REKLAMA
Baner promocyjny Triada/BUR
Baner promocyjny Triada/BUR
,
Obfity rok inwestycyjny w Gminie Chełm
FacebookTwitterEmailMessengerLinkedInPrint

Rok 2016 w gminie Chełm był bardzo obfity w inwestycje. Ukończona została modernizacja boiska w Rożdżałowie, wybudowane oraz wyremontowane zostało wiele dróg. Dwie miejscowości doczekały się budowy oświetlenia drogowego.

W ostatnim czasie, ukończona została modernizacja boiska w Rożdżałowie, na którym drużyna Kłosa Gmina Chełm występuje na szczeblu IV ligi lubelskiej. Wykonane zostało ogrodzenie obiektu o wysokości 1,20 m. Zainwestowano w trybuny na 300 miejsc siedzących. Pojawiły się także ławki dla rezerwowych.

W miejscowości Strupin Duży wybudowana została droga wraz z ścieżką rowerową, łącząca drogę powiatową z ulicą Wojsławicką w Chełmie (koszt inwestycji 600 tys. złotych, dofinansowanie 382,040,12 zł).

Wybudowane zostały także drogi w Krzywicach, Parypsach oraz Zagrodzie (koszt inwestycji 670 tys. złotych)

Remontu dróg gmina Chełm dokonała w miejscowościach:

Pokrówka – ulica Łanowa (160 m), droga wewnętrzna przy blokowisku oraz parking (łącznie 230 m), ul. Mostowa (148 m).

Janów – ulica W. Szymborskiej (950 m)

Okszów – ulica Liliowa (130 m) oraz Orzechowa (70 m)

Krzywice (430 m) oraz Parypse (50 m)

Łącznie wyremontowane zostało 3,118 km. Koszt całego zadania wyniósł 440 tys. złotych (środki własne i 50 tys. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych).

Na terenie gminy Chełm,  kruszywem przebudowane zostały także drogi w miejscowościach: Pokrówka, Okszów, Okszów-Kolonia, Janów, Parypse, Nowosiółki, Żółtańce, Staw, Uher, Rudka, Weremowice (koszt inwestycji 477 999,53 zł) – łącznie 6,7 km dróg.

Oświetlenia drogowego doczekały się miejscowości Uher oraz Żółtańce-Kolonia (ulica Ks. J. Dąbrowskiego). Łącznie inwestycja kosztowała Urząd Gminy 209 tys. złotych.

Obecnie końca dobiegają prace przy budowie dwukilometrowego chodnika przy ulicy Zielonej w Pokrówce. Inwestycja realizowana jest w współpracy ze Starostwem Powiatowym w Chełmie.

Urząd Gminy Chełm stale prowadzi nabory wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2016 w ramach projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego, wzmocniony sprawnym monitoringiem ilość oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.

W lipcu podpisane zostały trzy umowy o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020:

  1. „Przebudowa drogi gminnej nr 104648L w miejscowości Depułtycze Królewskie – Rożdżałów” o długości 3,877 km,
  2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 104650L w miejscowości Depułtycze Królewskie-Kolonia, Depułtycze Stare i Depułtycze Nowe” o długości 4,235 km,
  3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818L w miejscowości Staw wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” o długości 3,426 km.

 

JEST SZANSA NA PIENIĄDZE Z UNII.

O unijne środki stara się 5 gminnych projektów. Wśród nich znalazły się:

  • „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych”
  • „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego” – budowa instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę
  • „Renowacja zabytkowej wieży w Stołpiu”
  • „Zwiększenie dostępności infrastruktury kultury w Gminie Chełm poprzez modernizację świetlicy w Zagrodzie”
  • „Przygotowanie programów rewitalizacji” dot. miejscowości Zarzecze i Wólka Czułczycka

Biorąc pod uwagę ilość złożonych wniosków i potrzeb Gminy Chełm, przyszły rok zapowiada się równie pracowicie.

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*