REKLAMA
,
Wyprawka dla dzieci z niepełnosprawnościami
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Masz niepełnosprawne dziecko w szkole? Możesz dostać zwrot kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych czy innych pomocy szkolnych. Sprawdź, jak to zrobić?

Reklama

Można skorzystać z dofinansowania do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla niepełnosprawnych uczniów w chełmskich placówkach oświatowych. Zwrot środków wynosi maksymalnie 390 zł lub 445 zł na jednego ucznia, w zależności od rodzaju szkoły.

W czerwcu br. weszło w życie Rozporządzenie RM w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Zgodnie z nim, o pomoc mogą się ubiegać uczniowie z niepełnosprawnościami (np. słabowidzący, niesłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i innymi), którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dofinansowanie udzielane jest na wniosek pełnoletniego ucznia, rodziców, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, czy pracownika socjalnego.
Wniosek kieruje się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w danym roku szkolnym. Stąd dokument trafia do organu prowadzącego szkołę.
Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz potwierdzenie zakupów. Może być paragon, rachunek lub faktura VAT.
Może to być też oświadczenie.
W tym wypadku należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/21.
Szczegółowe informacje o tym, kto i jak może ubiegać się o refundację wyprawki szkolnej znajdziecie w poniższym linku:

Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Reklama
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Na Pokrówkę z przeszkodami
Na Pokrówkę z przeszkodami
Rocznicowy prezent prezydenta
Rocznicowy prezent prezydenta
Przyspieszcie - apelują przedsiębiorcy i Organizacje pozarządowe
Przyspieszcie – apelują przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe
Będzie nowy wiceprezydent?
Będzie nowy wiceprezydent?
Będzie nowy wiceprezydent?
Miasto rusza do walki z wirusem
REKLAMA