REKLAMA
,
Konkurs „Wieś, w której żyję”- atrakcyjne nagrody
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Redakcja kwartalnika Kultura Wsi ogłasza otwarty konkurs literacki „Wieś, w której żyję”. Celem konkursu jest ukazanie całokształtu przemian zachodzących na polskiej wsi w ciągu 25 lat.

Reklama

Konkurs jest skierowany do osób, które chcą podzielić się swoimi obserwacjami a także przemyśeniami, które będą obrazować to co wydarzyło się wokół nich w ciągi 25 lat. Forma jest dowolna- może to być esej, pamiętnik, dziennik, wywiad itd. Liczy się oryginalność. Tekst nie może być nigdzie wcześniej publikowany. Objętość przesyłanych prac jest dowolna.

Prace konkursowe należy przesyłać na adres:
Centralna Biblioteka Rolnicza, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-950 Warszawa lub redakcja@kulturawsi.cbr.net.pl

Przesyłane prace winne być podpisane godłem, a w dołączonej zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem muszą znaleźć się dane autora: imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy.

Prace konkursowe w wersji drukowanej lub elektronicznej (na płycie CD bądź na nasz adres poczty elektronicznej) należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Spośród nadesłanych prac Jury wyłoni trzy najlepsze, które uhonorowane zostaną następującymi nagrodami
I miejsce – 5000 zł,
II miejsce – 3000 zł,
III miejsce – 2000 zł.

Pięć kolejnych prac zostanie uhonorowanych nagrodami książkowymi.

Wszystkie wspomnienia zostaną zarchiwizowane w zasobach CBR, a wybrane opublikowane w Kulturze Wsi, w całości lub fragmentach. Kto wie, być może to właśnie mieszkaniec wsi powiatu chełmskiego zostanie obdarowany którąś z nagród. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Reklama
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Budżet (coraz mniej) obywatelski
Budżet (coraz mniej) Obywatelski
Rośnie dług Chełma
Rośnie dług Chełma
Ostrożnie na Obłońskiej!
Ostrożnie na Obłońskiej!
Katastrofa dopiero przed nami?
Katastrofa dopiero przed nami?
Wyboista droga do sprzedaży MPEC
Wyboista droga do sprzedaży MPEC
REKLAMA