Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Miasto Chełm z nową strategią rozwoju

Kalendarz Piotr
Miasto Chełm z nową strategią rozwoju

W chełmskim magistracie pojawiły się pierwsze robocze dokumenty, które mają określać najważniejsze działania, jakie zostaną podjęte w najbliższych latach przez samorząd. 

Do zgarnięcia są między innymi fundusze z Unii Europejskiej w ramach Programów Regionalnych. Nie wiadomo jednak, czy miasto podejmie się kontynuacji prac nad przedsięwzięciami planowanymi już wcześniej, czy zaprezentuje nowe propozycje, które będą wynikać z oczekiwań mieszkańców. – Pewne jest to, że planujemy przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie części wydatków budżetu miasta – mówi Marcin Grel, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą UM.

Program rozwoju miasta ma być w najbliższym czasie uszczegóławiany przez Urząd Marszałkowski w Lublinie, który stawia strategiom konkretne wytyczne i wymagania. – Pamiętajmy, że tym razem strategia miasta musi mieć pewne elementy wspólne i powiązania ze strategią Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego, którą opracowujemy po raz pierwszy.  – dodaje wiceprezydent Józef Górny.

Jak zapowiadają urzędnicy, na oficjalne dokumenty musimy jeszcze poczekać. Niebawem więcej informacji o samych kosztach kwalifikujących i poziomach dofinansowania z programów UE.