Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Kampania „Polska państwem wyznaniowym?” także w Chełmie

Kalendarz Anna Wesołowska
Kampania „Polska państwem wyznaniowym?” także w Chełmie

Fundacja Wolność od Religii rozpoczęła kampanię społeczną, której celem jest zwrócenie uwagi na problem coraz częstszego łamania konstytucyjnej zasady rozdziału Kościoła i państwa. W październiku w wielu miastach Polski pojawiły się billboardy z hasłem „Polska państwem wyznaniowym?”. Jeden z nich zawisł w Chełmie.

Misją Fundacji Wolność od Religii jest ochrona praw mniejszości bezwyznaniowej oraz promocja konstytucyjnej zasady rozdziału Kościoła i państwa. W związku z coraz częściej napływającymi do fundacji skargami opisującymi nadużycia w tych obszarach, kampania ma przestrzegać przed postępującą klerykalizacją państwa. Jej przejawem jest m.in. wprowadzanie do systemu prawnego rozwiązań opartych o dogmaty religijne sprzeczne z wiedzą naukową, jak i z prawami obywatelskimi przestrzeganymi w Unii Europejskiej. Zdaniem fundacji Polska zmierza w niebezpiecznym kierunku autorytarnego państwa wyznaniowego.

Elementy państwa wyznaniowego pojawiają się w wielu obszarach. Kobietom utrudnia się przeprowadzanie badań prenatalnych i ogranicza dostęp do antykoncepcji. Parom mającym trudności z zajściem w ciążę proponuje się nieskuteczne metody leczenia w miejsce in vitro. Dzieciom i młodzieży odmawia się prawa do rzetelnej edukacji seksualnej. Na lekcjach religii, nauczanej za pieniądze publiczne, zamiast tolerancji uczy się dzieci homofobii oraz lekceważenia i braku szacunku dla ludzi o odmiennych poglądach. Często wymuszą się też katechizację, utrudniając dostęp do lekcji etyki.

– Z przerażeniem obserwujemy postępującą klerykalizację Polski, której najbardziej wyrazistym przykładem jest fakt, że państwo otwarcie prowadzi misję chrystianizacyjną. Łamana jest przy tym Konstytucja, która nakazuje wszelkim organom władzy centralnej i samorządowej oraz instytucjom publicznym: urzędom, szkołom, szpitalom, wojsku i policji, zachowywać bezstronność światopoglądową. Nie jest przestrzegany art. 10 Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, który mówi, że Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań. Sejm coraz częściej uchwala prawo pisane pod dyktando polskich biskupów oraz osób o fundamentalistycznych przekonaniach. Jako organizacja pozarządowa, której zadaniem jest ochrona praw osób bezwyznaniowych, jesteśmy zobowiązani głośno mówić o tym, że część działań prowadzonych przez administrację państwową oraz władze samorządowe jest w tym obszarze niezgodna z prawem – mówi Dorota Wójcik, prezeska zarządu Fundacji Wolność od Religii.

Polacy, niezależnie od wyznawanego światopoglądu, nie chcą żyć w państwie wyznaniowym i krytycznie odnoszą się do politycznej aktywności Kościoła. Jak wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna, 63% badanych uważa, że Kościół powinien zachować neutralność wobec polityki. Ponad 70% badanych sprzeciwia się agitacji politycznej prowadzonej podczas kazań. Połowa optuje za nauczaniem religii w salach katechetycznych, a 65% jest przeciwna pomysłowi MEN, żeby katecheci mogli być wychowawcami klas.

Sondaż IPSOS z czerwca 2017 roku pokazuje również, że ponad połowa Polaków popiera jednopłciowe związki partnerskie. Co ważne obliczenia portalu Świecka Polska na podstawie danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego oraz Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że tylko 23% populacji Polski bierze udział w nabożeństwach. Badania opinii społecznej wyraźnie potwierdzają, iż większa część społeczeństwa nie podziela poglądów fundamentalistów religijnych.

– Opowiadamy się za rozdziałem Kościoła od państwa. Tylko świeckie państwo, w którym szanuje się prawa tak wierzących, jak i niewierzących, jest państwem prawdziwie demokratycznym. Państwem, które stoi na straży wolności obywatelskich. Państwem, w którym politycy i urzędnicy, powstrzymują się od publicznego okazywania swoich sympatii albo dezaprobaty wobec jakiegokolwiek światopoglądu. Państwem, w którym prawo stanowione jest z poszanowaniem każdego obywatela, na podstawie wartości uniwersalnych. Świeckie państwo jest dla wszystkich. Tak właśnie rozumiemy wolność od religii. Jako wzajemny szacunek pomiędzy ludźmi religijnymi, a tymi o odmiennym światopoglądzie oraz nienarzucanie światopoglądu katolickiego, lecz respektowanie innych wizji świata. Widzimy, że coraz więcej katolików podziela ten pogląd, i podobnie jak niewierzący, z niepokojem obserwują, że mamy w przestrzeni publicznej coraz więcej praktyk charakterystycznych dla państwa wyznaniowego – podsumowuje Dorota Wójcik.

W październiku billboardy z hasłami kampanii pojawiły się w kilkudziesięciu miastach w całej Polsce. Kampanię można wesprzeć wpłacając dowolną kwotę w ramach akcji crowdfundingowej uruchomionej na portalu zrzutka.pl: https://zrzutka.pl/t65uhm. W Chełmie zawisł też billboard przy alei Armii Krajowej w pobliżu ulicy Nadrzecznej.

Więcej informacji o kampanii oraz działalności fundacji można znaleźć pod linkiem: https://wolnoscodreligii.pl/wp/kampania-spoleczna-polska-panstwem-wyznaniowym/.