REKLAMA
,
Zagłosuj korespondencyjnie lub przez internet
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Zgodnie z decyzją Prezydenta RP, referendum ogólnokrajowe zaplanowane na 6 września 2015 roku odbędzie się. Szansę na wyrażenie swojego zdania będzie miał każdy Polak, nawet ten który przebywa poza granicami państwa. Możliwości będzie kilka. 

Reklama

W wygłoszonym orędziu Prezydent Andrzej Duda wskazał, że zasadne jest uszanowanie decyzji urzędującego poprzednika. Wierzę w to, że to Naród jest najwyższym suwerenem, a głos społeczeństwa, głos Polaków musi być wysłuchany – dodał na koniec. Zgodnie z zapowiedzią referendum odbędzie się 6 września br. w godzinach od 6 do 22 na terytorium całego kraju ale nie tylko.

Osoby uprawnione do głosowania, poza możliwością udania się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwodu, mają możliwość udziału w referendum poprzez głosowanie korespondencyjne.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę uprawnioną do udziału w referendum w urzędzie gminy, w której wpisana jest do rejestru wyborców, najpóźniej  do dnia 24 sierpnia 2015 r. 

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL osoby uprawnionej do udziału w referendum, oznaczenie referendum, którego dotyczy zgłoszenie a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet referendalny, albo deklarację osobistego odbioru pakietu referendalnego w urzędzie gminy oraz oświadczenie o wpisaniu osoby uprawnionej do udziału w referendum do rejestru wyborców w danej gminie.

Taka osoba, nie później niż 7 dni przed dniem referendum, otrzyma z urzędu gminy pakiet referendalny, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli osoba uprawniona do udziału w referendum we wniosku zadeklarowała osobisty odbiór pakietu referendalnego, pakiet ten we wskazanym terminie będzie możliwy do odebrania w urzędzie gminy. W skład takiego pakietu wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego.

Obywatele polscy przebywający za granicą, pragnący głosować mają możliwość zarejestrowania się w systemie e-wybory. Więcej informacji znajdziemy na platformie https://ewybory.msz.gov.pl/.

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Reklama
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Jutro radni uchwalą budżet
AKTUALIZACJA. Radni uchwalą budżet
Budżet (coraz mniej) obywatelski
Budżet (coraz mniej) Obywatelski
Rośnie dług Chełma
Rośnie dług Chełma
Ostrożnie na Obłońskiej!
Ostrożnie na Obłońskiej!
Katastrofa dopiero przed nami?
Katastrofa dopiero przed nami?
REKLAMA