REKLAMA
Baner  promocyjny Triada/BUR
Baner promocyjny Triada/BUR
,
ZUS: 50 mln zł na poprawę bezpieczeństwa
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Możesz zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników i zdobyć nawet 500 tys. zł. Do 31 sierpnia ZUS czeka na projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy i zmniejszą oddziaływanie szkodliwych czynników.

Reklama

Od dziś (27 lipca) pracodawcy mogą składać wnioski w sprawie dofinansowania inwestycji poprawiających bezpieczeństwo pracy. Na konkurs przeznaczono łącznie 50 mln zł.

Ile pieniędzy otrzyma firma, zależy od wartości zgłoszonego projektu oraz od liczby osób, za które opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. Najmniejsze podmioty, tj. zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób, mogą zyskać dofinansowanie w wysokości 90% szacowanej wartości projektu. Wsparcie z ZUS może w tym wypadku wynieść 140 tys. zł.
Wraz ze wzrostem liczby ubezpieczonych, udział procentowy dofinansowania maleje, przy czym dla największych przedsiębiorstw wynosi 20% inwestycji. Za to maksymalna kwota, o którą mogą się starać, wzrasta wtedy aż do 500 tys. zł.

A tak wygląda wysokość dofinansowania ZUS dla różnej wielkości firm:
– od 1 do 9 osób – 90% szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 140 000 zł;
– od 10 do 49 osób – 80% szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 210 000 zł;
– od 50 do 249 osób – 60% szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 340 000 zł;
– od 250 osób – 20% szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 500 000 zł.

Projekty muszą jeszcze spełniać inne kryteria czyli mieścić się w 27 wskazanych obszarach inwestycyjnych i 2 doradczych. Może być to np. zakup osłon i urządzeń ochronnych lub technologii oczyszczania oraz uzdatniania powietrza. Pełną informację na ten temat znajdziesz na stronie ZUS dotyczącej konkursu.

Tylko do 31 sierpnia

Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Ostateczny termin ZUS wyznaczył na 31 sierpnia. Rozpatrzenie wniosku będzie dwuetapowe. Najpierw ocenę formalną, czyli sprawdzenie kompletności i poprawności złożonych wniosków, przeprowadzi ZUS. Późniejsza ocena merytoryczna należy natomiast do ekspertów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Nie można mieć zaległości

I jeszcze jeden warunek. Firma nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz z opłacaniem podatków. Wykluczony jest także przedsiębiorca, który otrzymał już w ciągu ostatnich 3 lat dofinansowanie z ZUS lub został w tym czasie zobowiązany do jego zwrotu.

Pytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl.

No votes yet.
Please wait...
Tagi
Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Reklama