REKLAMA
,
„Parasol” WOT w Chełmie
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Druga edycja warsztatów „Parasol” za nami. Wczoraj (27 marca) żołnierze 2 LBOT, przedstawiciele samorządów, służb, inspekcji oraz straży  dyskutowali i ćwiczyli scenariusze potencjalnych sytuacji kryzysowych w regionie.

Reklama

W spotkaniu zorganizowanym przez żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej uczestniczyło blisko 60 osób, na co dzień odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w powiatach: chełmskim, włodawskim, łęczyńskim, krasnostawskim i świdnickim. To stały rejon odpowiedzialności 24. batalionu lekkiej piechoty w Chełmie.

Uczestnicy warsztatów, w ramach tzw. gry decyzyjnej, mieli okazję wspólnie przećwiczyć scenariusz sytuacji kryzysowej, jaka może wystąpić w regionie, skupiając się m.in. na zagrożeniu powodziowym w gminie Ludwin. Przeprowadzono także studium przypadku – analizę zagrożenia powodziowego, które wystąpiło w gminie Izbica i w Krasnymstawie.

Celem warsztatów

było wypracowanie rozwiązań zapewniających sprawną koordynację udziału 2 LBOT w działaniach z zakresu zarządzania kryzysowego w powiatach i gminach. Ważnym aspektem spotkania było zbudowanie relacji i zapoznanie z możliwościami, jakimi dysponuje lubelska brygada, aby wspierać samorządy i służby ratownicze podczas niemilitarnych sytuacji kryzysowych, takich jak katastrofy czy klęski żywiołowe.

Realizowany od jesieni ubiegłego roku projekt „Parasol” ma na celu przygotowanie samorządów, służb i podległych im instytucji do współpracy z WOT oraz skutecznego korzystania z ich potencjału. Wspólne spotkania i warsztaty służą wymianie doświadczeń, identyfikacji wzajemnych potrzeb oraz budowaniu zaufania i partnerskich relacji.

Podczas spotkania uczestnicy mieli również okazję zapoznać się, m.in. ze sprzętem i wyposażeniem, jakim dysponuje lubelska brygada, który może być użyty podczas niemilitarnych sytuacji kryzysowych w regionie.

System zarządzania kryzysowego WOT

Elementy systemu zarządzania kryzysowego WOT stanowią integralną część sytemu zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej.
Zgodnie z decyzją ministra, siły i środki Wojsk Obrony Terytorialnej z pierwszych trzech brygad OT (lubelska, podlaska i podkarpacka) zostały włączone do systemu zarządzania kryzysowego. Procedura ich uruchomienia jest taka sama jak w przypadku innych rodzajów sił zbrojnych i będzie realizowana zgodnie z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym, a wydzielone siły zostaną przekazane w podporządkowanie Dowództwa Operacyjnego RSZ.

Stawiennictwo żołnierzy WOT może być realizowane w trybie natychmiastowym – informuje kpt. Damian Stanula, oficer prasowy 2 LBOT – w przypadku wystąpienia katastrof, awarii, wypadów o dużej skali lub z uprzedzeniem o stawiennictwie w przypadku otrzymania informacji o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych np. silne opady, śnieżyce, itp.

Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Reklama
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Jutro radni uchwalą budżet
AKTUALIZACJA. Radni uchwalą budżet
Budżet (coraz mniej) obywatelski
Budżet (coraz mniej) Obywatelski
Rośnie dług Chełma
Rośnie dług Chełma
Ostrożnie na Obłońskiej!
Ostrożnie na Obłońskiej!
Katastrofa dopiero przed nami?
Katastrofa dopiero przed nami?
REKLAMA