Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Reklama

Dorota Rybaczuk przewodniczącą Rady Miasta

Kalendarz Anna Wesołowska
Dorota Rybaczuk przewodniczącą Rady Miasta

Dorota Rybaczuk, radna z klubu Prawa i Sprawiedliwości, jest nową przewodniczącą Rady Miasta Chełm. Podczas ostatniej sesji chełmscy radni wybrali też prezydium RM i przewodniczących stałych komisji. Sprawdź szczegóły.

Podczas piątkowej (17 maja) sesji Rady Miasta Chełm miał miejsce wybór przewodniczącego Rady. Kandydaturę Doroty Rybaczuk (na zdjęciu druga od prawej) z klubu PiS poparło 19 z 22 radnych obecnych na - wznowionej po przerwie - pierwszej sesji.

Nowa przewodnicząca powiedziała, że spodziewa się współpracy wszystkich radnych ponad podziałami. Oświadczyła, że jest rodowitą chełmianką, a Chełm "ma w sercu od zawsze". Zadeklarowała też wsparcie dla działań prezydenta Jakuba Banaszka.

Na wiceprzewodniczących radni zgłosili Kamila Błaszczuka z komitetu wyborczego prezydenta Jakuba Banaszka „Chełmianie” i Małgorzatę Sokół, która zdobyła mandat do RM z listy Koalicji Obywatelskiej. Większość zagłosowała za obiema kandydaturami i w ten sposób wyłoniono skład Prezydium Rady Miasta Chełm.

Radni wybrali też przewodniczących stałych komisji RM i zaakceptowali ich składy.

Jednym z ostatnich punktów obrad było ustalenie wynagrodzenia prezydenta Jakuba Banaszka.
Prezydent będzie pobierał wynagrodzenie na tym samym poziomie, jakie otrzymywał w poprzedniej kadencji, tj. 10.770 zł wynagrodzenia zasadniczego, do tego dodatek funkcyjny w kwocie 3.450 zł, dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 8% wynagrodzenia zasadniczego, który będzie wzrastać o 1% za każdy dalszy rok pracy poczynając od 1 stycznia 2025 roku.