REKLAMA
,
W Chełmie cuchnie. Sezon grzewczy ruszył na dobre
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Mieszkańcy Chełma coraz częściej wysyłają sygnały o cuchnącym dymie, a to znak, że rozpoczął się sezon grzewczy. Niemiły zapach wyczuwany jest głównie na osiedlach domków jednorodzinnych i Dyrekcji Dolnej i Górnej.

Reklama

Interpelację w sprawie zanieczyszczenia powietrza, złożyła  Małgorzata Sokół. Chełmska radna zobligowała władze miasta do podania informacji, co do działań, które miałyby ograniczyć smog oraz programów zachęcających mieszkańców do zmiany sposobu ogrzewania mieszkań na bardziej ekologiczne. – Czy prowadzone były badania zanieczyszczenia powietrza w okresie grzewczym i jakie były wyniki tych badań? – czytamy w interpelacji.

Jak poinformował Urząd Miasta, stan powietrza w Chełmie, na bieżąco monitoruje stacja przy ul. Jagiellońskiej 64. – Stężenia średnie dwutlenku azotu, dwutlenku siarki oraz pyłu zawieszonego  PM2,5 w 2014 r. nie przekroczyły określonych prawem standardów i kształtują się na poziomie uzyskanym w 2013 r. Stwierdzono natomiast przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)piranu w pyle PM10 – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

W bieżącym roku na stacji pomiarowej w Chełmie, występuje już przekroczenie dopuszczalnych 24 – godzinnych stężeń pyłu PM10 w powietrzu. Największe występowały  w sezonie grzewczym, ale analiza stężeń dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu wykazała, że nie występuje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych. Z powodu przekroczenia pyłu, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie, poprosiło Prezydent Agatę Fisz o zwiększenie czujności w zakresie ograniczania emisji substancji niebezpiecznych w powietrzu.

Miasto dopłaci za zmianę ogrzewania

Jak poinformowały władze miasta, w latach ubiegłych zrealizowano szereg działań mających bezpośredni lub pośredni wpływ na ograniczenie ilości zanieczyszczeń pyłowych   i gazowych wprowadzanych do powietrza. Działania te wynikały m.in. z zapisów programu „Ochrony powietrza dla strefy – powiat m. Chełm” oraz uchwały Rady Miasta w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Chełm na lata 2012 – 2015”.

Jednym z ważniejszych zadań było wznowienie systemu zachęt dla osób przeprowadzających likwidację indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem. – Od 2012 roku w Chełmie  jest realizowany projekt, który polega na dofinansowaniu w kwocie 800 zł jako częściowy zwrot poniesionych kosztów związanych ze zmianą dotychczasowego ogrzewania węglowego w budynkach i lokalach mieszkalnych na niskoemisyjne – informuje Roland Kurczewicz, Pełnomocnik Prezydent Agaty Fisz. Działania zakładają m.in. likwidację dotychczas używanych pieców i zainstalowanie nowych proekologicznych kotłów.

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz
 • Mieszkańcy wymienionych osiedli od lat spacerują po ciemnych ulicach, to chociaż sobie podymią. TK może im najwyżej „nakiwać”.

  No votes yet.
  Please wait...
 • Coło Carrefoura czy jak kto woli koło Gamy na Lwowskiej to jakaś masakra wieczorem. Czym wy ludzie palicie?!

  No votes yet.
  Please wait...
 • Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  *

  Reklama
  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  REKLAMA
  Jutro radni uchwalą budżet
  AKTUALIZACJA. Radni uchwalą budżet
  Budżet (coraz mniej) obywatelski
  Budżet (coraz mniej) Obywatelski
  Rośnie dług Chełma
  Rośnie dług Chełma
  Ostrożnie na Obłońskiej!
  Ostrożnie na Obłońskiej!
  Katastrofa dopiero przed nami?
  Katastrofa dopiero przed nami?
  REKLAMA