REKLAMA
,
Nie wszystkie spółki zarabiają
Nie wszystkie spółki zarabiają
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Miejska gospodarka komunalna zaczyna przynosić zyski. Programy naprawcze i… Covid-19 pozwoliły miejskim spółkom poprawić łącznie wyniki o prawie 4,7 mln zł.

Miejskie spółki wychodzą na prostą – ogłasza Urząd Miasta Chełm. – Po trzech kwartałach 2020 roku cztery z nich zanotowały bardzo dobre wyniki, poprawiając ubiegłoroczne rezultaty. Na minusie znajdują się np. Chełmski Park Wodny (spółkę obciąża sytuacja związana z pandemią Covid-19) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, w przypadku którego duży wpływ mają zaszłości związane m.in. z brakiem inwestycji rozwojowych. W obu przedsiębiorstwach realizowane są jednak plany naprawcze, które dają nadzieję na to, że spółki zaczną wychodzić na prostą.

Na plusie

Prymusem wśród miejskich spółek jest znowu MPGK Chełm. Jego zysk netto za III kwartał 2020 r. sięgnął prawie 4 milionów złotych. To aż 3 mln zł więcej niż rok wcześniej. Miasto tłumaczy to efektem synergii po połączeniu MPGK ze spółką Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami. Przełożyło się to

Reklama

… na wymierne korzyści i poprawę kondycji Spółki, przede wszystkim poprzez minimalizację kosztów i optymalne wykorzystanie potencjału połączonych podmiotów. Przedsiębiorstwo zoptymalizowało również koszty związane z modelem zarządzania Spółki.

Władze miasta z optymizmem patrzą więc na przyszłość. Komunikat przypomina o nowych projektach MPGK – m.in. o miejskiej stacji paliw, produkcji wody butelkowanej czy budowie farmy fotowoltaicznej.

Jeszcze 2-3 lata temu Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych kwalifikowało się w zasadzie do postawienia w stan upadłości. Blisko 660 tys. stratę z września 2018 roku, udało się odrobić. W tym roku spółka raportuje zysk w wysokości blisko 1,2 mln. zł. Firma nadal prowadzi postępowanie sanacyjne.

W 2020 r. istotnie zmniejszyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Na koniec 3 kw. 2020 r. średniomiesięczne zużycie materiałów i energii było niższe o 10 029,75 zł w stosunku do średniomiesięcznego zużycia w roku 2019. Spółka nie zaciągała również kredytów i pożyczek, nie przekazywała też darowizn.

O ponad 1,5 mln złotych w porównaniu z rokiem 2018 swój wynik poprawiły Chełmskie Linie Autobusowe Spółka z o. o. Spółka chronicznie niedoinwestowana i przynosząca straty, zaczęła zarabiać. Paradoksalnie wpływ na ten wynik miał Covid-19. Od maja do lipca spółka w ramach Tarczy Antykryzysowej otrzymała z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie refundację wynagrodzeń pracowników (ponad 320 tys. zł). Firma dostała również wyższą rekomensatę kosztów (o 156 tys. zł), od tej otrzymanej w analogicznym okresie roku 2019. Spadły również  koszty działalności operacyjnej.

… o 1 342 054,25 zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Oszczędności wystąpiły z tytułu zakupu oleju napędowego.

Wszystkie te ograniczenia wydatków wynikały z m.in. z ograniczeń rozkładów jazdy w czasie pandemii oraz spadkiem cen paliw.

Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. nieodmiennie przynosi zysk. Stosunkowo niewielki, ale systematycznie rosnący. W 3 kwartale tego roku wyniósł on nieco ponad 108 tys. zł. To o 32 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

Na minusie

Poprawił  się wynik Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Jest to jednak przede wszystkim zasługa zmian klimatycznych –

… spadło zużycie węgla ze względu na wyższą średnią temperaturę w miesiącach okresu grzewczego.

Drugi czynnik, który miał wpływ na tę zmianę jest już zasługą samej spółki. Udało się renegocjować koszty dostaw węgla. Spadły one o 10%. W rezultacie strata spółki wyniosła ponad 1,3 mln zł. Na firmą nieustająco wisi problem ogromnych kosztów  zakupu uprawnień do emisji CO2. Trzeba pamiętać, że koszty te systematycznie będą rosły.

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  w III kwartale tego roku zanotowało stratę ponad 700 tys. zł. Porównując rok do roku strata ta wzrosła o ponad 150 tys. Firma zajmuje się przede wszystkim zadaniami związanymi ze zleceń miasta

…m.in. zadania tj. zimowe utrzymanie ulic miasta, letnie utrzymanie ulic, utrzymanie zieleni i zadrzewień. W tym czasie spółka realizowała roboty i usługi pozyskane w latach ubiegłych, dotyczące odbudowy nawierzchni po awariach wodociągowych na podstawie umowy z MPGK oraz usługi wynajmu placów. (…) W spółce realizowany jest plan naprawczy oraz działania restrukturyzacyjne, które z pewnością wpłyną na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w przyszłości.

Czerwoną latarnią w stawce miejskich spółek z pewnością jest Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie. Firma w zasadzie nigdy nie miała szans na duże zyski. Koszty utrzymania obiektu przy ul. Lubelskiej są na tyle duże, że trudno je zrównoważyć sprzedażą usług. W tym roku ta sprzedaż spadła niemal do zera.

Obiekt był zamknięty od 13 marca do 5 czerwca br., co miało znaczący wpływ na przychody z tytułu działalności sportowej, rekreacyjnej i rozrywkowej.

Sprawcą zapaści jest oczywiście epidemia koronawirusa. Trzeba pamiętać, że miała ona wpływ także na to co działo się na miejskich targowiskach. Urząd informuje, że przedsiębiorstwo zanotowało wzrost przychodów operacyjnych. Mimo to na koniec września strata tej spółki sięgnęła prawie 1,4 mln zł.

***

Planowane przez władze miasta (darmowa komunikacja) i niektóre spółki (MPGK) inwestycje z pewnością nie pozwolą na obniżki cen usług komunalnych, jakie ponoszą mieszkańcy. Co gorsza epidemia, która niektórym spółkom pomogła, inne pogrąża. Bardzo poważnie obciąża również budżet samego miasta.

Napisz komentarz
 • Jeszcze tylko Prezes przejmie TVN a Polska stanie sie światowym liderem gospodarczym, krajem mlekiem i miodem płynącym, jedynym uczestnikiem swiatowego szczytu G7.

 • Jeżeli chodzi o MPGK to przy przejmowaniu władzy pamiętam, że był spór wtedy jego strata została sztucznie wygenerowana bo prezydent kwestionował jakąś tam inwestycję. Wtedy była na dochodzie PGO. Wystarczyło, że miasto zapłaciło zobowiązania dołączono dochodowy PGO do MPGK i mamy lokalny cud gospodarczy. Co prawda nie jest to jeszcze rozstąpienie Morza Czerwonego ale przy pisowskiej propagandzie ma szansę się nim stać.

  • Swoją drogą, nie ma tu ani słowa o dotacjach z budżetu miasta (czyli z naszych pieniędzy), o kalkulacji tych dotacji w przychodach i o cenach usług w porównywalnych gminach. Komercyjne dochody spółek (poza sferą użyteczności publicznej), tj. niezależne od kroplówki przydzielanej politycznie, to zaledwie ułamki całości przychodów i zysków.

 • Prezes MPGK to prawdziwy kocur. Wyprowadził spółkę w niecały rok. Ogromne straty zamienił w ogromne zyski, poukładał tak naprawdę dwie spółki MPGK i PGO razem i wyciska co najlepsze. Sporo ciekawych inwestycji i działań dla dobra mieszkańców. W przyszłym roku zaplanowana jest obniżka taryfy za wodę i ścieki. Prezydent ma gigantyczne wsparcie w jego osobie.

  • Na miłość boską, mówimy o spółkach komunalnych – co w zysku spółek, to mniej w kieszeniach mieszkańców. Najlepsze spółki komunalne to takie, które funkcjonują przy zerowym zysku: świadczą usługi na satysfakcjonującym poziomie i taniej, niż uśredniona czy zobiektywizowana cena na rynku. Chwalenie się wysokimi zyskami to jak plucie mieszkańcom miasta w twarz. W takiej analizie, jeśli władze chcą się nią pochwalić, trzeba uwzględnić jeszcze co najmniej: ceny usług na tle kraju i innych gmin, w zestawieniu z siłą nabywczą mieszkańców (średnimi zarobkami, stopą bezrobocia, wysokością transferów z budżetów miasta i państwa) oraz badaniami satysfakcji mieszkańców z usług. Do tego należałoby dodać jeszcze inwestycje komunalne. Bez tego odniesienia żadna analiza nie ma sensu.

 • Wielebny ojcze.Nie ma co liczyć że Ci lewoczerwoni jajogłowi zrozumieją kluczowe problemy chełmskiej sytuacji. Twoja teza jest niesamowicie prosta i trafna. W Chełmie brakuje świadomej opozycji.
  Pal licho tych co zajmują się krytyką altruistycznie. Ale mamy dużą grupę wybrańców „narodu” którzy mają obowiązek być opozycją bo biorą za to pieniądze. Myślę oczywiście o radnych tzw. Opozycji.
  Myślę że nie ma co czekać 3 lata do wyborów cudów w tedy nie będzie.

  • O jakiej Ty opozycji piszesz? Zabawa w politykę na lokalnym podwórku. Rządzący i opozycja to nazwy tłustych kotów, które zamieniają się miejscami na podwórku. Gdyby za Fisz była opozycja, jak to nazywasz, to nikt z szanujących się członków tej opozycji nie zgodziłby się na wrzutkę z Warszawy (chociaż pierwotnie rodem z Chełma). Jeśli teraz opozycja to, weźmy pierwszego z rzędu, facio w garniaku na dyrektorskim stanowisku (z dyrektorską pensją, rzecz jasna) w instytucji podległej jedynie słusznej obecnie opcji, to kto uwierzy, że będzie się barował z rządzącymi? No, śmiech na sali.

 • lewyczerwony, byłem przekonany że doczytałes co napisałem. Możliwe że to wszystko co jest zapisane to jest prawda, nawet takiej ewentualności nie wykluczam choć przychodzi mi to stwierdzić z bólem.
  Po prostu nie ma teraz wiarygodnego mechanizmu zweryfikowania tych publikacji ze względu na brak świadomej opozycji.
  Dla mnie to kolejne pisowskie bajki co do których mam jednak pewność, że kiedyś da się zweryfikować.

  • Przecież czuć swąd efekciarstwa na milę i parcie za WSZELKĄ cenę na wynik w cyferkach – nie ma to jak bezwzględny księgowy!
   Później mamy w kraju różne perełki po wyjątkowo ekonomicznie kreatywnych panach i paniach, np takie wiadukty – nówka sztuka, wcale nie śmigane, co je trzeba szybko rozbierać, bo grożą katastrofą – nie tylko budowlaną.

 • Za wyniki przedstawione przez właściciela spółek czyli władze miasta odpowiadają zarządy a za prawidłowość ich główne księgowe i ich personel. Dlatego co do prawdziwości tych danych możemy być pewni. Oczywiście pewne wydatki czy przychody możemy przesuwać ale w dłuższej perspektywie i tak wszystko wyjdzie.
  Jak pisałem działania prezydenta miasta Jakuba Banaszka przyniosły pozytywne efekty w większości spółek. W tych w których można było to zrobić prostymi metodami o których pisałem wcześniej.
  Ale jest grupa spółek komunalnych, których sytuacja wymaga bardzo specjalistycznych działań i odpowiednich fachowców.
  Jak widać miasta podjęło decyzje iż samodzielnie nie jest w stanie sobie poradzić z problemami MPEC. Miasto nie jest jedynym samorządem w kraju które ma takie problemy. Szczególnie po rządach ekipy Agaty Fisz. Czy to dobra decyzja czy zła przekonamy się po sprzedaży spółki i roku jej funkcjonowaniu z nowym właścicielem.
  W przypadku MPRD to sytuacja wymaga bardziej fachowych działań niż mamy to prezentowane dotychczas. Spółka ta działa na konkurencyjnym rynku a nie jak wcześniej opisywanie spółki monopoliści. Widać wyraźnie że proste rozwiązania tu nie działają i działać nie będą. Miasto musi się zdecydować czy chce trwać w obecnym stanie czy dokonać zmian w postaci wzmocnienia lokalnrej pozycji rynkowe tej spółki.
  Park Wodny to spółka, która nie powinna przydarzyć się w Chełmie. Nie takie miasta jak my mają problem z takimi obiektami. To jest spółka pomnik związku nieopowiedzialności z polityką w gorszym ujęciu. Ta spółka wymaga specjalnego zarządzania a na to miasta Chełm jak i inne miasta w obecnej chwili nie stać.
  Następne wyniki kwartalne i roczne w styczniu 2021..

  • Szanowny Janie, piszesz „związku nieopowiedzialności z polityką”, a jednocześnie bez mrugnięcia okiem piszesz peany na cześć prezydenta Banaszka. Hmm, ciągle w tym kraju zapominamy, że istnieje coś takiego jak ciągłość działania i lubujemy się w najważniejszej cezurze: kadencja. Tak robią nie samorządowcy, lecz politycy – nawet, jeśli mają jakieś pojęcie (Jan coś o księgowości). Kiedy rozmawiałem z samorządowcami w Danii, Szwecji, Niemczech, Belgii, Luksemburgu, Francji czy Holandii – tam nigdzie takiego podziału nie ma – jest ciągłość działania, odpowiedzialność władzy i opozycji, wszystkich mieszkańców. Spółki były przed prezydentem Banaszkiem (szczęściem nie padły pomimo złego upolitycznionego nadzoru), są w trakcie jego kadencji i będą po jego kadencji (oby jak najszybciej się skończyła). Jak słyszę, że to sukces prezydenta Banaszka, że coś tam pozmieniał w działaniu spółek czy nadzorze nad nimi, to mnie śmiech ogarnia. Za spółki komunalne jest odpowiedzialny samorząd – jak za nic innego, ale samorząd jako wspólnota: każdy mieszkaniec miasta, czy opowiadający się za władzą, czy przeciw niej. Jeśli nikt z opozycji przeciw Fisz nie potrafił nic konstruktywnego zaproponować, a potem nagle wszystko odmienia się jak ręką odjął, to ani chybi, że jakaś kreatywność jest. Cudowna, mało rzeczywista. To samo będzie można powiedzieć, jak się skończą rządy Banaszka za trzy lata.

 • Wobec braku opozycji w mieście trudno jest zweryfikować wiarygodność tych danych. Znając kreatywna księgowość władz PiS musimy cierpliwie poczekać na koniec tych rządów i dopiero wtedy budować ocenę w oparciu o bezstronny audyt.

  • Pastor – bu ha ha , mówisz ja nieprzymierzając jeden z takich”czerownych” guru, piszesz keatywna księgowość – komu zarzuty stawiasz a jeśli takie masz to zgloś się do prokuratury-. Pastor chcesz być wiodący a stajesz się „czerownym sekciarzem”

 • Ja bym tego „niewiarygodnymi” nie nazwał. „Cudem” również nie – księgowość to księgowość. Polityka – polityką. „Suchy” wynik księgowy w wypadku spółek komunalnych oraz przedstawione tu próby wyjaśnienia, dlaczego tak, a nie inaczej, to bardziej ględzenie i polityczny PR. Opinia, że to cudowne działania prezydenta Banaszka – zdecydowanie na wyrost. Jan fachowo, ale jednak politycznie – jakoś nie pasuje to do fachowca. Żeby było jasne – są pozytywy, ale od „cudotwórstwa” bardzo daleko. Po prezydent Fisz to i koza na pochyłe drzewo wskoczy.

  • Gasni masz rację ,choć to częściowa racja, tu nie chodzi o to że Prezydent jest cudotwórca-weź proszę pod uwagę Prezydent firmuje wiele spraw ,ale to firmowanie opiera się m.in. w oparciu o inne osoby i ich doświadczenie badz fachowość-to jest zlożony proces. Czy koza może lekko wskoczyc na pochyłe drzewo, nie wiem-ale spróobujj się sam postawći w o podobnej sytuacji i zadać sobie pytanie co zrobię badźco zrobilbym. Gansi z moich wieści masz szanse na przejęcie zydla za niecałe 3 lata – tak więc odwagi ,pisz program i myśl jak miasto dalej ciągnać w góre, podobine do Pastora( tak przy okazji) -bycie Kaznodzieją zobowiązuje. Pastor do pióra i pisz programy ,tezy i odezwy za 3 lata to może byc Twoj dzień

   • Z tą częścią racji, to fakt – zawsze mamy tylko częściowo rację, ale zawsze o tym zapominamy i mamy tendencje do pouczania innych jako wszechwiedzący. Gorzej, jak chcemy kreować rzeczywistość. Lewyczerwony, wieści masz błędne, szans nie mam, bo wcale do zydla się nie przymierzam – może to jakieś pudło z typowaniem, kto stoi za ksywką Gasni. Zdecydowanie czuję się kompetentnym samorządowcem (kierunkowo, starannie wykształconym z pewnym doświadczeniem), a nie politykiem i to zdecydowanie tłumaczy.

 • Niewiarygodne informacje. Bardziej przejrzyste byłoby umieszczenie w necie skanów sprawozdań, RZS itp

  • Niewiarygodne dane? Po te wiarygodne zgłoś się do Fiszowiej. To ta „królewna karaoke” przyczyniła się do zadłużenia miasta.

   • Do zadłużenia miasta przyczyniła się banda tłustych kotów ze wszystkich partii politycznych w mieście, bo skupiły się na jedzeniu, a nie na pracy. Tak z formalnych kręgów władzy, jak też opozycji – biorąc pod uwagę stan z czasów prezydentury Fisz. Teraz koty zmieniły się tylko miejscami na podwórku. Innych zmian nie wiedzę.

 • Widać wyraźnie że działania prezydenta Banaszka związane z aktywnym nadzorem nd komunalnymi spółkami przynoszą widoczne efekty. Cięcia kosztów w spółkach, działania konsolidacyjne jak w przypadku MPGK i PGO oraz posunięcia naprawcze ( PUM) pozwoliły na przywrócenie stosownej rentowności., która była utracona w okresie prezydentury Agaty Fisz. Niepokój budzą niefrasobliwe decyzje polityczne, które pozbawiają dochodów spółki ale przede wszystkim zaburzają relację między kosztami a cenami za usługi. Klasycznym przypadkiem są zaniżone ceny odbioru śmieci. MPGK prawdopodobnie ma stratę na tej działalności. Wątpliwość budzą także pomysły na komercyjne przedsięwzięcia spółek komunalnych jak np. Rozlewnia wody. Spółki powinny zajmować się działalnością komunalną, bo tu też są monopolistami. Wejście na grunt komercji to nie ich rynek. MPRD działa na konkurencyjnym rynku i widać tego skutki.

 • Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  *

  Reklama
  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  Budżet (coraz mniej) obywatelski
  Budżet (coraz mniej) Obywatelski
  Rośnie dług Chełma
  Rośnie dług Chełma
  Ostrożnie na Obłońskiej!
  Ostrożnie na Obłońskiej!
  Katastrofa dopiero przed nami?
  Katastrofa dopiero przed nami?
  Wyboista droga do sprzedaży MPEC
  Wyboista droga do sprzedaży MPEC
  REKLAMA