REKLAMA
,
NOZP Dialog kończy rewolucyjny program walki ze stresem. Liczby mówią same za siebie!
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzisiejszej rzeczywistości: życiu w biegu, piętrzącym się trudnościom powodującym stres, Niepubliczny Ośrodek Zdrowia Psychicznego DIALOG w Chełmie prowadził bezpłatne warsztaty profilaktyczne dla osób czynnych zawodowo z terenu województwa lubelskiego w ramach opracowanego przez siebie programu ,,Profilaktyka chorób odstresowych” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Reklama

Program realizowany był przez doświadczony zespół terapeutów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, posiadających profesjonalną wiedzę i długoletni warsztat w pracy z osobami doświadczającymi trudności życiowych. 

Celem programu było zapobieganie negatywnemu wpływowi zjawiska stresu zawodowego na zdrowie u osób w wieku aktywności zawodowej z terenu Województwa Lubelskiego poprzez: zwiększenie poziomu wiedzy na temat stresu i jego konsekwencji dla zdrowia, podniesienie świadomości wpływu stresu na organizm, wypracowanie sposobów zapobiegania oraz radzenia sobie ze stresem, poznanie związku między cechami osobowości, a stresem zawodowym, nabycie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresującymi pojawiającymi się w codziennym życiu.

Zajęcia prowadzone byływ formie 3-dniowych warsztatów oraz godzinnej indywidualnej konsultacji z psychologiem na terenie miasta, gminy wskazanej przez zainteresowane udziałem osoby. Uczestnicy zajęć mieli zapewniony obiad, bufet kawowy oraz bogate materiały edukacyjno-informacyjne.

Oczekiwanym efektem uczestnictwa w programie jest nabycie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i kryzysowymi pojawiającymi się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, zmiana sposobu funkcjonowania w środowisku pracy, w środowisku domowym, zachęcenie do podejmowania aktywności, zwiększenie kreatywności, chęci do działania, motywacji, polepszenie relacji z innymi ludźmi, nabycie umiejętności stosowania zachowań antystresowych oraz wiedzy na temat systemu wsparcia, niezbędnego w sytuacjach, gdy walka z codziennymi trudnościami i stresem przerasta możliwości człowieka.

Adresatami Programu były grupy zawodowe, u których obiektywny poziom stresu jest podwyższony tj. kadra zarządzająca, pracownicy służby zdrowia, służb mundurowych, górnicy, kierowcy zawodowi, operatorzy urządzeń, osoby związane z sektorem budowlanym oraz pracownicy sektora publicznego tj. urzędnicy, bankowcy, pocztowcy, nauczyciele itp.

Program okazał się ogromnym sukcesem. Skorzystało z niego ponad 2 000 osób z terenu powiatu chełmskiego, lubelskiego, bialskiego, łukowskiego, janowskiego, zamojskiego, biłgorajskiego reprezentujących różne grupy zawodowe: służby mundurowe (policja, straż miejska, straż pożarna,) służbę zdrowia (lekarze, pielęgniarki, dyrektorzy i menagerowie szpitali), oświatę (dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi), administrację samorządową miast i gmin, rolnicy.

Dzięki zaangażowaniu specjalistów prowadzących warsztaty oraz ich fachowości, Program cieszył się dużym zainteresowaniem, a sami uczestnicy mówią, że zgłaszając swój udział mieli obawy i wątpliwości co do trafności wyboru Programu. Po jego zakończeniu natomiast dają wyrazy zadowolenia i sympatii, deklarując chęć udziału w innych przedsięwzięciach podejmowanych przez NOZOP DIALOG. Zwracają uwagę na ciekawe i atrakcyjne prowadzenie warsztatów oraz profesjonalne podejście do psychologicznych indywidualnych konsultacji.

O poważnym traktowaniu tematu przez uczestników świadczy fakt, iż zgłaszanie się do udziału w Programie jest prowadzone w sposób ciągły.

NOZP Dialog pragnie serdecznie podziękować partnerom za zaangażowanie w realizację programu oraz wspólne działania służące poprawie stanu zdrowotnego społeczeństwa Województwa Lubelskiego:

– Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej ZDROWIE
– Stowarzyszeniu Aktywności Społecznej TRIADA
– Związkowi Pracodawców DIALOG

Więcej informacji o programie na naszej stronie www.dialogchelm.pl lub pod nr tel. 535 151 450

 

Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Reklama
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Budżet (coraz mniej) obywatelski
Budżet (coraz mniej) Obywatelski
Rośnie dług Chełma
Rośnie dług Chełma
Ostrożnie na Obłońskiej!
Ostrożnie na Obłońskiej!
Katastrofa dopiero przed nami?
Katastrofa dopiero przed nami?
Wyboista droga do sprzedaży MPEC
Wyboista droga do sprzedaży MPEC
REKLAMA