REKLAMA
Baner  promocyjny Triada/BUR
Baner promocyjny Triada/BUR
,
Powiatowy Urząd Pracy
PUP w Chełmie – są pieniądze na staż
FacebookTwitterEmailMessengerLinkedInPrint

PUP w Chełmie informuje, że są nadal dostępne środki na staże dla osób bezrobotnych. Z pieniędzy mogą skorzystać osoby młode – do 29 roku życia oraz osoby w przedziale wiekowym 30-50. 

PUP w Chełmie ma dobre informacje dla osób młodych.

– W projekcie  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (II)” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  posiadamy 168 miejsc staży dla osób młodych w wieku 18-29 lat, nie kształcących się, nie szkolących się, w szczególności dla osób długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach oraz dla osób niepełnosprawnych – wyjaśnia Jolanta Krop, dyrektor PUP w Chełmie.

Ponadto urząd dysponuje 12 bonami zasiedleniowymi dla mężczyzn oraz jednorazowymi środkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 22 osób.

– Kolejny projekt, który nadal realizujemy to „Nowy start – lepsze jutro(II)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. Jest on skierowany  do osób w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie jako osoby bezrobotne,  w tym do osób odchodzących z rolnictwa czyli rolników i członków ich rodzin (tj., współmałżonków lub domowników) prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne w wielkości od 1 do 2 ha przeliczeniowych zamierzających odejść z rolnictwa – z KRUS do ZUS – dodaje Krop.

Dla tych osób przewidziane są szkolenia, staże lub zatrudnienie w ramach  refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

PUP w Chełmie w obecnej chwili prowadzi rekrutację na szkolenia: cukiernik, ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych , operator żurawia przenośnego oraz kurs początkowy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ADR.

– Możemy również sfinansować szkolenia indywidualne osobom bezrobotnym, które maja tzw. gwarancję zatrudnienia od przyszłego pracodawcy. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc szkoleniowych zachęcamy osoby bezrobotne do kontaktowania się z indywidualnymi doradcami klienta – dodaje Krop.

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie zaprasza również pracodawców do składania wniosków na poszczególne formy aktywizacji, w tym na organizację staży w ramach Programu Regionalnego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 – 50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich”, w którym posiada jeszcze środki Funduszu Pracy.

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*