REKLAMA
,
Sprawdź, czy nie skorzystać z „małego ZUS”
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Przedsiębiorcy mogą zgłosić się do „małego ZUS”. Taka możliwość będzie do 1 lutego. „Mały ZUS” to niższe składki na ubezpieczenia społeczne uzależnione od dochodu firmy.

Reklama

Ulga jest dla przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli firma działała krócej niż rok, to limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności. Z ulgi skorzysta tylko ten, kto prowadził działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

„Mały ZUS” można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

Jak się zgłosić?

Przedsiębiorca, który chce w tym roku rozpocząć korzystanie z „małego ZUS”, powinien zgłosić się do ulgi najpóźniej do 1 lutego.
Trzeba najpierw złożyć wyrejestrowanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z dotychczasowym kodem ubezpieczenia (na formularzu ZWUA) i zarejestrować się z nowym kodem: 05 90 albo 05 92 (na formularzu ZUA lub ZZA).

Osoba, która korzystała z „małego ZUS” w ubiegłym roku i nadal spełnia do niego warunki w 2021 roku, nie musi ponownie zgłaszać się do ulgi – wyjaśnia prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska.

Każdy, kto w tym roku będzie korzystał z „małego ZUS”, musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za pierwszy miesiąc opłacania składek w obniżonej wysokości. Trzeba je wysłać do terminu płatności składek, np. za styczeń – do 10 lub 15 lutego. Przedsiębiorca podaje w dokumentach informacje o rocznym przychodzie, dochodzie i formach opodatkowania.

Jak liczy się składki?

Kwota składek na „małym ZUS” zależy od dochodu przedsiębiorcy.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Podstawa wymiaru składek musi mieścić się pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli między 840 a 3155,40 zł w 2021 roku – dodaje szefowa ZUS.

Kto nie skorzysta z ulgi?

Z „małego ZUS” są wykluczone firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej).
Z ulgi nie skorzysta także ten, kto wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to samo, co robił dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

„Małego ZUS” nie mogą opłacać też osoby, które dopiero założyły firmę. One mogą jednak korzystać z innych możliwości: najpierw 6-miesięcznego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, a potem dwóch lat preferencyjnych składek.
Wszystkie te ulgi są dobrowolne – wyjaśnia Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Reklama
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Jutro radni uchwalą budżet
AKTUALIZACJA. Radni uchwalą budżet
Budżet (coraz mniej) obywatelski
Budżet (coraz mniej) Obywatelski
Rośnie dług Chełma
Rośnie dług Chełma
Ostrożnie na Obłońskiej!
Ostrożnie na Obłońskiej!
Katastrofa dopiero przed nami?
Katastrofa dopiero przed nami?
REKLAMA