REKLAMA
Baner  promocyjny Triada/BUR
Baner promocyjny Triada/BUR
,
Nowy partner chełmskiej uczelni
FacebookTwitterEmailMessengerLinkedInPrint

LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. objęła patronatem kształcenie studentów PWSZ w Chełmie na specjalności Mechanika lotnicza. To daje absolwentom nowe możliwości zatrudnienia.

Na podstawie zawartego 29 lipca br. porozumienia, absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie będą mogli podjąć zatrudnienie w LOTAMS – firmie, która jest indywidualnym dostawcą usług związanych z obsługą techniczną samolotów oraz jedynym Autoryzowanym Centrum Obsługowym Embraer na obszar Europy Centralnej i Wschodniej.

Podpisane porozumienie szczegółowo określa zakres współpracy, która będzie dotyczyła organizowania praktyk i staży dla studentów, absolwentów oraz wykładowców PWSZ w Chełmie. Ponadto ustalono, że strony będą współpracować także w zakresie:
– wymiany doświadczeń naukowych, dydaktycznych i badawczych,
– opracowywania programów szczegółowych dla wybranych kierunków kształcenia lub przedmiotów zawodowych,
– opracowywania programów oraz tematyki szkoleń specjalistycznych przeznaczonych dla pracowników bądź studentów PWSZ w Chełmie, lub pracowników LOTAMS,
– działań w ramach projektów naukowo-badawczych lub celowych oraz finansowanych z funduszy unijnych.

Istotnym elementem zawartego porozumienia jest deklaracja o wzajemnym promowaniu współpracy PWSZ w Chełmie i LOT AMS, mającej na celu zachęcanie młodych ludzi do podjęcia studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn w PWSZ w Chełmie, a następnie do wyboru ścieżki kształcenia lotniczego w zakresie Mechanika lotnicza.

LOTAMS jest kolejnym pracodawcą, który docenił potencjał absolwentów specjalności lotniczych chełmskiej uczelni, wcześniej PWSZ zawarła podobne umowy m.in. z PLL LOT, Wizzair, Enter Air, Polska Grupa Zbrojeniowa.

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*