REKLAMA
Baner  promocyjny Triada/BUR
Baner promocyjny Triada/BUR
,
Wyprawka szkolna. Złóż wniosek o dofinansowanie
FacebookTwitterEmailMessengerLinkedInPrint

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w roku szkolnym 2016/2017 przysługuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników. Pomoc finansową otrzymają rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Z dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów mogą skorzystać rodzice dzieci: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc przysługuje wymienionym wyżej uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży:

– do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, techników lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

– uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, na zakup materiałów edukacyjnych – dotyczy to uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I–III i VI szkoły podstawowej, III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej  (przysługuje uczniom klas I-III szkoły podstawowej jedynie w przypadku gdy ci uczniowie nie korzystają z podręcznika, który zapewnia minister edukacji).

W zależności od tego, czy uczeń korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego czy kształcenia specjalnego, zakres dofinansowania będzie wynosił od 175 zł do 770 zł.

Wniosek o przyznanie dofinansowania rodzic ucznia, opiekun prawny lub rodzice zastępczy mogą składać sukcesywnie do 5 września u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.

Miejscy urzędnicy jednocześnie przypominają, że uczniowie: klasy I, II, III, IV i V szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum otrzymają bezpłatnie: podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w szkołach do których będą uczęszczali w roku szkolnym 2016/2017.

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*