REKLAMA
,
ZUS dołoży opozycjonistom
FacebookTwitterEmailFacebook MessengerLinkedInPrint

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych mogą liczyć na wyrównanie emerytur i rent. Wyrównanie przysługuje do kwoty 2400 zł brutto. Przepisy o tym świadczeniu wchodzą w życie 15 października.

Reklama

Świadczenie będzie przysługiwać osobie, której emerytura, renta inwalidzka lub renta z tytułu niezdolności do pracy w kwocie brutto są obecnie niższe niż 2400 zł. Przy ustalaniu tej kwoty bierze się pod uwagę sumę pobieranych emerytur i rent. Nie wlicza się natomiast dodatków wypłacanych z tymi świadczeniami, np. dodatku pielęgnacyjnego.

Podstawą do przyznania wyrównania będzie decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Potwierdza ona status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Decyzję należy dołączyć do wniosku o świadczenie wyrównawcze.

Uprawniony powinien złożyć wniosek w instytucji, która wypłaca mu emeryturę lub rentę. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek ma symbol ER-SWA. Jeśli osoba uprawniona do wyrównania pobiera zagraniczną emeryturę lub rentę, to do wniosku musi dołączyć dodatkowo dokument potwierdzający prawo do tego świadczenia i jego wysokość.

Tagi
Napisz komentarz

Napisz komentarz lub odpowiedz na już istniejący

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Reklama
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Chełm ma nowego skarbnika
Chełm ma nowego skarbnika
Błaszczuk opuścił PiS
Błaszczuk opuścił PiS
Sybiraków wreszcie przejezdna
Sybiraków wreszcie przejezdna
Niewiele unijnej kasy dla Chełma
Niewiele unijnej kasy dla Chełma
Półtorej godziny do Stołpia
Półtorej godziny do Stołpia
REKLAMA