REKLAMA
,
Przetestuj Mobilnego Urzędnika
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Masz problem z dotarciem do Urzędu Miasta? Zaproś Mobilnego Urzędnika do siebie! Chełm właśnie rozpoczął testowanie obsługi mieszkańców poza siedzibą urzędu. Jak to działa?

Reklama

To możliwość adresowana do chełmian, którzy mają ograniczenia w poruszaniu się. Nie są zatem w stanie samodzielnie dotrzeć ze swoimi sprawami do Urzędu Miasta Chełm, a nie korzystają też z dobrodziejstw komunikacji internetowej. To z myślą o nich chełmski ratusz rozpoczął właśnie testowanie usługi Mobilny Urzędnik. Polega ona na bezpłatnej obsłudze mieszkańców poza siedzibą urzędu.

Jak skorzystać z usługi?

Wystarczy zadzwonić na nr tel.: 82 564 31 92. Telefon będzie dostępny od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-13:00.
Natomiast wizyty Mobilny Urzędnik będzie składał we wtorki i czwartki, w godzinach 10:00-14:00.

To udogodnienie wprowadzane jest z myślą o mieszkańcach. Mam nadzieję, że będzie praktycznym narzędziem poprawiającym dostępność urzędu miasta dla tych interesantów, którzy z różnych względów byli dotychczas wykluczeni z możliwości bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem – mówi Monika Rycko, Pełnomocnik Osób Niepełnosprawnych w UM Chełm.

Kto zatem może przetestować to rozwiązanie? 
Jest ono kierowane przede wszystkim do osób z orzeczoną niepełnosprawnością, a także osłabionych chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się. Po Mobilnego Urzędnika śmiało mogą też dzwonić seniorzy w wieku 65+.
Poza tym grupa ta obejmuje osoby zależne 15+, opiekunów faktycznych osób zależnych, opiekunów z pieczy zastępczej.

Jakie sprawy załatwimy z Mobilnym Urzędnikiem?

Zakres spraw obejmuje działalność: 

  • Departamentu Komunalnego – wynajęcie lokalu wchodzącego w skład publicznego zasobu Miasta Chełm; zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wycinki drzew lub krzewów; składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami;
  • Departamentu Finansów – spisanie protokołu o stanie majątkowym, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie ulgi; wypełnienie informacji/deklaracji w sprawie podatku na przyjmowanie informacji/deklaracji w sprawie podatku;
  • Departament Spraw Obywatelskich – zgłoszenie sprzedaży pojazdu; zgłoszenie wyrejestrowania pojazdu; złożenie wniosku o Kartę Dużej Rodziny; złożenie wniosku o Chełmską Kartę 3+;
  • Departament Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa – podział nieruchomości; ustalenie numeru porządkowego nieruchomości; przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; wniosek o zastosowanie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; windykacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Chełm/Skarbu Państwa; zwrot nadpłaty z tytułu opłat użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Chełm/Skarbu Państwa; zawarcie umowy dzierżawy; rezygnacja z dzierżawy; ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte z mocy prawa pod drogi publiczne; wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełm; wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji; wydanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów; udostępnienie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobu Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; udostępnienie materiałów geodezyjnych i kartograficznych ze zbioru danych Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków;
  • Urząd Stanu Cywilnego/Biuro Ewidencji Ludności  – przyjęcie wniosku i wydanie dowodu osobistego; zgłoszenie utraty dowodu osobistego; przyjęcie wniosku i dostarczenie odpisu z akt stanu cywilnego.

***

Usługa jest realizowana na podstawie porozumienia o współpracy (testowanie modelu „mobilny urzędnik”) pomiędzy Fundacją Partycypacji Społecznej z siedzibą w Poznaniu, a Urzędem Miasta Chełm.

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Reklama
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Jutro radni uchwalą budżet
AKTUALIZACJA. Radni uchwalą budżet
Budżet (coraz mniej) obywatelski
Budżet (coraz mniej) Obywatelski
Rośnie dług Chełma
Rośnie dług Chełma
Ostrożnie na Obłońskiej!
Ostrożnie na Obłońskiej!
Katastrofa dopiero przed nami?
Katastrofa dopiero przed nami?
REKLAMA