Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Ceramiczna i Dreszera do remontu

Kalendarz Anna Wesołowska
Ceramiczna i Dreszera do remontu

Dwie chełmskie ulice – Ceramiczna i Dreszera wytypowały władze miasta do remontu. Czemu nie więcej?

Zakończyła się właśnie sesja Rady Miasta Chełm. W jej trakcie radni jednomyślnie poparli wniosek prezydenta Jakuba Banaszka o zabezpieczenie środków na remont ulic Ceramicznej i Generała Gustawa Orlicz-Dreszera, z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Czemu nie więcej?

Jak informował niedawno wojewoda lubelski, Przemysław Czarnek, nasze województwo – w ramach Funduszu Dróg Samorządowych  – dostało na zadania powiatowe i gminne ponad 426 mln złotych. Pieniądze mają przyspieszyć powstawanie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Mogą być przeznaczane na budowę nowych lub przebudowę bądź remonty istniejących dróg. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków FDS na jedno zadanie wynosi 30 mln zł.

Urząd Miasta Chełm złożył dzisiaj (15 kwietnia) dwa wnioski o dofinansowanie remontów ze środków FDS: ulicy Generała Gustawa Orlicz-Dreszera oraz ulicy Ceramicznej. W chełmskim ratuszu mają świadomość, że wiele odcinków ulic w mieście wymaga pilnego remontu, ale żeby móc aplikować do programu FDS, miasto musiało spełnić pewne warunki: mieć gotową dokumentację projektową i – co w przypadku sytuacji finansowej Chełma jeszcze bardziej istotne – posiadać środki do zrealizowania inwestycji czyli tzw. “wkład własny” (w tym konkretnym przypadku na lata 2019-2020).

Prezydent J. Banaszek przypomina, że miasto ma jeszcze dokumentację na kolejny odcinek ul. Kolejowej i ronda na ul. Wojsławickiej.

Ograniczają nas jednak w tym roku fundusze, a w przypadku ul. Kolejowej w tym roku rozpocznie się remont innego odcinka. Remont dwóch odcinków w tym samym czasie byłby niemożliwy – tłumaczy prezydent.