REKLAMA
Baner  promocyjny Triada/BUR
Baner promocyjny Triada/BUR
,
Konkurs „Wieś, w której żyję”- atrakcyjne nagrody
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Redakcja kwartalnika Kultura Wsi ogłasza otwarty konkurs literacki „Wieś, w której żyję”. Celem konkursu jest ukazanie całokształtu przemian zachodzących na polskiej wsi w ciągu 25 lat.

Reklama

Konkurs jest skierowany do osób, które chcą podzielić się swoimi obserwacjami a także przemyśeniami, które będą obrazować to co wydarzyło się wokół nich w ciągi 25 lat. Forma jest dowolna- może to być esej, pamiętnik, dziennik, wywiad itd. Liczy się oryginalność. Tekst nie może być nigdzie wcześniej publikowany. Objętość przesyłanych prac jest dowolna.

Prace konkursowe należy przesyłać na adres:
Centralna Biblioteka Rolnicza, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-950 Warszawa lub redakcja@kulturawsi.cbr.net.pl

Przesyłane prace winne być podpisane godłem, a w dołączonej zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem muszą znaleźć się dane autora: imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy.

Prace konkursowe w wersji drukowanej lub elektronicznej (na płycie CD bądź na nasz adres poczty elektronicznej) należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Spośród nadesłanych prac Jury wyłoni trzy najlepsze, które uhonorowane zostaną następującymi nagrodami
I miejsce – 5000 zł,
II miejsce – 3000 zł,
III miejsce – 2000 zł.

Pięć kolejnych prac zostanie uhonorowanych nagrodami książkowymi.

Wszystkie wspomnienia zostaną zarchiwizowane w zasobach CBR, a wybrane opublikowane w Kulturze Wsi, w całości lub fragmentach. Kto wie, być może to właśnie mieszkaniec wsi powiatu chełmskiego zostanie obdarowany którąś z nagród. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Reklama