REKLAMA
,
Wyprawka szkolna. Złóż wniosek o dofinansowanie
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w roku szkolnym 2016/2017 przysługuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników. Pomoc finansową otrzymają rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Reklama

Z dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów mogą skorzystać rodzice dzieci: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc przysługuje wymienionym wyżej uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży:

– do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, techników lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

– uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, na zakup materiałów edukacyjnych – dotyczy to uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I–III i VI szkoły podstawowej, III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej  (przysługuje uczniom klas I-III szkoły podstawowej jedynie w przypadku gdy ci uczniowie nie korzystają z podręcznika, który zapewnia minister edukacji).

W zależności od tego, czy uczeń korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego czy kształcenia specjalnego, zakres dofinansowania będzie wynosił od 175 zł do 770 zł.

Wniosek o przyznanie dofinansowania rodzic ucznia, opiekun prawny lub rodzice zastępczy mogą składać sukcesywnie do 5 września u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.

Miejscy urzędnicy jednocześnie przypominają, że uczniowie: klasy I, II, III, IV i V szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum otrzymają bezpłatnie: podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w szkołach do których będą uczęszczali w roku szkolnym 2016/2017.

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Reklama
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Jutro radni uchwalą budżet
AKTUALIZACJA. Radni uchwalą budżet
Budżet (coraz mniej) obywatelski
Budżet (coraz mniej) Obywatelski
Rośnie dług Chełma
Rośnie dług Chełma
Ostrożnie na Obłońskiej!
Ostrożnie na Obłońskiej!
Katastrofa dopiero przed nami?
Katastrofa dopiero przed nami?
REKLAMA