REKLAMA
,
Zostań rachmistrzem spisowym
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Będzie praca przy spisie powszechnym planowanym na jesień 2021 roku. GUS zaproponował stawki dla rachmistrzów spisowych.

Reklama

Spis powszechny potrwa od początku września do końca listopada i będzie badał stan na 31 sierpnia 2021 r. Rachmistrzowie, którzy będą odwiedzać mieszkania i zbierać dane metodą wywiadu bezpośredniego, otrzymają 7 zł brutto za każdą spisaną osobę.

Nabór kandydatów na rachmistrzów będzie zadaniem gminy. W Chełmie zatem nabór prowadzić będzie Urząd Miasta. Wymogi to: ukończone 18 lat, zamieszkanie na terenie danej gminy, co najmniej średnie wykształcenie i nieposzlakowana opinia. Umowy zostaną podpisane z tymi, którzy przejdą szkolenie i pozytywnie zdadzą egzamin.

Comiesięczny dodatek spisowy będzie przysługiwał pracownikom służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, oddelegowanym przez właściwych komisarzy spisowych do Centralnego Biura Spisowego, wojewódzkich biur spisowych oraz gminnych biur spisowych. Stawka tego dodatku wynosić będzie od 20 proc. do 120 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym przyznanie dodatku. Obecnie byłoby to od 973 zł do 5836 zł (przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2018 r. wyniosło 4863,74 zł).

Do zadań pracowników gminnych biur spisowych będzie należało m.in. organizowanie naboru kandydatów na rachmistrzów, współudział w szkoleniu i przeprowadzeniu egzaminu oraz raportowanie o przebiegu spisu na terenie gminy.

Po zakończeniu spisu pracownikom będą mogą być przyznane nagrody. Ich wysokość uzależniono od wysokości przeciętnego wynagrodzenia. I tak gminni komisarze spisowi (wójtowie) i ich zastępcy mogą liczyć na 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia, a pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oddelegowani przez komisarzy spisowych do pracy w wojewódzkich biurach spisowych i gminnych biurach spisowych – na jedno przeciętne wynagrodzenie.

Źródło: kurier.pap.pl.

No votes yet.
Please wait...
Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Reklama
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Jutro radni uchwalą budżet
AKTUALIZACJA. Radni uchwalą budżet
Budżet (coraz mniej) obywatelski
Budżet (coraz mniej) Obywatelski
Rośnie dług Chełma
Rośnie dług Chełma
Ostrożnie na Obłońskiej!
Ostrożnie na Obłońskiej!
Katastrofa dopiero przed nami?
Katastrofa dopiero przed nami?
REKLAMA