REKLAMA
Baner  promocyjny Triada/BUR
Baner promocyjny Triada/BUR
,
Szkolenie z natury
FacebookTwitterEmailMessengerLinkedInPrint

„Bycie mieszkańcem obszarów chronionych – przywilej czy obowiązek – gospodarowanie na obszarach Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego” to tytuł szkolenia, które odbędzie się od 23 do 25 czerwca br. w Poleskim Parku Narodowym.

Spotkanie jest adresowane głównie do mieszkańców obszarów chronionych; rolników, osób związanych z turystyką i ochroną przyrody, nauczycieli, pracowników parków narodowych i parków krajobrazowych; pracowników Lasów Państwowych i innych zainteresowanych.

Podczas trzech dni uczestnicy szkolenia będą zgłębiać takie zagadnienia jak m.in.: funkcjonowanie sieci Natura 2000 w Polsce i w Europie, na czym polega zrównoważony rozwój, jak racjonalne wykorzystywać zasoby przyrodnicze.

Szkolenie jest bezpłatne. Zgłoszenia są przyjmowanie do 19.06. w siedzibie PPN w Urszulinie, ul. Lubelska 3a. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel: 82 5713 071 wew. 43 lub 48, poleskipn@poleskipn.pl i na stronie PPN (http://www.poleskipn.pl/).

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*