REKLAMA
,
PUP da pożyczkę
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Pomoc zakłada udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach „tarczy antykryzysowej” mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie.

Reklama

Oto podstawowe warunki uzyskania pomocy z PUP:

  • o wsparcie mogą ubiegać się miokroprzedsiębiorcy prowadzący działalność przed 1 marca 2020 roku oraz zatrudniający od 1 do 9 osób,
  • wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł. Pożyczka udzielana jest jednorazowo,
  • stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP w skali roku,
  • okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji,
  • na wniosek mikroprzedsiębiorcy pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Pożyczkobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o utrzymaniu stanu zatrudnienia. Jeśli Pożyczkobiorca nie spełni warunku umorzenia albo nie złoży wniosku o umorzenie – ma obowiązek spłaty pożyczki.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz szczegóły udzielania wsparcia zamieszczone są na stronie internetowej PUP w Chełmie.

PUP w Chełmie pozyskał na ten cel dodatkowe 7 mln zł ze środków z rezerwy FP pozostających w dyspozycji MRPiPS.

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Reklama
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Jutro radni uchwalą budżet
AKTUALIZACJA. Radni uchwalą budżet
Budżet (coraz mniej) obywatelski
Budżet (coraz mniej) Obywatelski
Rośnie dług Chełma
Rośnie dług Chełma
Ostrożnie na Obłońskiej!
Ostrożnie na Obłońskiej!
Katastrofa dopiero przed nami?
Katastrofa dopiero przed nami?
REKLAMA