REKLAMA
Baner  promocyjny Triada/BUR
Baner promocyjny Triada/BUR
,
Sprawdź, czy nie skorzystać z „małego ZUS”
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Przedsiębiorcy mogą zgłosić się do „małego ZUS”. Taka możliwość będzie do 1 lutego. „Mały ZUS” to niższe składki na ubezpieczenia społeczne uzależnione od dochodu firmy.

Reklama

Ulga jest dla przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli firma działała krócej niż rok, to limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności. Z ulgi skorzysta tylko ten, kto prowadził działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

„Mały ZUS” można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

Jak się zgłosić?

Przedsiębiorca, który chce w tym roku rozpocząć korzystanie z „małego ZUS”, powinien zgłosić się do ulgi najpóźniej do 1 lutego.
Trzeba najpierw złożyć wyrejestrowanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z dotychczasowym kodem ubezpieczenia (na formularzu ZWUA) i zarejestrować się z nowym kodem: 05 90 albo 05 92 (na formularzu ZUA lub ZZA).

Osoba, która korzystała z „małego ZUS” w ubiegłym roku i nadal spełnia do niego warunki w 2021 roku, nie musi ponownie zgłaszać się do ulgi – wyjaśnia prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska.

Każdy, kto w tym roku będzie korzystał z „małego ZUS”, musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za pierwszy miesiąc opłacania składek w obniżonej wysokości. Trzeba je wysłać do terminu płatności składek, np. za styczeń – do 10 lub 15 lutego. Przedsiębiorca podaje w dokumentach informacje o rocznym przychodzie, dochodzie i formach opodatkowania.

Jak liczy się składki?

Kwota składek na „małym ZUS” zależy od dochodu przedsiębiorcy.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Podstawa wymiaru składek musi mieścić się pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli między 840 a 3155,40 zł w 2021 roku – dodaje szefowa ZUS.

Kto nie skorzysta z ulgi?

Z „małego ZUS” są wykluczone firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej).
Z ulgi nie skorzysta także ten, kto wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to samo, co robił dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

„Małego ZUS” nie mogą opłacać też osoby, które dopiero założyły firmę. One mogą jednak korzystać z innych możliwości: najpierw 6-miesięcznego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, a potem dwóch lat preferencyjnych składek.
Wszystkie te ulgi są dobrowolne – wyjaśnia Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Reklama