REKLAMA
Baner promocyjny Triada/BUR
Baner promocyjny Triada/BUR
,
Konkurs na grę planszową
FacebookTwitterEmailMessengerLinkedInPrint

Konkurs na stworzenie gry planszowej ,,Planowanie Kariery zawodowej” to ciekawe wyzwanie. Do wygrania nagrody.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie gry planszowej powiązanej z szeroko rozumianą tematyką planowania kariery zawodowej. Celem gry ma być rozwijanie ciekawości i chęci zdobywania wiedzy na temat kariery zawodowej, poznanie siebie, poznanie zawodów, poznanie możliwości kształcenia i/lub wprowadzenie na rynek pracy oraz poznanie mechanizmów nim rządzących.

Organizatorem konkursu na opracowanie gry jest Lubelska Wojewódzka Komenda  OHP i podległe jej jednostki współpracujące przy projekcie ,,OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych.

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Gra planszowa może być tworzona indywidualnie lub w grupach (maksymalnie 5 osób).
 3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie prace konkursowe w formie gier planszowych, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu.
 4. Wszystkie nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
 5. Termin nadsyłania prac: do 23 listopada 2018 r.
 6. Koszty przygotowania materiałów konkursowych oraz wysyłki w całości pokrywa uczestnik.
 7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na:
 8. a)      przeniesienie na rzecz organizatora majątkowych praw autorskich,
 9. b)      przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu,
 10. c)      wykorzystanie wizerunku uczestnika zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1191) w wydawnictwach, publikacjach oraz prasie, jak również materiałach filmowych.

Prace należy wysłać lub dostarczyć osobiście na adres: Młodzieżowe Centrum Kariery,  ul. Lubelska 24 A, 22-170 Rejowiec Fabryczny.

Gry planszowe będą oceniane pod względem: merytorycznym, estetycznym, atrakcyjności dla gracza (stopień skomplikowania, przejrzystość reguł), a autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody. Najlepsza gra zostanie profesjonalnie wydrukowana/wydana.

Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na stronach internetowych http://www.lubelska.ohp.pl/. Gala Inauguracyjna odbędzie się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Zamościu, do 6 grudnia br.

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*