REKLAMA
,
Wyprawka dla dzieci z niepełnosprawnościami
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Masz niepełnosprawne dziecko w szkole? Możesz dostać zwrot kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych czy innych pomocy szkolnych. Sprawdź, jak to zrobić?

Reklama

Można skorzystać z dofinansowania do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla niepełnosprawnych uczniów w chełmskich placówkach oświatowych. Zwrot środków wynosi maksymalnie 390 zł lub 445 zł na jednego ucznia, w zależności od rodzaju szkoły.

W czerwcu br. weszło w życie Rozporządzenie RM w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Zgodnie z nim, o pomoc mogą się ubiegać uczniowie z niepełnosprawnościami (np. słabowidzący, niesłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i innymi), którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dofinansowanie udzielane jest na wniosek pełnoletniego ucznia, rodziców, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, czy pracownika socjalnego.
Wniosek kieruje się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w danym roku szkolnym. Stąd dokument trafia do organu prowadzącego szkołę.
Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz potwierdzenie zakupów. Może być paragon, rachunek lub faktura VAT.
Może to być też oświadczenie.
W tym wypadku należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/21.
Szczegółowe informacje o tym, kto i jak może ubiegać się o refundację wyprawki szkolnej znajdziecie w poniższym linku:

Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Reklama
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Budżet (coraz mniej) obywatelski
Budżet (coraz mniej) Obywatelski
Rośnie dług Chełma
Rośnie dług Chełma
Ostrożnie na Obłońskiej!
Ostrożnie na Obłońskiej!
Katastrofa dopiero przed nami?
Katastrofa dopiero przed nami?
Wyboista droga do sprzedaży MPEC
Wyboista droga do sprzedaży MPEC
REKLAMA