REKLAMA
Baner promocyjny Triada/BUR
Baner promocyjny Triada/BUR
,
Prezydent raportuje o stanie miejskich spółek w 2019 roku
FacebookTwitterEmailMessengerLinkedInPrint

Na oficjalnym profilu Jakuba Banaszka w mediach społecznościowych pojawił się wczoraj obszerny materiał poświęcony spółkom komunalnym. Wynika z niego, że ich sytuacja ekonomiczna w 2019 roku znacznie się poprawiła. Intrygujący wręcz jest wynik Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych, które do niedawna było przykładem zapaści, a w prezydenckim sprawozdaniu zaczyna wyrastać na prymusa miejskiej gospodarki. Zgodnie z przewidywaniami, na dno swojego basenu opada Park wodny.

Przyjrzyjmy się więc temu co o podległych mu przedsiębiorstwach napisał prezydent Banaszek. Na początek

Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych

Rok 2019 spółka, która w przeszłości notowała bardzo duże straty, zamknęła zyskiem netto przekraczającym milion złotych.

W porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r. wynik uległ poprawie o ponad trzy miliony złotych – pisze prezydent. – Było to spowodowane zarówno wzrostem przychodów z podstawowej działalności operacyjnej Spółki, jak i spadkiem kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych.

Pod koniec minionego roku firmie udało się otworzyć przed sądem postępowanie sanacyjne. Od tego momentu spółka na bieżąco reguluje wszystkie zobowiązania wynikające z prowadzonej działalności.

Na plusie jest także

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Ubiegłoroczny zysk netto tej firmy również przekroczył milion złotych. Był więc lepszy o ponad 1,5 mln zł niż ten, który firma osiągnęła rok wcześniej.

Od początku roku 2019 w Spółce wdrożono szereg inicjatyw, które znacząco wpłynęły na poprawę wyniku finansowego przedsiębiorstwa – podkreśla prezydent.

Wskazuje przede wszystkim na zmiany regulaminu organizacyjnego, reorganizację struktury funkcjonalnej, redukcję rozbudowanych świadczeń pieniężnych (zwłaszcza odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych). Spółka zawarła kilka długoterminowych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów (Miasto i Gmina Chełm). Wszystkie te działania przyczyniły się do tego, że MPGK terminowo reguluje wszystkie swoje zobowiązania.

Warto pamiętać, że znaczący wpływ na kondycję spółki miała zeszłoroczna fuzja tej firmy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., dzięki której powstał jeden podmiot zajmujący się w naszym mieście gospodarką odpadami.

Ponadto, w 2019 roku na zadania inwestycyjne przeznaczone zostały środki w wysokości około 3,7 mln złotych – podaje prezydent.(…) W najbliższym czasie przed Spółką stoi ogromne wyzwanie związane ze sprzedażą maksymalnie 25% udziałów w spółce. (…) Uzyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na wkład własny do realizacji inwestycji z funduszy unijnych.

Jak zapewnia Jakub Banaszek, samorząd zbędzie udziały czasowo. Oznacza to, że w dowolnym momencie będzie miało możliwość ich wykupu. Z czasem więc miasto ponownie stanie się jedynym właścicielem przedsiębiorstwa.

Inną niespodzianką prezydenckiego raportu jest przez lata dołująca spółka transportowa:

Chełmskie Linie Autobusowe

W 2019 spółka osiągnęła zysk netto przekraczający 530 tys zł. Pół milionowy zysk w firmie, która jeszcze rok wcześnie miała prawie 1,5 mln zł straty i raczej nadawała się do ogłoszenia upadłości, należy uznać za sensacyjny.

Warto podkreślić, że Spółka pierwszy raz od 2007 r. uzyskała dodatni wynik finansowy – podkreśla Banaszek. – Było to możliwe dzięki podjęciu szeregu działań w zakresie: zmiany struktury organizacyjnej spółki czy wypowiedzeniu niekorzystnego i nierentownego dla Miasta, zawartego przez poprzednie władze spółki, porozumienia z ościennymi gminami Chełm oraz Kamień.

Porozumienie należy oceniać jako skrajnie niekorzystne. Na mocy jego postanowień kursy autobusów CLA m.in. do Okszowa i Srebrzyszcza finansowane były w całości przez… spółkę. Ta zaś przynosząc straty systematycznie dofinansowywana była przez samorząd miasta.

Po raz pierwszy wprowadzono również wakacyjny rozkład jazdy, co umożliwiło ograniczenie kosztów w okresie obniżonej frekwencji pasażerów. Dodatkowo dzięki znacznej poprawie wyniku finansowego udało się (…) spłacić wszystkie zobowiązania wymagalne oraz znaczącą cześć zobowiązań bieżących. Udało się także wygospodarować środki na podwyżki dla najmniej zarabiających pracowników.

W odróżnieniu od omówionych dotychczas firm, ta od lat cieszy się bezpieczną stabilizacją. Mowa oczywiście o

Chełmskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego

Firma osiągnęła w ubiegłym roku zysk netto w wysokości ponad 96 tys. zł. Czyli o ponad 10% wyższym niż rok wcześniej.

Ten wynik jest dużym osiągnięciem Spółki, ponieważ jej podstawowa działalność, czyli wynajem lokali mieszkalnych, nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Środki na wypracowany wynik pochodzą z przychodów, jakie Spółka osiągnęła z dodatkowej działalności gospodarczej – wyjaśnia prezydent.

Kondycja finansowa ChTBS systematycznie się poprawia. Firma nie ma żadnych zaległości. W marcu 2019 roku spółka rozpoczęła budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Synów Pułku. Inwestycję zrealizowano zgodnie z panem i właśnie trwają procedury przekazania lokali mieszkalnych ich najemcom.

Na przeciwległym biegunie znalazły się dwie inne spółki. Na początek

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Spółka od lat trwa w ekonomicznej zapaści. W zeszłym roku jej sytuacja poprawiła się bardzo nieznacznie. MPRD odnotowało bowiem stratę w wysokości ponad 900 tys. zł. Trzeba jednak przyznać, że w stosunku do roku poprzedniego ta strata zmniejszyła o ponad 13% .

Na koniec 2019 roku zobowiązania Spółki były mniejsze o 21,23 % w stosunku do roku 2018. W efekcie wdrożonego planu naprawczego i działań Zarządu spółce udało się zmniejszyć koszty stałe swojej działalności o 350.630,47 zł, w porównaniu do roku ubiegłego.

W prezydenckim podsumowaniu najgorzej wypada

Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie

Ubiegły rok firma zakończyła stratą netto w wysokości blisko 2 mln zł. Prezydent przyznaje, że

Spółka znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, która jest spowodowana wysokimi stałymi kosztami eksploatacyjnymi funkcjonowania obiektu oraz niewystarczającą liczbą klientów.
Stałe koszty eksploatacji to m.in.: opłaty za wodę, energię, koszty pracownicze, koszty chemii basenowej oraz przeglądy serwisowe. W 2019 roku średnie dzienne obłożenie to ok. 670 klientów. Planując budowę obiektu zakładano bardzo optymistyczne, wysoką dzienną frekwencję na poziomie ok. 1200-1500 klientów.

Trudno ocenić, jak duży wpływ na osiągnięty wynik miały podejmowane w zeszłym roku działania zmierzające do wzrostu liczby klientów odwiedzających aquapark, poszerzoną o listę honorowanych ulg, między innymi o wynikające z Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny czy Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Ostatnia z miejskich spółek znajduje się niewątpliwie na ostrym zakręcie. Przez lata uznawana za kurę znoszącą złote jajka czy jak kto woli „perłę w koronie” miejskich spółek , dzisiaj musi ścigać się z bezlitosnymi regułami rynku.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

rok 2019 rok zamknęło stratą netto w wysokości ponad 2,5 mln zł. I jest to strata aż blisko 4 mln niższa od tej zanotowanej rok wcześniej.

Strata wynika m.in. z najniższej w ostatnich latach sprzedaży jednostek naturalnych ciepła oraz wyższych niż w obowiązującej taryfie cen uprawnień do emisji CO2 – podkreśla prezydent.

Spółce udało się w zeszłym roku znacznie zmniejszyć koszty, w porównaniu do roku poprzedniego. Dotyczyło to m.in. cen węgla, na którego dostawy wynegocjowano zmiany w obowiązujących umowach, a także w obniżaniu strat cieplnych.

Spółka od 26 lutego 2019 roku nie udzielała darowizn, a reklama ograniczona została do minimum. Spadek nastąpił również w przypadku kosztów osobowych, kosztów zużycia opału, materiałów i energii. MPEC dotknęły problemy będące skutkiem braku wcześniejszych inwestycji, które dostosowałyby przedsiębiorstwo do restrykcyjnej polityki europejskiej, zakładającej ograniczenie korzystania z węgla. Normy te nakładają na ciepłownie m.in. obowiązek wykupu praw do emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Bez dostosowania się do tych norm i wymogów, MPEC nie będzie mogło działać.

Koszty takich modernizacji to od 46 do 80/90 milionów złotych, co przekracza możliwości finansowe zarówno Spółki jak i miasta. W związku z zaistniałą sytuacją, 19 września 2019 r. chełmscy radni podjęli decyzję o wyrażeniu zgody na zbycie udziałów w Spółce, w trybie negocjacji z zaproszeniem do składania ofert. Nabywca zostanie wyłoniony przez powołany do tego celu Zespół negocjacyjny – czytamy w raporcie prezydenta.

***

O sytuacji miejskich spółek pisaliśmy wielokrotnie. Ostatni raport dotyczył ich wyników za III kwartał 2019 roku. Więcej znajdziecie tutaj.

Napiszcie, jak wy oceniacie miejskie spółki i świadczone przez nie usługi.

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz
 • To wszystko lipa. MPGK to efekt połącenia spółek , tej przynoszącej dochody z tą co nie przynosiła. I likwidacji ” rozbuchanych ” przywilejów pracowniczych zostawionych po poprzednikach. MPEC zostanie sprzedany za groszę a my za to wszystko zapłacimy w cenie ciepła. PUM to fikcja. Trochę zaczeli windykowac moze( chyba było ze 2 mln zl niezwindykowanaych nalezności) , troche pogonili przerosty kadrowe zwalniając “znajomych królika ” i nie zatrudniając swoich bo nie ma do czego, odcieli długi bo są w układzie. I tyle, cały cud!
  Reszte po staremu.

  No votes yet.
  Please wait...
  • …..dodam dla laików że w przypadku PUM-u tylko 20% pieniędzy które ” biorą ” są ich na ich koszty. Reszta to pieniądze dla dostawcy mediów: woda, śmieci, cepło itd. a to wychodzi biorac pod uwagę wielkośc zasobów ok 30-35 tys zł mesięcznie na pokrycie kosztów osobowych , prezes , księgowość inni pracownicy utrzymenie zasobów biur itd. To skąd raptem na dzialalności operacyjnej ponad milion zysku? Bzdura! Jak się policzy nie swoją kasę, tylko to co wpływa bez obciążeń to tak mozna podać w cyferkach ale to nieprawda.

   No votes yet.
   Please wait...
   • PIęknie to maryan napisałeś szczera prawda i tylko prawda.

    No votes yet.
    Please wait...
  • Maryna. To co zostało przekazane przez media M.in chełmski.eu to przekaz polityczny prezydenta. Każdy polityk, szczególnie Banaszek przekazuje optymistyczne informacje. Natomiast analiza liczb i faktów pokazuje że nie jest różowo. Za pozytyw należy uznać próby porządkowania spółek przez Banaszka. Fiszowa dalej by tkwiła w zabetonowanym stanie. Obecnie niestety jak zauważyłeś to tylko zgrzebne działania. Bez wsparcia fachowców mających zaufanie Banaszka prezesi nie podejmą odważnych działań.

   No votes yet.
   Please wait...
 • Widać po wynikach i anonsach prasowych że Prezydentowi udało się zatrzymać korozję chełmskich spółek. Jednak do stabilizacji daleko. Bez sprawnych menedżerów nie można myśleć o sukcesach.

  No votes yet.
  Please wait...
 • Szanowna redakcjo. Proponowałbym nie zachwycać się wynkiem finansowym PUM. Tam trwa postępowanie układowe sądowe. Długi zostały zawieszone. Zobaczymy do czego to doprowadzi. Ale widać że coś się ruszyło. Przykro słyszeć od dyskutantów że sprawa z PUM i min. Z Trubakowska była dmuchana przez chełmski.eu. Zainteresowani wiedzą jak było.

  No votes yet.
  Please wait...
 • Prezydent nie jest od pilnowania interesów prywatnych właścieli lokali. Zmienił zarząd PUM i to 2 razy aktulanie następuje sanacja firmy bo za to odpowiada jako właściciel firmy komunalnej. Jak widac ta sanacja postepuje, chociaż mam wątpliwoci czy to nie sa sztuczki księgowe i efekt sprzedaży majątku.

  No votes yet.
  Please wait...
 • Maseł,to nie prezydent nie chce rozgłosu tylko przegrani i tyle w temacie.

  No votes yet.
  Please wait...
 • Czyli działania grupy i inicjatywnej poszły na marne.Pokrzyczeli i teraz siedzą cicho tak jak stary zarząd.

  No votes yet.
  Please wait...
  • a co to jest ta grupa inicjatywna ? i gdzie działa?

   No votes yet.
   Please wait...
   • Tu masz odpowiedź:
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_Inicjatywna_PPR

    No votes yet.
    Please wait...
  • Czyli tzw ” grupa inicjatywna ” okazała się grupą idiotów i amatrów. Wszystko przegrali w sądzie i siedzą cicho. heheheheheh Tak jak przewidywałem.

   No votes yet.
   Please wait...
   • a co to jest ta grupa inicjatywna , po raz kolejny pytam – udzieli mi ktoś odpowiedzi?

    No votes yet.
    Please wait...
  • L

   No votes yet.
   Please wait...
 • Czyli pewnie zarzuty prokuratorskie będą wobec tych co zniszczyli wspólnotę

  No votes yet.
  Please wait...
  • Jak będą i tu nie chodzi tylko o jedną wspólnotę . Przypomnę , że Pum to spólka miejska i prezydent chyba nie chce rozgłosu , że nic z tym nie robił i dalej nie robi lub być może nie umie.

   No votes yet.
   Please wait...
  • Nie będzie żadnych zarzutów. Nikt nie niszczył wspólnoty. Wspólnota Mieszkaniowa jest dorowolnym zreszeniem wlaścicieli lokali i współwłaścicieli nieruchmości i oni decydują co zrobią z tym prawem. Maja nawet prawo działać na swoją szkodę jeżeli nikt nie zaskarży takich uchwał i sąd je nie uchyli.
   Wszytsko było legalne i zgodne zprawem to co może tu zrobic prokuratura. To były tylko ” pieniacki ” konfabuacje niektórych pajacowatych.

   No votes yet.
   Please wait...
 • No to grubo zatem chelmski.eu powinien wrócić do tematu bo ciekawe szczegóły podajesz Maseł

  No votes yet.
  Please wait...
  • Nie ma do czego wracać! To była ” deta sprawa” która probował rozdmuchać chelmski .eu na wniosek kilku krzykaczy, ale nic z tego nie wyszło.

   No votes yet.
   Please wait...
 • Panie prezydencie w PIS tak nauczył Pana kłamać? Pieniądze które przekazujecie PUM owi za lokale miejskie dalej przychodza na konta wspólnot z dużym opóźnieniem.
  A w szczególności do wspomnianej wspólnoty ” Trubakowska ” właśnie zarzad tej wspólnoty wystosował do Pana pracowników nakaz zapłaty od ……………grudnia ubiegłego roku , w przeciwnym razie sprawa trafi do sądu ……… i co Pan na to?

  No votes yet.
  Please wait...
  • Masel co ty tu za bzdury opowiadasz? Do pracowników wystosowali pisma a nie do dłużników czyli tych co najmuja te lokale? Co ma do tego prezydent? Znowu jakaś kiszka! A jak mają tutuł to najlepiej wysłac wezwanie przedsądowne i iść do Sądu. Proste! I nie zawracać gitary!

   No votes yet.
   Please wait...
   • DbX poczytaj sobie kto jest właścicielem lokali miejskich -odpowiadam Skarb Państwa , kto ich reprezentuje – odpowiadam Urząd Miasta , wydział infrastruktury komunalnej, gdzie mieszkańcy wpłacają pieniądze – konto urzędu miasta, kto nie przelewa pieniędzy na konta wspólnot – odpowiedź – Urząd Miasta
    Naucz sie, przeczytaj ze zrozumieniem i nie siej zamętu jak nie jesteś osobą kompetentną i nie wiesz jaka jest procedura , nie doradzaj jak masz wprowadzać w błąd . Właścicielem lokali jest miasto a nie najemca idź do najbliżęeszego prawnika i ci to powie.

    No votes yet.
    Please wait...
   • Masel ” nie opowiadaj bajek. Coś słyszałeś ” że dzwonią” tylko nie wiesz w którym kościele. Skarb Państwa nie jest wlaścicielem tych lokali na Trubakowskiej, bo wtedy Skarb Państwa sam by zrządzał swoim mieniem -oczywiście przez powołane go tego jednostki itd. Te mieszkania były kiedyś własności SP ale zostały w latach 90 skomunalizowane. Tz że przeszły na właśność gminy. Koniec, kropaka, reszte sobie doczytaj. Nie bedę tu robił wykładu o mieniu, właśności itd. Część została “wykupina” przez najemców i odtąd stanowi prywatną właśność. Sprawa jest stara. Kiedyś te pieniądze pobierał w imieniu UM -PUM i nie przekazywał na konta wposlnot obracając na wlasne potrzeby. Doprowadziło to do sytuacji zawarcia prozumienia z Zarządami WM że wplaty będa kierowane do UM a Urząd będzie płacił na konto wspolnot. I to działoalo baerdzo dobrze bez zastrzeżeń ze strony wspólnot i dalej działa z tego co wiem. Oczywiśće WM Trubakowska jako ” lewa” i skłocona nie była strona tego porozumienia. Oczywiście rozwiązanie w tej sprawie jest bardzo proste ale ci z Trubakowskiej nie mają w sobie tyle inteligencji zeby je zastosować tylko chodza po gazetach , prokuraturach i innych mediach ze swoją sprawą patrz: twoje posty masel. I nic z tego nie wynika. Proponuję więc “Naucz sie, przeczytaj ze zrozumieniem i nie siej zamętu jak nie jesteś osobą kompetentną i nie wiesz jaka jest procedura…” i nie wypowiadaj się jak się nie znasz . Ponadto ” idź do najbliżęeszego prawnika i ci to powie.”
    Wystarczy wysłać wezwanie przedsądowne i wyslac pozew , jest specjalny trub an atakie sprawy . Jak zpalcą z odsetkami + koszty procesu i zatępstwa to edą unikac zwłoki. To jest bardzo proste . Przeciez prezydent nie czyta raportów czy i jak sa płacone czynsze i przelewy dla Trubakowskiej. heheheheheheh Co zrobic, głupich nie sieją , sami się rodzą! hehehehehehehehehehe

    No votes yet.
    Please wait...
 • Napiszcie proszę,jak zakończyła się sprawa Wspólnota Mieszkaniowa na Trubakowskiej kontra PUM.Skoro PUM tak dobrze stoi to o co chodziło?

  No votes yet.
  Please wait...
  • Dalej się ie rozliczyli ze wspólnotą , prokurator pozabierał dokumenty i jest fajnie

   No votes yet.
   Please wait...
 • Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  *