REKLAMA
,
Linia kolejowa Chełm-Włodawa będzie rewitalizowana?
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Rewitalizacja linii kolejowej nr 81 Chełm-Włodawa znalazła się w przyjętej przez rząd uchwale dotyczącej Programu „Kolej Plus”. Może być to jedno z dwudziestu przedsięwzięć, dzięki którym ma zostać ograniczone wykluczenie komunikacyjne poprzez przywrócenie lokalnych połączeń kolejowych – donosi Rynek Kolejowy.

Reklama
W ostatnich miesiącach pojawiła się nowa nadzieja dla linii nr 81. Została ona wymieniona w Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej.
Program Kolej+ przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego dzięki możliwości uzupełniania sieci kolejowej o nowe połączenia, które przede wszystkim zapewnią pasażerom dostęp do komunikacji międzywojewódzkiej. Zadania inwestycyjne będą mogły być sfinansowane w maksymalnie 85% ze środków Programu (dotyczy wydatków kwalifikujących się do wsparcia w ramach Programu), a w min. 15% ze środków samorządowych. Nabór projektów zgłaszanych przez samorządy będzie prowadzić PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Spółka we współpracy z samorządami będzie realizować ww. przedsięwzięcia – poinformował Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, w odpowiedzi na interpelację posłów PiS w sprawie linii kolejowej nr 81 Chełm-Włodawa (zgłaszającymi byli Anna Dąbrowska-Banaszek, Marcin Duszek, Sławomir Skwarek, Beata Strzałka i Tomasz Zieliński).
W dalszej części pisma A. Bittel wskazał, że linia znalazła się w załączniku do programu. Zaznaczył jednocześnie, że

katalog ma charakter otwarty

i samorządy nie są zobligowane do realizacji inwestycji.
Jak dodaje wiceminister, w ramach prac planistycznych związanych z opracowaniem listy projektów inwestycyjnych do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej UE 2021–2027, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zaproponowała marszałkowi województwa lubelskiego rozważenie możliwości rewitalizacji linii kolejowej nr 81 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
– Marszałek województwa lubelskiego wskazał, że w związku z potrzebą przeznaczenia części przyszłej alokacji na zakup taboru kolejowego, ww. inwestycja może być rozważana jako projekt rezerwowy w przyszłej perspektywie UE – podał A. Bittel.

Jak wynika z odpowiedzi na interpelację, dotychczas nie ustalono docelowych parametrów techniczno-eksploatacyjnych linii. Będą one znane po przeprowadzeniu prac studialnych. Zatem zakres rewitalizacji linii Chełm-Włodawa w ramach ciągu Włodawa-Lublin nie jest jeszcze znany. W przyjętej przez rząd uchwale koszt realizacji projektu oszacowano na 230 mln zł.

Przez tereny turystyczne

Trasa kolejowa Chełm-Włodawa liczy około 45 km i przecina tereny gmin: Chełm, Ruda Huta, Wola Uhruska i Włodawa. Obecnie na trasie jest 10 przystanków osobowych. Przystanki m.in. w Majdanie Stuleńskim, Okunince, Sobiborze czy Stulnie są dobrym „punktem wypadowym” na szlaki piesze i turystyczne, prowadzące w pobliskie lasy, jeziora i nad rzekę Bug. Stacja końcowa znajduje się około 4 km od centrum Włodawy.
Linia kolejowa jest czynna. Są tam realizowane przewozy towarowe oraz sezonowe połączenia pasażerskie. Od reaktywacji trasy pociągi Przewozów Regionalnych kursują przez kilkanaście letnich i jesiennych weekendów w roku. W soboty i niedziele uruchomione są dwie pary pociągów. Układ połączeń jest taki, aby na stacji Chełm były zapewnione dogodne przesiadki na pociągi w/z kierunku Lublina. Decyzja o uruchomieniu połączeń zwykle zapada na wiosnę, dlatego na próżno szukać połączeń w obowiązującym rocznym rozkładzie jazdy.

Na planach się skończyło

Położona na terenach przygranicznych linia kolejowa znajduje się w niezadowalającym stanie technicznym. Świadczy o tym czas przejazdu między Chełmem a Włodawą, który w 2019 r. wynosił prawie 80 minut. Z drugiej jednak strony, staraniem PKP Polskich Linii Kolejowych, w ostatnich latach wyremontowano kilka obiektów inżynieryjnych oraz wybudowano 3 nowe przystanki (Ruda Huta, Majdan Stuleński i Okuninka Białe). Na znacznym odcinku usunięto pasy roślinności przy torze, co ma wpłynąć na bezpieczeństwo przewozów – przed laty zdarzały się przypadki najechania pojazdu na powalone drzewa.
Należy zauważyć, że rozwojem trasy są zainteresowane władze różnych szczebli samorządu. Spore szanse upatrywano w związku z planami uruchomieniu kolejowego przejścia granicznego w Orchówku, gdzie do 1939 r. linia Chełm – Brześć przecinała Bug.

Bardziej ambitnym pomysłem była budowa nowej linii szerokotorowej. Pomysłodawcy wskazywali, że obok odbudowy mostu i rozbudowy stacji granicznej, należy wybudować nową linię z Włodawy do Chełma i dalej pod Zamość, aby połączyć ją z infrastrukturą spółki PKP LHS. Ale – póki co – nie ma informacji, aby były podejmowane zabiegi w celu realizacji przedsięwzięć na linii nr 81.

Źródło: Rynek Kolejowy

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz
 • No właśnie,szeroki tor do Zamościa i most na Bugu.

  No votes yet.
  Please wait...
 • Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  *

  Reklama
  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  Jutro radni uchwalą budżet
  AKTUALIZACJA. Radni uchwalą budżet
  Budżet (coraz mniej) obywatelski
  Budżet (coraz mniej) Obywatelski
  Rośnie dług Chełma
  Rośnie dług Chełma
  Ostrożnie na Obłońskiej!
  Ostrożnie na Obłońskiej!
  Katastrofa dopiero przed nami?
  Katastrofa dopiero przed nami?
  REKLAMA