REKLAMA
,
Rok szkolny ,,po nowemu”
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Pierwszego dzownka boi się w tym roku wielu nauczycieli i rodziców. Wynika to z wielu niewiadomych i zmian w systemie edukacji. 

Wakacje niestety dobiegły końca. Już dziś uczniowie po raz pierwszy zasiądą w ławkach. Czwarty września to początek nowego roku szkolnego oraz powrót 8-letnich podstawówek. Rozpoczął się także proces wygaszania gimnazjów.

Reklama

Co się zmieni?

1. Nowy ustrój szkolny

W tym roku pożegnamy się z gimnazjami. Uczniowie, który w czerwcu br. ukończyli klasę VI, pójdą do klasy VII. W gimnazjach uczyć się będą tylko uczniowie klas II i III. Z nowym rokiem zaczynają funkcjonować szkoły branżowe I stopnia, które powstały z zasadniczych szkół zawodowych.

2. Nowa podstwa programowa

1 września 2017 r. wchodzi w życie nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Nauczyciel ma obowiązek zrealizować z uczniami wszystkie treści zawarte w pdostawie, a programu nauczania przygotowany przez nauczyciela musi być z nią zgodny.

Do decyzji nauczycila należy także wybór metod nauczania, pomocy dydaktycznych, w tym podręczników. Może on również postanowić, że będzie realizował program nauczania bez korzystania z podręcznika szkolnego.

3. Darmowe podręczniki

Uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych otrzymają darmowe podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zadań edukacyjnych. Zakupi je szkoła z dotacji, którą otrzyma z budżetu państwa. Wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń należy do nauczyciela prowadzącego dany przedmiot. Uczniowie klas II i III szkoły podstawowej otrzymają podręcznik zapewniony przez MEN.

Rodzic będzie zobowiązany kupić jedynie podręczniki do zajęć nieobowiązkowych, np. do: religii, etyki, drugiego języka obcego.

4. Nowe legitymacje

Uczeń klasy VII szkoły podstawowej otrzyma nową legitymację na dotychczas obowiązujących drukach. Przypomnijmy, że na druku jest tylko sześć miejsc na pieczątkę szkoły.

5. Lekcja nie musi trwać 45 minut

Godzina lekcyjna trwa zwyczajowo 45 minut. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być jednak prowadzone w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut. Ważne jest zachowanie ogólnego tygodniowego czasu trwania zajęć edukacyjnych.

Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący.

6. Egzamin maturalny

Egzamin maturalny w 2018 r. odbędzie się na dotychczasowych zasadach i rozpocznie się 4 maja. Absolwenci szkół przystąpią wtedy do egzaminu pisemnego z języka polskiego. Szczegółowy terminarz znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl.

Po raz pierwszy nowa matura zostanie przeprowadzona w roku szkolnym 2022/2023. Do tego czasu uczniowie będą zdawali egzamin na dotychczasowych zasadach. Informacje o formule tego egzaminu zostaną udostępnione w 2018 r

7. Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany dla uczniów dotychczasowych klas gimnazjalnych do roku szkolnego 2018/2019. Przystąpią do niego również słuchacze gimnazjum dla dorosłych oraz osoby zdające egzamin eksternistyczny z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dla gimnazjum dla dorosłych. Egzamin ten przeprowadzany będzie do roku szkolnego 2019/2020 włącznie.

8. Szkoły branżowe

We wrześniu tego roku w miejsce zasadniczych szkół zawodowych pojawią się trzyletnie szkoły branżowe I stopnia.

9. Rodzice 6-latków nie zapłacą

Edukacja dzieci 6-letnich w przedszkolach publicznych będzie bezpłatna. Gmina otrzymała z budżetu państwa subwencję na każdego sześciolatka w przedszkolu.

Napisz komentarz
 • No i jak tu pozytywnie oceniać obecną ekipę?

 • A mnie z synem, którego prowadziłem dziś do szkoły mało nie przejechał gnojek na przejściu dla pieszych przy kościele na krzyżówce Połanieckiej z Męczenników i Mrozka. Miasto przeniosło 11stki do 6ki ale o bezpieczne przejście nie zadbało, bo po co. Przydało by się odmalowanie tu pasów, znaki z żółtym tłem, czy progi zwalniając. Nie wspomnę o przeprowadzaczach.

 • Dobra zmiana zmienia?A glupia,testowa matura?A wyniki z takim opóźnieniem?

 • Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  *

  Reklama
  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  Budżet (coraz mniej) obywatelski
  Budżet (coraz mniej) Obywatelski
  Rośnie dług Chełma
  Rośnie dług Chełma
  Ostrożnie na Obłońskiej!
  Ostrożnie na Obłońskiej!
  Katastrofa dopiero przed nami?
  Katastrofa dopiero przed nami?
  Wyboista droga do sprzedaży MPEC
  Wyboista droga do sprzedaży MPEC
  REKLAMA