Przeskocz do treści Przeskocz do menu

OHP - to może być rozwiązanie

Kalendarz Anna Wesołowska
OHP - to może być rozwiązanie

OHP to szansa dla tych, którzy z różnych powodów mają problemy z ukończeniem szkoły czy dalszą edukacją związaną ze zdobyciem zawodu. Tu możesz ukończyć szkołę i zdobyć poszukiwany zawód za darmo.

Lubelska Wojewódzka Komenda Hufców Pracy prowadzi właśnie rekrutację młodzieży w wieku 15-18 lat do trzech Ośrodków Szkolenia i Wychowania (z internatami) oraz do ośmiu Hufców Pracy (bez internatów) na rok szkolny 2020/2021.

W OHP znajdziesz dwie formy przygotowania zawodowego:

– przyuczenie do zawodu (szkoła podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy klasa VII i VIII, szkoła podstawowa dla dorosłych klasa VII i VIII (nauka trwa 22 miesiące),
– nauka zawodu – szkoła branżowa I stopnia (3 lata nauki) lub w formie rzemiosła (rzemieślnicza nauka zawodu 3 lata bez szkoły).

Nauce towarzyszą praktyki. Są organizowane albo we własnych warsztatach produkcyjno-szkoleniowych, albo u pracodawców. Za pracę młodociani pracownicy dostają wynagrodzenie.

Jednostki OHP są we Włodawie, Zamościu i Radzyniu Podlaskim. Wszystkie zapewniają bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w internatach w czasie pobytu i nauki.

Do OHP przyjmowani są młodzi ludzie będący w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej np.:
– niepowodzeniami szkolnymi, opóźnieniem w nauce, niespełnianiem obowiązku szkolnego lub  obowiązku nauki;
– trudną sytuacją materialną;
– pochodzeniem ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub rodziny niepełnej, wielodzietnej, dotkniętej bezrobociem, symptomami przemocy;
– sieroctwem naturalnym lub społecznym.

O przyjęcie kandydatów do Ośrodków Szkolenia i Wychowania OHP oraz Hufców Pracy decydują komisje. Jak to wszystko wygląda w praktyce, można dowiedzieć się w biurze Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Rejowcu Fabrycznym (ul. Lubelska 24a), tel. 502 032 023, e-mail: mck.rejowiecfabryczny@ohp.pl.