REKLAMA
,
Poseł Grabczuk w obronie samorządów
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Poseł Krzysztof Grabczuk z Koalicji Obywatelskiej w sejmie stanął murem za samorządami i wygłosił oświadczenie, apelując do rządzących o zwiększenie środków na zlecone samorządom zadania. Chełmski parlamentarzysta podkreślił, że gminy mają coraz więcej obowiązków, zadań z każdym rokiem przybywa, ale w ślad za nimi nie są przekazywane odpowiedniej wysokości środki.

Reklama

Krzysztof Grabczuk, poseł Koalicji Obywatelskiej, po raz kolejny z sejmowej mównicy w mocnych słowach skrytykował decyzje rządzącej krajem Zjednoczonej Prawicy. Parlamentarzysta wytknął jej odrzucenie wszystkich zgłoszonych przez posłów opozycji poprawek do budżetu na 2020 rok. Stwierdził wprost, że przyjęty budżet jest zły, a środki finansowe na inwestycje są na znikomym poziomie.

De facto, jest to budżet stagnacji. Nie jest to również, o czym dzisiaj bardzo wiele osób mówi, budżet zrównoważony – podkreślał Grabczuk. – Dziesiątki miliardów złotych zostało wypchniętych poza ustawę budżetową. Dla przykładu trzynasta emerytura do Funduszu Solidarnościowego, a pieniądze na szkolnictwo wyższe, zamiast w formie dotacji, idą jako obligacje. Wody Polskie nie otrzymują z kolei dotacji, tylko otrzymują pożyczkę. Nie wspomnę już tutaj dzisiaj o służbie zdrowia, o publicznej służbie zdrowia.

Poseł  z sejmowej mównicy stanął murem za samorządami, na które spada coraz więcej zadań bez należytego wsparcia finansowego ze strony państwa.

To jest smutne, że dzisiaj większość sejmowa odrzuciła wszystkie poprawki. Ale jeszcze gorsze jest to, że ta swoista obsesja, jeśli chodzi o budżet zrównoważony, przekazuje samorządom całą masę obowiązków, w ślad za którymi nie idą w odpowiedniej wysokości pieniądze – podkreślał poseł. – Jeśli nie zabezpieczy się dla samorządów środków finansowych, chociażby na oświatę, to gminy, miasta, powiaty z wieloma planowanymi inwestycjami po prostu sobie nie poradzą. Pamiętajmy, że samorząd to dobro wspólne, a w tym roku będziemy obchodzić 30. rocznicę jego narodzin.

Krzysztof Grabczuk zaapelował do rządzących, by nie oszczędzać na oświacie i inwestować w młodych ludzi.

Współczesny świat to świat globalny. To społeczeństwo sieci, to społeczeństwo innowacyjne. Jeśli chcemy dzisiaj, by polska młodzież była silna we współczesnym świecie, jeśli chcemy, byśmy byli obywatelami Europy i świata, mnóstwo środków finansowych musimy przeznaczyć właśnie na oświatę – mówił chełmski poseł. – Nie ma dzisiaj lepszej inwestycji niżeli inwestycja w młodego człowieka.

Poseł Koalicji Obywatelskiej przypomniał, że samorząd terytorialny w naszym kraju to niezwykle ważny podmiot i nie należy go pomijać.

– Pamiętajmy również o tym, że obowiązkiem rządu nie jest świadczenie wszystkich usług. Rząd powinien pilnować, by te usługi były świadczone. Zatem spróbujmy przekazać dużą część obowiązków na rzecz samorządów, ale w taki sposób, byśmy również zabezpieczyli środki finansowe na ich realizację – zakończył swoje oświadczenie poseł Grabczuk.

Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Reklama
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Gospodarcze centrum dla młodych
Absolutorium dla prezydenta
Absolutorium dla prezydenta
Dzisiaj sesja Rady Miasta Chełm
Dzisiaj sesja Rady Miasta Chełm
Waśniewskiego znowu przejezdna
Raport o stanie Chełma
REKLAMA