Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Okrągły stół pielęgniarek. Podpisały porozumienie

Kalendarz Piotr

Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych z województwa lubelskiego podpisały porozumienie o współpracy i podjęciu działań na rzecz poprawy sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych oraz zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze. Pod listem otwartym podpisała się również Bernarda Mrozek, wiceprzewodnicząca ORPiP w Chełmie.

Celem głównym wszystkich stron jest zorganizowanie spotkań z przedstawicielami organów władzy państwowej i samorządowej oraz realizacji postulatów m.in.

– Podjęcia się działań na rzecz niwelowania skutków braku i pielęgniarek i położnych będących wynikiem wysokich średnich wieku, emigracji zarobkowej oraz niskiego wynagrodzenia w stosunku do wykształcenia i wykonywanej pracy.

– Pielęgniarki i położne oczekują zmiany norm zatrudnienia oraz wdrożenia mechanizmu gwarantującego wzrost wynagrodzenia.

– Zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze m.in. określenie wskaźnika zatrudnienia na 1000 mieszkańców.

– Zmniejszenie obciążenia z prac administracyjnych oraz rzetelnego informowania społeczeństwa na temat działań Rządu RP prowadzących do niwelowania skutków braku pielęgniarek i położnych.

– Najwyższa pora dostrzec wskazane problemy, które w efekcie doprowadzić mogą do pozbawienia społeczeństwa polskiego, dostępu do profesjonalnej opieki pielęgniarskiej – czytamy w oficjalnym dokumencie. List podpisali przedstawiciele Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej, Lublinie, Chełmie oraz Zamościu. Podpis złożyła także Maria Olszak – Winiarska, Przewodnicząca Zarządu Regionu Lubelskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.