Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Konkurs na grę planszową

Kalendarz Anna Wesołowska
Konkurs na grę planszową

Konkurs na stworzenie gry planszowej ,,Planowanie Kariery zawodowej” to ciekawe wyzwanie. Do wygrania nagrody.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie gry planszowej powiązanej z szeroko rozumianą tematyką planowania kariery zawodowej. Celem gry ma być rozwijanie ciekawości i chęci zdobywania wiedzy na temat kariery zawodowej, poznanie siebie, poznanie zawodów, poznanie możliwości kształcenia i/lub wprowadzenie na rynek pracy oraz poznanie mechanizmów nim rządzących.

Organizatorem konkursu na opracowanie gry jest Lubelska Wojewódzka Komenda  OHP i podległe jej jednostki współpracujące przy projekcie ,,OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych.

  1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
  2. Gra planszowa może być tworzona indywidualnie lub w grupach (maksymalnie 5 osób).
  3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie prace konkursowe w formie gier planszowych, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu.
  4. Wszystkie nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
  5. Termin nadsyłania prac: do 23 listopada 2018 r.
  6. Koszty przygotowania materiałów konkursowych oraz wysyłki w całości pokrywa uczestnik.
  7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na:
  8. a)      przeniesienie na rzecz organizatora majątkowych praw autorskich,
  9. b)      przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu,
  10. c)      wykorzystanie wizerunku uczestnika zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1191) w wydawnictwach, publikacjach oraz prasie, jak również materiałach filmowych.

Prace należy wysłać lub dostarczyć osobiście na adres: Młodzieżowe Centrum Kariery,  ul. Lubelska 24 A, 22-170 Rejowiec Fabryczny.

Gry planszowe będą oceniane pod względem: merytorycznym, estetycznym, atrakcyjności dla gracza (stopień skomplikowania, przejrzystość reguł), a autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody. Najlepsza gra zostanie profesjonalnie wydrukowana/wydana.

Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na stronach internetowych http://www.lubelska.ohp.pl/. Gala Inauguracyjna odbędzie się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Zamościu, do 6 grudnia br.