REKLAMA
,
Korzystne zmiany w rentach socjalnych
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Od tego roku można więcej dorobić do renty socjalnej, bez obawy o wypłatę świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Weszły w życie zmiany oczekiwane przez pracujących rencistów.

Reklama

W województwie lubelskim renty socjalne pobiera około 19 tysięcy osób; w całej Polsce prawie 290 tysięcy. Mogą dorabiać do tego świadczenia. Obowiązuje jednak ścisły limit przychodów. Wynosi 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia krajowego (obecnie 3960,20 zł brutto). Jeszcze w 2021 roku osiągnięcie przychodu wyższego choćby o złotówkę powodowało, że renta socjalna nie przysługiwała w całości za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia limitu.

– Od stycznia tego roku zasady dorabiania do renty socjalnej zmieniły się na bardziej korzystne – tłumaczy Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. – Są teraz takie same, jak w przypadku osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne.

A zatem, przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia nie powoduje już zawieszenia wypłaty renty socjalnej, a jedynie jej częściowe zmniejszenie za dany miesiąc.
Dopiero dodatkowy przychód wyższy niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia w miesiącu (obecnie 7354,50 zł brutto) zawiesza wypłatę świadczenia.

Do końca 2021 roku na zawieszenie wypłaty renty socjalnej miały wpływ praktycznie wszystkie przychody z pracy, a także z najmu i dzierżawy. Obecnie część przychodów nie wpływa już na zawieszenie renty socjalnej. Bez obaw i ograniczeń renciści mogą dorabiać na nieoskładkowanych umowach o dzieło, osiągać przychody z najmu i dzierżawy.

Istotna zmiana dotyczy też sposobu rozliczenia renty. Od tego roku osoba dorabiająca do renty socjalnej będzie rozliczała się z ZUS po upływie roku kalendarzowego – rocznie lub miesięcznie. Wcześniej renta była zawieszana na bieżąco, za każdy miesiąc. To dobra wiadomość dla osób, które dorabiają np. tylko przez kilka miesięcy w roku.

Pobierający rentę socjalną powinien jak najszybciej zawiadomić ZUS o podjęciu pracy zarobkowej i osiąganych przychodach. Może skorzystać w tym celu z formularza EROP.
Więcej informacji o nowych zasadach dorabiania do renty socjalnej w ZUS znajdziecie na www.zus.pl.

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Reklama
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Jutro radni uchwalą budżet
AKTUALIZACJA. Radni uchwalą budżet
Budżet (coraz mniej) obywatelski
Budżet (coraz mniej) Obywatelski
Rośnie dług Chełma
Rośnie dług Chełma
Ostrożnie na Obłońskiej!
Ostrożnie na Obłońskiej!
Katastrofa dopiero przed nami?
Katastrofa dopiero przed nami?
REKLAMA