REKLAMA
Baner  promocyjny Triada/BUR
Baner promocyjny Triada/BUR
,
WÓJT WALCZY Z PATOLOGIAMI SPOŁECZNYMI.
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

20 Lutego Urząd Gminy Chełm, na czele z wójtem, mgr Wiesławem Kociubą, ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chełm w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Reklama

Głównym celem przedsięwzięcia jest zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych uzależnieniami i patologiami społecznymi. Środki przeznaczone na realizację wytyczonych w tym roku zadań to 20 tys. zł. Zgodnie z regulaminem, do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe a czas składania propozycji trwa do do dnia 16.03.2015 r. do godz. 15:00. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja powołana przez Wójta, która będzie brała pod uwagę m.in. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, czy przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego. Wyniki konkursu mają pojawić się do 10 dni od zakończenia składania propozycji a zwycięski projekt powinien zostać zrealizowany do dnia 15.12.2015r.

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Reklama