Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Reklama

Będą kary za brzydkie szyldy

Kalendarz Anna Wesołowska
Będą kary za brzydkie szyldy

Szyldy, reklamy, ale też ogrodzenia na terenie Chełma winny spełniać wymogi tzw. uchwały krajobrazowej. 18 stycznia 2024 roku kończy się roczny okres na ich przystosowanie do obowiązującego w mieście prawa. Kto nie zdążył, zapłaci mandat.

W grudniu 2022 roku chełmscy radni przyjęli tzw. uchwałę krajobrazową dla miasta. Dokument – mówiąc w skrócie – ma stać na straży wyglądu Chełma. Chodzi o zachowanie ładu przestrzennego, ochronę krajobrazu kulturowego oraz poprawę wizerunku miasta i estetyki przestrzeni publicznych. Służyć temu mają wprowadzone spójne standardy dotyczące nie tylko szyldów, reklam czy ogrodzeń, ale także elementów małej architektury.
Szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Co to oznacza w praktyce?

Chełm został podzielony na sześć obszarów – Staromiejski, Śródmiejski, „Dyrekcję” (obszar Modernistyczny), obszar Zurbanizowany, Przemysłowy i obszar Przyrodniczy. W każdym z nich obowiązują inne warunki umieszczania szyldów, tablic reklamowych, ogrodzeń itp. Samowolki są już niedopuszczalne. Nowe nie mogą powstawać, a stare trzeba usunąć.

W pierwszych czterech obszarach dopuszczone są wyłącznie treści informacyjne związane z prowadzoną działalnością w danym budynku i w zakresie oferowanego asortymentu. Uchwała określa przy tym ich wielkość i to, jak powinny być umieszczane. Nie ma mowy o wielkich billboardach.

Mieszkańcy miasta dostali rok

na dostosowanie się do nowych przepisów.

Tym, którzy tego nie zrobili, grożą kary pieniężne. Urzędnicy jeszcze wiosną ub.r. przypominali chełmianom, że mają czas do 18 stycznia 2024 r. na ewentualne wprowadzenie zmian w taki sposób, by spełniały zapisy uchwały krajobrazowej. Niedawno ratusz przypomnial o terminie w specjalnym komunikacie.

Tak więc każdy, kto po 18 stycznia umieści tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe niezgodne z przepisami uchwały (lub nie dostosował starej), podlega karze pieniężnej na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z uwzględnieniem stawek określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Niemniej wątpliwości jest mnóstwo. Chełmianie skarżą się m.in. na to, że uchwała liczy około 70 stron i zawiera mnóstwo szczegółowych zapisów, przez które czasem trudno przebrnąć.

Na problem zwrócil też uwagę radny Stanisław Mościcki na jednej z ostatnich komisji Rady Miasta i zaproponował, aby ewentualnie przedłużyć mieszkańcom okres dostosowawczy jeszcze o pół roku.
Radosław Popławski, zastępca dyrektora Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji Urzędu Miasta Chełm wyjaśnił, że w styczniu służby miejskie jeszcze nie będą wystawiać mandatów, ale "będą wysyłane zawiadomienia i upomnienia".

Tak więc warto poświęcić nieco czasu i zapoznać się z nowymi przepisami obowiązującymi w mieście.

Więcej informacji znajdziecie tutaj. Pod tym linkiem jest też pełny tekst uchwały krajobrazowej i poradnik dobrych praktyk.

Fotografia pochodzi ze strony: https://www.facebook.com/chelmpl