REKLAMA
,
Wakacje w muzeum
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie w wakacje zaprasza dzieci i młodzież. Muzealnicy między innymi nauczą dzieci kaligrafii i garncarstwa. 

  • W lipcu najmłodsi mogą się wybrać na warsztaty kaligrafii, które poprowadzi Ewa Hander oraz spróbować swoich sił w wykonywaniu miniaturowych naczyń z gliny. Miłośnicy historii powinni się pojawić na ekspozycji o chełmskiej bezpiece i ich ofiarach – muzeum przygotowało lekcję z przewodnikiem i projekcję filmów dokumentalnych.
  • Sierpień rozpoczniemy od wycieczki po chełmskim Starym Mieście. Andrzej Bronicki opowie o efekcie badań archeologicznych na Górze Chełmskiej. Prawdziwą gratką dla miłośników miasta będzie również spacer z oprowadzaniem po cmentarzu przy ul. Lwowskiej.

Dział Etnografii chełmskiego muzeum zaprasza również na wystawę czasową „Życie codzienne, kultura i sztuka ludów Afryki Zachodniej” ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żorach. To próba opisu Afryki i podróż przez strefy geograficzne – zaczynając od piasków Sahary, kończąc na na linii brzegowej Zatoki Gwinejskiej.

Reklama

W ramach spotkań przewidziane jest oprowadzanie po wystawie, przedstawienie najdziwniejszych eksponatów i ciekawostek dotyczących Afryki oraz odpowiedzi na wiele pytań związanych z kulturą i życiem codziennym plemion Afryki Zachodniej, np. co to jest fil-fil czy steatopygia?, czym charakteryzuje się styl kaktusowy?, dlaczego kobiety z plemienia Bobo nigdy się nie kłócą?, itd.

Proponowane tematy:

  • „Doro w Afryce mieszka”, dla przedszkolaków i uczniów klas I-III.
  • „Wyprawa do Afryki” i „Kolorowy Sahel”,dla uczniów klas IV-VI i szkół gimnazjalnych.
  • „Obraz kulturowy Afryki Zachodniej”, dla uczniów szkół licealnych.
  • Warsztaty „ Maska afrykańska”, dla uczniów klas I-III.

PROGRAM 

29.06.2017
godz. 10.00–11.00
ul. Św. Mikołaja 4
Mój patron – uczestnicy spotkania zwiedzą wystawę Światłem miłości. Sztuka sakralna ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej, poznają legendy wybranych świętych i ich atrybuty. Wykonają autoportret ze swoim świętym patronem.
Prowadzący: Ewa Hordejuk, Ewa Oleszczuk
Lipiec
04.07.2017
godz. 11.00−12.00
ul. Lubelska 55
Tajemnice  stroju  narodowego  (czym  jest  strój  narodowy  i  kto  go  nosił?, jakie są elementy stroju narodowego?). Zajęcia będą prowadzone w oparciu o eksponaty prezentowane na wystawie Ocalone. Najcenniejsze zabytki od XI do  XX  wieku. Podczas  zajęć  uczestnicy  układać  będą  puzzle  i  uzupełniać tematyczne karty pracy.
06.07.2017
godz. 10.00–11.00
ul. Św. Mikołaja 4
Moja kolekcja – uczestnicy zajęć poznają znaczenie pojęcia kolekcja, dowiedzą się jak opisać przedmiot będący w kolekcji i jak wykonać jego dokumentację. W czasie zajęć zostaną pokazane eksponaty muzealne z kolekcji rzemiosła artystycznego Działu Sztuki Ziemi Chełmskiej. Uczestnicy wykonają dokumentację rysunkową wybranego przedmiotu.
06.07.2017 
godz. 11.00–12.00
ul. Lubelska 56 A
Wykonywanie miniaturowych naczyń z gliny metodą wałeczkową i zdobienie ich tradycyjnymi technikami ornamentacyjnymi. Adresatami jest młodzież szkół podstawowych i gimnazjów.
06.07.2017 
godz. 10.00–11.30
ul. Lubelska 55
Opowieści o dziejach Chełma. Zajęcia na wystawie Ocalone. Najcenniejsze zabytki od XI do XX wieku. Uczestnicy zwiedzą wystawę i zapoznają się z ciekawymi epizodami z naszej przeszłości. W programie zwiedzanie wystawy i spacer trasą zabytków architektury. Prowadzący: Zbigniew Lubaszewski
11.07.2017 
godz. 10.00–11.30
ul. Lubelska 57
Zajęcia  Leśne  Królestwo.  W  ramach  zajęć:  projekcja  filmu  przyrodniczego pt.:  Leśna wycieczka, zwiedzanie wystawy z przewodnikiem, rozwiązywanie zagadek przyrodniczych, warsztaty plastyczne.
12.07.2017 
godz. 10.00–12.00
ul. Lubelska 55
Symbolika w polskiej sztuce lat 80. XX wieku na przykładzie dzieł prezentowanych na wystawie w Galerii 72. Warsztaty plastyczne z użyciem motywów charakteryzujących plastykę ósmego dziesięciolecia minionego wieku.
12.07.2017 
13.07.2017 
godz. 10.00–11.00
ul. Lubelska 56 A
Ze sztuką przez życie. Twórczość Stanisławy i Waleriana Mąków – w ramach prezentacji wystawy prowadzone będą warsztaty wykonywania chełmskich wycinanek.
13.07.2017 
godz. 11.00–12.30
ul. Lubelska 55
Oprowadzanie  po  wystawie  Sztuka  lat  80.  XX  wieku  z  kolekcji  Galerii  72 oraz prezentacja multimedialna na temat historii wystaw i wydarzeń mających miejsce w przestrzeni Galerii 72 w latach osiemdziesiątych minionego stulecia.
17.07.2017 
godz. 10.00–11.30
ul. Reformacka 27
ul. Lubelska 57
Działalność chełmskiego Urzędu Bezpieczeństwa w latach 1944–1956 − zajęcia na wystawie Chełmska Bezpieka i jej Ofiary: zwiedzanie ekspozycji z prze- wodnikiem i projekcja filmów dokumentalnych o Edwardzie Taraszkiewiczu ps. „Żelazny”. Materiały filmowe przygotowane przez OTVP Lublin, autor:
A. Sikorski, T. Doroszuk (Ostatnia  wola  dowódcy, Ocalić od  zapomnienia, Rabusie, Żelazny).
Miejsce:  Wystawa  Chełmska  Bezpieka  i  jej  Ofiary  –  ul.  Reformacka  27 oraz sale muzeum przy ul. Lubelskiej 57
Prowadzący: Dorota Bida
18.07.2017 
godz. 10.00−11.00
ul. Lubelska 55
Tajemnice  stroju  narodowego  (czym  jest  strój  narodowy  i  kto  go  nosił?, jakie są elementy stroju narodowego?). Zajęcia będą prowadzone w oparciu o eksponaty prezentowane na wystawie Ocalone. Najcenniejsze zabytki od XI do  XX  wieku. Podczas  zajęć  uczestnicy  układać  będą  puzzle  i  uzupełniać tematyczne karty pracy.
19.07.2017 
godz. 10.00–12.00
ul. Lubelska 55
Portrety rodzinne prezentowane na wystawie Sztuka lat 80. XX wieku z ko- lekcji  Galerii  72.  Warsztaty  plastyczne:  spróbuj  oddać  wizerunek  swojego najlepszego kolegi/koleżanki.
20.07.2017 
godz. 10.00–11.00
ul. Św. Mikołaja 4
Spotkanie – wokół jednego zabytku − uczestnicy zajęć poznają historię dawnej  unickiej  cerkwi  pw.  Świętego  Mikołaja,  zwiedzą  ekspozycję,  poznają znaczenie  terminów  związanych  z  muzealnictwem,  takich  jak:  eksponat, ekspozycja, kolekcja oraz wykonają ilustrację wybranego obiektu z aktualnie trwającej wystawy.
20.07.2017 
godz. 10.00–11.30
ul. Reformacka 27
ul. Lubelska 57
Działalność chełmskiego Urzędu Bezpieczeństwa w latach 1944–1956 − zajęcia na wystawie Chełmska Bezpieka i jej Ofiary:zwiedzanie ekspozycji z prze- wodnikiem i projekcja filmów dokumentalnych o Edwardzie Taraszkiewiczu ps. „Żelazny”. Materiały filmowe przygotowane przez OTVP Lublin, autor:
A. Sikorski, T. Doroszuk (Ostatnia  wola dowódcy, Ocalić od zapomnienia, Rabusie, Żelazny).
Miejsce:  Wystawa  Chełmska  Bezpieka  i  jej  Ofiary  –  ul.  Reformacka  27 oraz sale muzeum przy ul. Lubelskiej 57
Prowadzący: Dorota Bida
20.07.2017 
godz. 11.00–12.00
ul. Lubelska 56 A
Kaligrafia – (nie)zapomniana sztuka pięknego pisania i cierpliwości– warsztaty. Adresatami są uczniowie klas 4−6 szkół podstawowych i gimnazjów.
20.07.2017 
godz. 11.00–12.30
ul. Lubelska 55
Oprowadzanie  po  wystawie  Sztuka  lat  80.  XX  wieku  z  kolekcji  Galerii  72 oraz prezentacja multimedialna na temat historii wystaw i wydarzeń mających miejsce w przestrzeni Galerii 72 w latach osiemdziesiątych minionego stulecia.
25.07.2017
godz. 10.00–11.30
ul. Lubelska 57
Zajęcia  Leśne  Królestwo.  W  ramach  zajęć:  projekcja  filmu  przyrodniczego pt.: Leśna wycieczka, zwiedzanie wystawy z przewodnikiem, rozwiązywanie zagadek przyrodniczych, warsztaty plastyczne.
27.07.2017 
godz. 10.00–11.00
ul. Św. Mikołaja 4
Herb naszego miasta – zapoznanie z legendą o herbie Chełma. Uczestnicy wykonają własny herb – na bazie swojego nazwiska, miejscowości z której pochodzą lub własnej wyobraźni.
27.07.2017 
godz. 10.00–11.30
ul. Lubelska 55
Pozdrowienia  z  Chełma  −  zajęcia  na  wystawie  Ocalone.  Najcenniejsze  zabytki od XI do XX wieku. Zajęcia będą miały na celu wykonanie projektu pocztówki przedstawiającej najpiękniejsze i najciekawsze zabytki dawnego i współczesnego Chełma, inspirowane pocztówkami z końca XIX i początku XX wieku. Na rewersie pocztówki znajdzie się tekst pozdrowień z wycieczki po muzeum chełmskim. Pomocą i inspiracją będzie opowieść o zabytkach, które znajdują się na ekspozycji.
29.07.2017 
godz. 10.00–16.00
ul. Lubelska 57
– dziedziniec muzealny
Targi staroci
Sierpień
03.08.2017
godz. 11.00
ul. Lubelska 56 A
– zbiórka na dziedzińcu przed muzeum
Wycieczka po chełmskim Starym Mieście – szlakiem badań archeologicznych (od ul. Lubelskiej 56A do Górki ). W ramach spaceru – zwiedzanie muzealnej wystawy stałej Powrót do przeszłości. Dzieje tradycyjnej kultury regionu chełmskiego  i  planszowej  Ratusz  staromiejski,  kamienica  starosty  Wojciecha Węglińskiego i studnia staromiejska (przy ul. Lubelskiej 56A). Ponadto w pro- gramie:  Brama  Lubelska,  rynek  staromiejski,  kompleks  rezydencjonalno-religijny na Górce).
Przewodnikiem wycieczki będzie Andrzej Bronicki
03.08.2017 
godz. 10.00
ul. Lubelska 55
Nie  szata  zdobi  człowieka.  Zajęcia  na  wystawie  Ocalone.  Najcenniejsze zabytki od XI do XX wieku. Uczestnicy spotkania, po obejrzeniu wystawy ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnorodność strojów postaci historycznych i ich odmienność w różnych epokach, wykonają projekty dawnych lub współczesnych ubrań damskich, męskich i młodzieżowych.
08.08.2017 
godz. 12.30−13.30
– zbiórka przy Kaplicy Bielskich (ul. Lwowska)
Symbolika i stylistyka nagrobków z cmentarza przy ul. Lwowskiej w Chełmie, wykonanych  przez  warsztat  kamieniarski  Bolesława  Piekarskiego  –  spacer z oprowadzaniem.
09.08.2017 
godz. 10.00–12.00
ul. Lubelska 55
Zabawy z geometrią w tle warsztaty plastyczne na podstawie prac prezentowanych na wystawie Sztuka lat 80. XX wieku z kolekcji Galerii 72.
10.08 2017 
godz. 10.00–11.00
ul. Św. Mikołaja 4
Herb naszego miasta – zapoznanie z legendą o herbie Chełma. Uczestnicy wykonają własny herb – na bazie swojego nazwiska, miejscowości z której pochodzą lub własnej wyobraźni.
10.08.2017 
godz. 11.00–12.30
ul. Lubelska 55
Oprowadzanie  po  wystawie  Sztuka  lat  80.  XX  wieku  z  kolekcji  Galerii  72 oraz prezentacja multimedialna na temat historii wystaw i wydarzeń mających miejsce w przestrzeni Galerii 72 w latach osiemdziesiątych minionego stulecia.
10.08.2017 
godz. 12.00-14.00
ul. Lubelska 57
Ptaki Chełma i okolic – warsztaty ornitologiczne. Zajęcia przeznaczone głównie dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
Prowadzący: Ignacy Kitowski
12.08.2017
godz. 12.30−13.30
– zbiórka przy Kaplicy Bielskich (ul. Lwowska)
Symbolika i stylistyka nagrobków z cmentarza przy ul. Lwowskiej w Chełmie, wykonanych  przez  warsztat  kamieniarski  Bolesława  Piekarskiego  –  spacer z oprowadzaniem.
16.08.2017 
godz. 10.00−11.00
ul. Lubelska 55
Sztuki wojenne. Prezentacja militariów od XI do XX wieku. Zajęcia na wysta- wie Ocalone. Najcenniejsze zabytki od XI do XX wieku.Uczestnicy zapoznają się z ekspozycją ze szczególnym uwzględnieniem prezentowanych na wystawie przykładów broni białej i palnej oraz uwiecznionych w formie obrazu. W trakcie zajęć uczestnicy wypełnią przygotowane karty pracy.
17.08.2017 
godz. 10.00–12.00
ul. Lubelska 55
Analiza Martwej natury dla Muzeum w Chełmie autorstwa Kiejstuta Bereźnic- kiego – wybitnego malarza z Gdańska. Wymyśl i zakomponuj własne dzieło na temat Martwa natura jako zespół nieożywionych przedmiotów.
22.08.2017 
godz. 11.00−12.00
ul. Lubelska 55
Tajemnice  stroju  narodowego  (czym  jest  strój  narodowy  i  kto  go  nosił?, jakie są elementy stroju narodowego?). Zajęcia będą prowadzone w oparciu o eksponaty prezentowane na wystawie Ocalone. Najcenniejsze zabytki od XI do  XX  wieku. Podczas  zajęć  uczestnicy  układać  będą  puzzle  i  uzupełniać tematyczne karty pracy.
22.08.2017 
godz. 11.00–12.30
ul. Lubelska 55
Oprowadzanie  po  wystawie  Sztuka  lat  80.  XX  wieku  z  kolekcji  Galerii  72 oraz prezentacja multimedialna na temat historii wystaw i wydarzeń mających miejsce w przestrzeni Galerii 72 w latach osiemdziesiątych minionego stulecia.
24.08.2017 
godz. 10.00–11.30
ul. Lubelska 55
Opowieści  o  dziejach  Chełma.  Zajęcia  na  wystawie  Ocalone.  Najcenniejsze zabytki od XI do XX wieku. Uczestnicy zwiedzą wystawę i zapoznają się z ciekawymi epizodami z naszej przeszłości. W programie zwiedzanie wystawy i spacer trasą zabytków architektury.
Prowadzący: Zbigniew Lubaszewski
24.08.2017 
godz. 10.00–11.30
ul. Lubelska 55
Pozdrowienia  z  Chełma  −  zajęcia  na  wystawie  Ocalone.  Najcenniejsze  zabytki od XI do XX wieku. Zajęcia będą miały na celu wykonanie projektu pocztówki przedstawiającej najpiękniejsze i najciekawsze zabytki dawnego i współczesnego Chełma, inspirowane pocztówkami z końca XIX i początku XX wieku. Na rewersie pocztówki znajdzie się tekst pozdrowień z wyciecz- ki po muzeum chełmskim. Pomocą i inspiracją będzie opowieść o zabytkach, które znajdują się na ekspozycji.

Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Reklama
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Jutro radni uchwalą budżet
AKTUALIZACJA. Radni uchwalą budżet
Budżet (coraz mniej) obywatelski
Budżet (coraz mniej) Obywatelski
Rośnie dług Chełma
Rośnie dług Chełma
Ostrożnie na Obłońskiej!
Ostrożnie na Obłońskiej!
Katastrofa dopiero przed nami?
Katastrofa dopiero przed nami?
REKLAMA