Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Budują obwodnicę Chełma

Kalendarz Anna Wesołowska
Budują obwodnicę Chełma

Kto często podróżuje na trasie z Chełma do Lublina, ten już widzi. Największe zmiany są w Janowie, gdzie powstaje węzeł drogowy Chełm Zachód. Trwają prace budowlane przy budowie ekspresowej obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12.

W tej chwili prowadzone są prace ziemne. Ze względu na wyjazd z terenu budowy, zmieniono organizację ruchu na około kilometrowym fragmencie DK12. Obowiązuje tu zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Wykonawca rozpoczął także roboty ziemne w miejscowości Horodyszcze, w okolicach planowanego węzła Chełm Północ. Część terenu przeznaczonego pod drogę ekspresową jest już po rozpoznaniu saperskim, które umożliwiło rozpoczęcie badań archeologicznych.

Obwodnica Chełma o długości 13,5 km będzie drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji powstaną cztery węzły drogowe: Chełm Zachód, Chełm Północ, Chełm Okszów oraz Chełm Wchód. Wybudowane zostaną trzy mosty, dziewięć wiaduktów, przejścia dla zwierząt oraz kładka dla pieszych w Horodyszczu. Przy węźle Chełm Północ zlokalizowany zostanie także obwód utrzymania drogi ekspresowej.

Piaski – Dorohusk

Inwestycja realizowana jest w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad przez firmę Strabag, a wartość kontraktu to około 442 mln zł. Obwodnica Chełma będzie fragmentem planowanej drogi ekspresowej S12 Piaski – Dorohusk o łącznej długości 75 km. W całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny mocno zurbanizowane i cenne przyrodniczo.

Z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych, lubelski oddział GDDKiA wyłączył fragment o długości ok. 5,7 km na połączeniu zakładanych wcześniej dwóch odcinków. W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono bowiem występowanie odpadów przemysłowych.

W związku z tym podjęliśmy decyzję o ominięciu składowiska - wyjaśnia GDDKiA. - Wiązać się to będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe Drugie, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaiem decyzji środowiskowej. To najkrótsza droga do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia jej z sąsiednimi odcinkami. Wyłoniliśmy już wykonawcę dokumentacji projektowej (Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej i dokumentów przetargowych) dla tego fragmentu trasy i podpisaliśmy z nim umowę. Obecnie trwają prace dokumentacyjne.

Porozumienie z wojewodą

Wraz z budową odcinka drogi ekspresowej Chełm – Dorohusk, budowane będą także drogi dojazdowe do obsługi przejścia drogowego w Dorohusku. Porozumienie w tej sprawie podpisali wiosną br. wojewoda lubelski Lech Sprawka i p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.

Porozumienie obejmuje zaprojektowanie i budowę dróg do obsługi istniejącego drogowego przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku oraz do planowego Terminala Samochodowego w Okopach na odcinku ok. 2,5 km od Okop w kierunku granicy (po obu stronach jezdni). Inwestycja będzie sfinansowana przez Wojewodę Lubelskiego.

Przygraniczny odcinek S12 z dofinansowaniem UE

Fragment trasy S12 od MOP Teosin do Dorohuska (granica Państwa) będzie realizowany z dofinansowaniem ze środków UE w ramach CEF 2021-2027 i wdrażany w ramach polsko - ukraińskiego projektu nakierowanego na zwiększenie dostępności transportowej pomiędzy UE/Polska a Ukrainą.
Komponenty projektu będą wdrażane przez trzech partnerów z Polski. GDDKiA w zakresie realizacji przygranicznego fragmentu S12, Ministerstwo Finansów (KAS) w zakresie aplikacji mobilnej dla kierowców ciężarówek dedykowanej dla umawiania terminu odprawy granicznej na przejściach granicznych w Dorohusku, Hrebennem i Korczowej oraz Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych z siedzibą w Chełmie w ramach kompleksowej dokumentacji technicznej dla budowy terminala drogowego w Okopach.

We wdrażaniu projektu wezmą udział partnerzy z Ukrainy (Służba Celna i Ukravtodor). Koszty całkowite to 93,2 mln euro, w tym koszty kwalifikowalne to 76,3 mln euro, a wkład ze środków UE to 38,2 mln euro.

Obwodnica Chełma w liczbach

W ramach prowadzonych robót zaplanowano wykonanie ok. 900 tys. m3 nasypów i 1 mln m3 wykopów, a także wbudowanie ok. 20 tys. ton stali oraz 13 tys. m3 betonu. Planowane jest również ułożenie 630 tys. ton masy bitumicznej. Powstanie 20 km dodatkowych jezdni dróg poprzecznych i obsługujących przyległe tereny.

Procedura odszkodowawcza

Równocześnie z realizowanymi pracami, trwają procedury związane z wypłatą odszkodowań dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości. Prowadzi je Wojewoda Lubelski. O szczegółach tych procedur można przeczytać tutaj.