REKLAMA
Baner promocyjny Triada/BUR
Baner promocyjny Triada/BUR
,
MPRD rozpoczęło remont Hrubieszowskiej
Remont Hrubieszowskiej z widmem upadku spółki w tle
FacebookTwitterEmailMessengerLinkedInPrint

Jednym z tematów, nad którymi pochylili się podczas ostatniej sesji miejscy radni, była kondycja miejskich spółek. I pewnie, tak jak większość radnych, nie przejęlibyśmy się tą skomplikowaną kwestią, gdyby nie… nagłe rozpoczęcie remontu ulicy Hrubieszowskiej. Wykonać go bowiem ma miejska firma, o której Józef Górny – zastępca Prezydenta Miasta pisze, że ,,istnieje niepewność co do możliwości kontynuowania” przez nią działalności. 

Przetarg na remont Hrubieszowskiej w sierpniu wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Jest to firma komunalna w całości należąca do chełmskiego samorządu. Ta wygrana nie powinna w zasadzie nikogo dziwić – MPRD złożyło ofertę najtańszą (nieco ponad 550 tys. zł) pozostawiając w pokonanym polu Strabag sp. z o.o. (ok. 917,5 tys. zł) i Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Włodawa sp. z o.o. (ponad 560 tys. zł).

W praktyce sukces MPRD sp. z o.o. nie jest jednak tak oczywisty. I tutaj wracamy na wrześniową sesję Rady Miasta (25 września br.). Przedstawioną radnym „Informację dotyczącą wykonywania przez Prezydenta Miasta Chełm nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi wraz z analizą ekonomiczno-finansową za 2016 rok” podpisali Józef Górny, zastępca Prezydenta Miasta i Józef Kendzierawski, dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej w UM Chełm.

Wątpliwości

Wygrana w tym przetargu, to swoista kroplówka dla upadającej firmy – mówi nam anonimowo osoba związana z biznesem, a zarazem środowiskiem Inicjatywy Obywatelskiej „Nasz Chełm”. – Z podpisanego przez zastępcę prezydenta dokumentu, wnioskować bowiem można, że MPRD może mieć poważne trudności w wykonaniu tego zamówienia. Materiał dowodzi też, że MPRD ma niewystarczające wsparcie ze strony Miasta. Ta spółka wymaga zdecydowanych działań właścicielskich. Samorząd nie może umywać rąk i udawać, że nic się nie dzieje.

Potwierdzeniem tej tezy są liczby. Na koniec 2016 roku zobowiązania spółki wynosiły łącznie blisko 4,6 mln zł. Z czego długi z tytułu dostaw i usług, a więc podstawowej działalności firmy, przekraczały 2 mln. zł (prawie całość tej kwoty była przeterminowana powyżej miesiąca). Firma nie odprowadzała składek z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych (ponad 630 tys. zł), Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (prawie 138 tys. zł). Te zapewne zostały spłacone – zgodnie z dokumentacją przetargową bez uregulowania zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, MPRD musiałaby zostać wykluczona z uczestnictwa w przetargu na remont Hrubieszowskiej.

Spółka Zadłużyła się nie tylko w banku i firmie Magellan (łącznie ponad 1,6 mln zł), ale także u własnych pracowników. Nie odprowadzała potrąceń od ich wynagrodzeń do Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej (21,6 tys. zł) i nie regulowała ludziom ekwiwalentu za pranie odzieży (prawie 10,5 tys. zł). Na koniec 2016 roku miała także niewypłacone wynagrodzenia za grudzień 2014 r (13,4 tys. zł).

Górny i Kendzierawski przyznają

W Spółce występują „…trudności z bieżącym regulowaniem płatności. Brak płynności finansowej zmusza Spółkę do zaciągania pożyczek z instytucji finansowych innych niż banki, których koszt obsługi jest znacznie wyższy.”

MPRD ma również kłopoty z obsługą „…zadłużenia z lat ubiegłych, w pozyskaniu i spłatach kredytów na bieżącą działalność, pokrywaniu zobowiązań wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i kontrahentów oraz zabezpieczaniu wadiów, należytego wykonania robót i usunięcia wad i usterek.”

Tak jak mieszkańcy na co dzień korzystający z ul. Hrubieszowskiej, liczymy na szybkie zakończenie jej remontu. Nie napawa jednak optymizmem zapis: „Spowodowana trudnościami finansowymi niesolidność regulowania zobowiązań wobec kontrahentów znacznie utrudniała też terminową realizację pozyskanych przez Spółkę zamówień poprzez blokady limitów sprzedażowych a dalej wstrzymywanie dostaw surowców, materiałów, produktów i paliw. W efekcie wymuszało to nagłe zmiany kontrahentów, a kolejno za tym – wzrost cen dostaw, kary umowne za nieterminowe wykonanie robót, brak możliwości zbilansowania budżetów dla poszczególnych zamówień i całokształtu działalności Spółki”.

Trudno uwierzyć, że rozstrzygając w sierpniu przetarg władze nie wiedziały o stanie własnej firmy. Niespełna miesiąc później prezydent Górny podpisał się przecież pod znamiennym stwierdzeniem:

Na podstawie danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach finansowych za 2016 r. zasadne jest twierdzenie, że występuje istotna niepewność co do możliwości kontynuowania przez Spółkę działalności w następnych okresach.

Dlaczego Miasto, a dokładnie Zarząd Dróg Miejskich wybrało ofertę MPRD? Są tacy, którzy zwracają uwagę na społeczne koszty upadłości tej firmy. Na koniec 2016 roku zatrudniała 85 osób. Co ciekawe, mimo finansowych problemów, zatrudnienie w spółce wzrosło –  rok wcześniej pracowało w niej  81 osób). Inni twierdzą, że władze na rok przed wyborami nie chcą podburzać elektoratu.

Na odpowiedzi jeszcze poczekamy

Zaprezentowana Radzie Miasta informacja o stanie miejskich spółek, nie wywołała większej dyskusji. Tylko radna Małgorzata Sokół wyraziła swoje zaniepokojenie stanem spółek komunalnych . Poprosiła także o przygotowanie podobnej informacji ale odzwierciedlającej stan komunalnych spółek po trzech kwartałach bieżącego roku.

***

MPRD nie jest jedyną spółką miejską z kłopotami. Spośród ośmiu takich firm aż cztery odnotowały w roku 2016 straty. Oprócz MPRD są to:

 • Chełmskie Linie Autobusowe sp. z o.o.,
 • Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych sp. z o.o.
 • Chełmski Park Wodny i targowiska Miejskie.

Sytuację przynajmniej niektórych spośród nich postaramy się wkrótce naszym czytelnikom przybliżyć.

Na plusie natomiast tradycyjnie są:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.,
 • Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami sp. z o.o. oraz
 • Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz
 • Andrzej dałem szanse opozycji ale ona jest podzielona i dba tylko o własne indywidualne interesy. Wstyd mi za nich.

  No votes yet.
  Please wait...
 • Jadka,a na kogo glosowalas?

  No votes yet.
  Please wait...
 • Oj andriu,twoja delikatnie niegrzecznosc jest zrozumiała,nie potrafisz merytorycznie,to robisz osobistą wycieczkę.
  A dlaczego nie podsumowujesz obecnej ekipy-miasto upada,idźcie do diabła?

  No votes yet.
  Please wait...
 • Czarek to się przeprowadź do innego miasta bo w Chełmie dziury są wieczne. Jak sól w Wieliczce.

  No votes yet.
  Please wait...
 • Nie obchodzą mnie problemy spółek i cała ta zawieruchy z miastem. Kupiłem nowy samochód i nie chcę jeździć po jezdnia bez dziur.

  No votes yet.
  Please wait...
 • Wadi my mieszkańcy powinniśmy mieć nadzór nad tą spółką miejską poprzez swoich przedstawicieli czyli zarząd miasta. To zarząd miasta czyli Pani Fisz i Górny powinni dbać o nasz miejski majątek. Strata – 1,36 mln zł za 2016 to zaniedbania Prezydentów. A jakie straty są w innych spółkach….

  No votes yet.
  Please wait...
 • Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  *