REKLAMA
,
Nie wszystkie spółki zarabiają
Nie wszystkie spółki zarabiają
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Miejska gospodarka komunalna zaczyna przynosić zyski. Programy naprawcze i… Covid-19 pozwoliły miejskim spółkom poprawić łącznie wyniki o prawie 4,7 mln zł.

Miejskie spółki wychodzą na prostą – ogłasza Urząd Miasta Chełm. – Po trzech kwartałach 2020 roku cztery z nich zanotowały bardzo dobre wyniki, poprawiając ubiegłoroczne rezultaty. Na minusie znajdują się np. Chełmski Park Wodny (spółkę obciąża sytuacja związana z pandemią Covid-19) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, w przypadku którego duży wpływ mają zaszłości związane m.in. z brakiem inwestycji rozwojowych. W obu przedsiębiorstwach realizowane są jednak plany naprawcze, które dają nadzieję na to, że spółki zaczną wychodzić na prostą.

Na plusie

Prymusem wśród miejskich spółek jest znowu MPGK Chełm. Jego zysk netto za III kwartał 2020 r. sięgnął prawie 4 milionów złotych. To aż 3 mln zł więcej niż rok wcześniej. Miasto tłumaczy to efektem synergii po połączeniu MPGK ze spółką Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami. Przełożyło się to

Reklama

… na wymierne korzyści i poprawę kondycji Spółki, przede wszystkim poprzez minimalizację kosztów i optymalne wykorzystanie potencjału połączonych podmiotów. Przedsiębiorstwo zoptymalizowało również koszty związane z modelem zarządzania Spółki.

Władze miasta z optymizmem patrzą więc na przyszłość. Komunikat przypomina o nowych projektach MPGK – m.in. o miejskiej stacji paliw, produkcji wody butelkowanej czy budowie farmy fotowoltaicznej.

Jeszcze 2-3 lata temu Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych kwalifikowało się w zasadzie do postawienia w stan upadłości. Blisko 660 tys. stratę z września 2018 roku, udało się odrobić. W tym roku spółka raportuje zysk w wysokości blisko 1,2 mln. zł. Firma nadal prowadzi postępowanie sanacyjne.

W 2020 r. istotnie zmniejszyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Na koniec 3 kw. 2020 r. średniomiesięczne zużycie materiałów i energii było niższe o 10 029,75 zł w stosunku do średniomiesięcznego zużycia w roku 2019. Spółka nie zaciągała również kredytów i pożyczek, nie przekazywała też darowizn.

O ponad 1,5 mln złotych w porównaniu z rokiem 2018 swój wynik poprawiły Chełmskie Linie Autobusowe Spółka z o. o. Spółka chronicznie niedoinwestowana i przynosząca straty, zaczęła zarabiać. Paradoksalnie wpływ na ten wynik miał Covid-19. Od maja do lipca spółka w ramach Tarczy Antykryzysowej otrzymała z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie refundację wynagrodzeń pracowników (ponad 320 tys. zł). Firma dostała również wyższą rekomensatę kosztów (o 156 tys. zł), od tej otrzymanej w analogicznym okresie roku 2019. Spadły również  koszty działalności operacyjnej.

… o 1 342 054,25 zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Oszczędności wystąpiły z tytułu zakupu oleju napędowego.

Wszystkie te ograniczenia wydatków wynikały z m.in. z ograniczeń rozkładów jazdy w czasie pandemii oraz spadkiem cen paliw.

Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. nieodmiennie przynosi zysk. Stosunkowo niewielki, ale systematycznie rosnący. W 3 kwartale tego roku wyniósł on nieco ponad 108 tys. zł. To o 32 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

Na minusie

Poprawił  się wynik Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Jest to jednak przede wszystkim zasługa zmian klimatycznych –

… spadło zużycie węgla ze względu na wyższą średnią temperaturę w miesiącach okresu grzewczego.

Drugi czynnik, który miał wpływ na tę zmianę jest już zasługą samej spółki. Udało się renegocjować koszty dostaw węgla. Spadły one o 10%. W rezultacie strata spółki wyniosła ponad 1,3 mln zł. Na firmą nieustająco wisi problem ogromnych kosztów  zakupu uprawnień do emisji CO2. Trzeba pamiętać, że koszty te systematycznie będą rosły.

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  w III kwartale tego roku zanotowało stratę ponad 700 tys. zł. Porównując rok do roku strata ta wzrosła o ponad 150 tys. Firma zajmuje się przede wszystkim zadaniami związanymi ze zleceń miasta

…m.in. zadania tj. zimowe utrzymanie ulic miasta, letnie utrzymanie ulic, utrzymanie zieleni i zadrzewień. W tym czasie spółka realizowała roboty i usługi pozyskane w latach ubiegłych, dotyczące odbudowy nawierzchni po awariach wodociągowych na podstawie umowy z MPGK oraz usługi wynajmu placów. (…) W spółce realizowany jest plan naprawczy oraz działania restrukturyzacyjne, które z pewnością wpłyną na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w przyszłości.

Czerwoną latarnią w stawce miejskich spółek z pewnością jest Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie. Firma w zasadzie nigdy nie miała szans na duże zyski. Koszty utrzymania obiektu przy ul. Lubelskiej są na tyle duże, że trudno je zrównoważyć sprzedażą usług. W tym roku ta sprzedaż spadła niemal do zera.

Obiekt był zamknięty od 13 marca do 5 czerwca br., co miało znaczący wpływ na przychody z tytułu działalności sportowej, rekreacyjnej i rozrywkowej.

Sprawcą zapaści jest oczywiście epidemia koronawirusa. Trzeba pamiętać, że miała ona wpływ także na to co działo się na miejskich targowiskach. Urząd informuje, że przedsiębiorstwo zanotowało wzrost przychodów operacyjnych. Mimo to na koniec września strata tej spółki sięgnęła prawie 1,4 mln zł.

***

Planowane przez władze miasta (darmowa komunikacja) i niektóre spółki (MPGK) inwestycje z pewnością nie pozwolą na obniżki cen usług komunalnych, jakie ponoszą mieszkańcy. Co gorsza epidemia, która niektórym spółkom pomogła, inne pogrąża. Bardzo poważnie obciąża również budżet samego miasta.

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz
 • A co z przyszłością MPEC.Pamiętam w ubiegłym roku spotkanie i wielkie plany.No a jakie dzisiaj?

  No votes yet.
  Please wait...
 • Teraz nazywa się to aktywny pijar?
  Mówisz wyssał z mlekiem matki, chyba że matka mu PiS.
  Najważniejsza broń mówisz, kto mieczem wojuje ten od miecza ginie.

  No votes yet.
  Please wait...
 • Poprawa stanu spółek komunalnych jest bezsprzeczna. Po okresie Agaty Fisz to nie było trudnie zadanie. Ale mimo wszystko to sukces Prezydenta.
  Pan prezydent jest nieodrodnyym synem swojej formacji politycznej. Aktywny PR wyssał z mlekiem matki. To jego najważniejsza broń.

  No votes yet.
  Please wait...
 • Gdy Prezes przejmie kontrole nad TVN bedziemy nie tylko liderem gospodarczym na świecie ale krajem mlekiem i miodem plynacym a nawet jedynym czlonkiem szczytu G 7.

  No votes yet.
  Please wait...
 • Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  *

  Reklama
  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  Jutro radni uchwalą budżet
  AKTUALIZACJA. Radni uchwalą budżet
  Budżet (coraz mniej) obywatelski
  Budżet (coraz mniej) Obywatelski
  Rośnie dług Chełma
  Rośnie dług Chełma
  Ostrożnie na Obłońskiej!
  Ostrożnie na Obłońskiej!
  Katastrofa dopiero przed nami?
  Katastrofa dopiero przed nami?
  REKLAMA