Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Linia kolejowa Chełm-Włodawa będzie rewitalizowana?

Kalendarz Anna Wesołowska
Linia kolejowa Chełm-Włodawa będzie rewitalizowana?

Rewitalizacja linii kolejowej nr 81 Chełm-Włodawa znalazła się w przyjętej przez rząd uchwale dotyczącej Programu „Kolej Plus”. Może być to jedno z dwudziestu przedsięwzięć, dzięki którym ma zostać ograniczone wykluczenie komunikacyjne poprzez przywrócenie lokalnych połączeń kolejowych – donosi Rynek Kolejowy.

W ostatnich miesiącach pojawiła się nowa nadzieja dla linii nr 81. Została ona wymieniona w Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej.
Program Kolej+ przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego dzięki możliwości uzupełniania sieci kolejowej o nowe połączenia, które przede wszystkim zapewnią pasażerom dostęp do komunikacji międzywojewódzkiej. Zadania inwestycyjne będą mogły być sfinansowane w maksymalnie 85% ze środków Programu (dotyczy wydatków kwalifikujących się do wsparcia w ramach Programu), a w min. 15% ze środków samorządowych. Nabór projektów zgłaszanych przez samorządy będzie prowadzić PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Spółka we współpracy z samorządami będzie realizować ww. przedsięwzięcia – poinformował Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, w odpowiedzi na interpelację posłów PiS w sprawie linii kolejowej nr 81 Chełm-Włodawa (zgłaszającymi byli Anna Dąbrowska-Banaszek, Marcin Duszek, Sławomir Skwarek, Beata Strzałka i Tomasz Zieliński).
W dalszej części pisma A. Bittel wskazał, że linia znalazła się w załączniku do programu. Zaznaczył jednocześnie, że

katalog ma charakter otwarty

i samorządy nie są zobligowane do realizacji inwestycji.
Jak dodaje wiceminister, w ramach prac planistycznych związanych z opracowaniem listy projektów inwestycyjnych do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej UE 2021–2027, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zaproponowała marszałkowi województwa lubelskiego rozważenie możliwości rewitalizacji linii kolejowej nr 81 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
– Marszałek województwa lubelskiego wskazał, że w związku z potrzebą przeznaczenia części przyszłej alokacji na zakup taboru kolejowego, ww. inwestycja może być rozważana jako projekt rezerwowy w przyszłej perspektywie UE – podał A. Bittel.

Jak wynika z odpowiedzi na interpelację, dotychczas nie ustalono docelowych parametrów techniczno-eksploatacyjnych linii. Będą one znane po przeprowadzeniu prac studialnych. Zatem zakres rewitalizacji linii Chełm-Włodawa w ramach ciągu Włodawa-Lublin nie jest jeszcze znany. W przyjętej przez rząd uchwale koszt realizacji projektu oszacowano na 230 mln zł.

Przez tereny turystyczne

Trasa kolejowa Chełm-Włodawa liczy około 45 km i przecina tereny gmin: Chełm, Ruda Huta, Wola Uhruska i Włodawa. Obecnie na trasie jest 10 przystanków osobowych. Przystanki m.in. w Majdanie Stuleńskim, Okunince, Sobiborze czy Stulnie są dobrym „punktem wypadowym” na szlaki piesze i turystyczne, prowadzące w pobliskie lasy, jeziora i nad rzekę Bug. Stacja końcowa znajduje się około 4 km od centrum Włodawy.
Linia kolejowa jest czynna. Są tam realizowane przewozy towarowe oraz sezonowe połączenia pasażerskie. Od reaktywacji trasy pociągi Przewozów Regionalnych kursują przez kilkanaście letnich i jesiennych weekendów w roku. W soboty i niedziele uruchomione są dwie pary pociągów. Układ połączeń jest taki, aby na stacji Chełm były zapewnione dogodne przesiadki na pociągi w/z kierunku Lublina. Decyzja o uruchomieniu połączeń zwykle zapada na wiosnę, dlatego na próżno szukać połączeń w obowiązującym rocznym rozkładzie jazdy.

Na planach się skończyło

Położona na terenach przygranicznych linia kolejowa znajduje się w niezadowalającym stanie technicznym. Świadczy o tym czas przejazdu między Chełmem a Włodawą, który w 2019 r. wynosił prawie 80 minut. Z drugiej jednak strony, staraniem PKP Polskich Linii Kolejowych, w ostatnich latach wyremontowano kilka obiektów inżynieryjnych oraz wybudowano 3 nowe przystanki (Ruda Huta, Majdan Stuleński i Okuninka Białe). Na znacznym odcinku usunięto pasy roślinności przy torze, co ma wpłynąć na bezpieczeństwo przewozów – przed laty zdarzały się przypadki najechania pojazdu na powalone drzewa.
Należy zauważyć, że rozwojem trasy są zainteresowane władze różnych szczebli samorządu. Spore szanse upatrywano w związku z planami uruchomieniu kolejowego przejścia granicznego w Orchówku, gdzie do 1939 r. linia Chełm – Brześć przecinała Bug.

Bardziej ambitnym pomysłem była budowa nowej linii szerokotorowej. Pomysłodawcy wskazywali, że obok odbudowy mostu i rozbudowy stacji granicznej, należy wybudować nową linię z Włodawy do Chełma i dalej pod Zamość, aby połączyć ją z infrastrukturą spółki PKP LHS. Ale – póki co – nie ma informacji, aby były podejmowane zabiegi w celu realizacji przedsięwzięć na linii nr 81.

Źródło: Rynek Kolejowy