REKLAMA
Baner  promocyjny Triada/BUR
Baner promocyjny Triada/BUR
,
Ostatnie dni konkursu WzMOCnij swoje otoczenie!
FacebookTwitterEmailMessengerLinkedInPrint

Już tylko do najbliższego poniedziałku, 8 kwietnia, można składać wnioski w dobrosąsiedzkim konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie” realizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Rozstrzygnięcie konkursu – pod koniec maja br.

Trwający od lutego konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” ma na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Wpisuje się on w przyjętą przez spółkę strategię i stanowi jednocześnie wyraz zrównoważonego podejścia PSE do wpływu na najbliższe otoczenie. Każdy wybrany projekt otrzyma finansowanie w kwocie do 20 tys. złotych.

Do udziału w pilotażowej edycji zaproszone zostały władze samorządowe, ich jednostki organizacyjne, np. ośrodki kultury, ośrodki sportu i rekreacji, gminne biblioteki, szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe oraz grupy mieszkańców reprezentowane przez uczestników konkursu z osobowością prawną. Wnioskujący mogą ubiegać się o finansowanie projektów, które będą wywierały pozytywny wpływ na lokalną społeczność oraz będą miały charakter trwały i długofalowy. W ramach konkursu, na terenie każdej z gmin nagrodzony zostanie co najmniej jeden pomysł.

– Szerokie zainteresowanie konkursem, a w ślad za tym – duża liczba złożonych wniosków pokazują, jak różne potrzeby mają lokalne społeczności. Tym bardziej cieszymy się, że jako członkowie i bliscy sąsiedzi wielu z nich możemy pomagać w tworzeniu rzeczy, które są dla nich istotne. Ważny jest dla nas udział we współtworzeniu i rozwijaniu lokalnej przestrzeni publicznej i infrastruktury społecznej – tłumaczy Janusz Kamiński z Biura Prasowego Konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Wnioski projektowe przyjmowane są do 8 kwietnia br. Pełna lista laureatów konkursu zostanie przedstawiona do 28 maja. Realizacja projektów rozpocznie się od czerwca 2019 r.

Regulamin konkursu, zasady składania wniosków, dokumenty aplikacyjne oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl.

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*