REKLAMA
Baner  promocyjny Triada/BUR
Baner promocyjny Triada/BUR
,
Rośnie dług Chełma
Znika Aleja 1 Armii Wojska Polskiego
FacebookTwitterEmailMessengerLinkedInPrint

Dzisiejsza sesja Rady Miasta zdominowana zostanie przez tematy związane z oświatą. Planowane jest także podjęcie uchwał w sprawie planów zagospodarowania. Pewne emocje może jednak wzbudzić kwestia zmiany nazwy ulicy I Armii Wojska Polskiego.

Zgodnie z obowiązującym od ubiegłego roku prawem samorządy mają obowiązek usunąć z przestrzeni publicznej wszelkie symbole upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny. Zmianie podlegają nazwy obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów.  W Chełmie tego typu upamiętnienia znikły już dosyć dawno.  Jak się okazuje jednak nie wszystkie.

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, spośród nazw ulic występujących na terenie RP, a występującymi na terenie naszego miasta powinna zostać zmieniona nazwa Alei I Armii Wojska Polskiego jako wypełnienie normy art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – czytamy w uzasadnieniu uchwały, która dzisiaj ma być głosowana.

Władze miasta znalazły salomonowe rozwiązanie. Uznano otóż, że o ile sama I Armia była zasługującym na zapomnienie tworem sowieckim, o tyle jej żołnierze walczący z niemieckim okupantem, na pamięć zasługują.  W związku z tym nowa nazwa Alei I Armii Wojska Polskiego (obowiązywała od 14 lipca 1973 r) brzmieć będzie: Aleja Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.

Wszystkie formalne obowiązki zostaną spełnione. Jednak mieszkańcy Osiedla „XXX-lecia” nie poparli takiej zmiany. Potwierdza to opinia Przewodniczącego Rady Osiedla „XXX-lecia”.

Uchwała wejdzie w życie 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Po tym czasie przyjdzie pora na  wymianę tablic z nazwami ulic i placów. Zajmie się tym Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie.

Radni zajmą się m.in. także:

  1. Przekształceniami zasadniczych szkół Zawodowych w Branżowe Szkoły I stopnia. Sprawa dotyczy: Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 (ul. Batorego 1), nr 2 (ul. Graniczna 2), nr 3 (ul. Sienkiewicza 22), nr 4 (ul. Reformacka 13), nr 5 (ul. Jagiellońska 29), nr 6 (ul. Trubakowska 59).
  2. zmianą nazwy Zespołu Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa w Chełmie na Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. Generała Władysława Andersa w Chełmie.
  3. Zmianami planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonów: ul. Karłowicza, Kurpińskiego i Armii Krajowej, Krańcowa Południe, oraz terenu po byłej składnicy wojskowej przy ul. Hrubieszowskiej wraz z obszarami przyległymi od strony południowej.
  4. Na koniec wreszcie radni zajmą się sprawą nadania imienia placowi  przed  dworcem PKP przy ul. Kolejowej. Plac uzyska oficjalną  nazwę “Placu Dworcowego”

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*