Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Milionowe inwestycje coraz bliżej

Kalendarz Piotr
Milionowe inwestycje coraz bliżej

Miasto podpisało wstępne umowy dotyczące przygotowania projektów pozakonkursowych w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych. Już wkrótce ruszą prace projektowe.

W ubiegłym tygodniu władze Chełma podpisały w Lublinie preumowy dotyczące przygotowania projektów pozakonkursowych na kilka inwestycji z funduszy unijnych. Chodzi o Strategiczne Inwestycje Terytorialne współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach którego miasto starało się o środki na realizację dużych przedsięwzięć.

Podpisane przed kilkoma dniami preumowy dotyczą trzech projektów, w ramach których miasto chce zrealizować szereg inwestycji infrastrukturalnych, sportowych, kulturalnych i gospodarczych.  Chodzi tu m.in. budowę Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej oraz systemu roweru miejskiego, zakupu nowych autobusów CLA, modernizację amfiteatru w Kumowej Dolinie, przebudowę Placu Dworcowego, parkingu przy Parku Miejskim. Pisaliśmy o tym m.in. tutaj.

Przygotowane przez miejskich urzędników koncepcje zostały zaopiniowane pozytywnie i kilka miesięcy temu zatwierdzone przez Zarząd Województwa. Podpisanie preumów daje zielone światło do dalszych działań.

Terminy podpisania preumów wyznacza Urząd Marszałkowski w Lublinie po wcześniejszych niezbędnych procedurach przygotowawczych i administracyjnych. Mając podpisane dokumenty możemy rozpocząć proces realizacji inwestycji, co dla większości zaplanowanych zadań oznacza w pierwszej kolejności opracowanie dokumentacji technicznych. – mówi Teresa Dobrowolska,dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

W ramach tzw. SIT-ów miasto (wraz z parterami z Gminy Chełm i Kamień) chce zrealizować łącznie sześć projektów (każdy obejmuje różne inwestycje i zadania). Oprócz trzech, na które zostały już podpisane preumowy, na formalne rozpoczęcie realizacji czekają jeszcze trzy inne dotyczące m. in. wspierania przedsiębiorczości poprzez dotacje na rozpoczęcie nowej działalności oraz system szkoleń zawodowych dla nauczycieli i uczniów oraz wyposażenie w sprzęt dydaktyczny i materiały szkoleniowe dla sześciu chełmskich szkół zawodowych.

Łączna szacunkowa wartość wszystkich sześciu projektów wynieść może blisko 60 milionów złotych z czego aż 43 mln pochodzić ma z unijnego dofinansowania. Wkład własny będzie finansowany z miejskiego budżetu i będzie rozłożony na kilka najbliższych lat.