Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Pojemniki na szkło znów są do wzięcia

Kalendarz Anna Wesołowska
Pojemniki na szkło znów są do wzięcia

Pierwsza partia bezpłatnych pojemników na szkło rozeszła się w tempie błyskawicznym. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie informuje, że od czwartku pojemniki znów będą wydawane.

MPGK w Chełmie informuje, że od czwartku (21 maja) wznawia wydawanie pojemników na szkło mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej.

W ramach umowy z MPGK, Miasto Chełm wyposaża nieodpłatnie (w ramach ponoszonych opłat) mieszkańców domów jednorodzinnych w estetyczne pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów frakcji szklanej.

Pojemniki można odbierać przy bramie wjazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Bieławin 5. Odbioru może dokonać każdy mieszkaniec Chełma, który złożył deklarację określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami i nie zalega z opłatami. Wystarczy mieć ze sobą dokument tożsamości. Podstawę przekazania będzie stanowić umowa użyczenia.

MPGK zaprasza po odbiór pojemników w godzinach pracy PSZOK. W trosce o zapewnienie bezpiecznej obsługi do 31 maja br. zostały wydłużone godziny obsługi – od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18 oraz w sobotę w godzinach 7-15.

Od czerwca przywrócone zostaną wcześniej wyznaczone godziny i punkt będzie otwarty w dni powszednie w godzinach 7-16 oraz w soboty w godzinach 7-14.

Spółka zapewnia, że pojemników wystarczy dla wszystkich uprawnionych mieszkańców. Pojemniki będą wydawane sukcesywnie, do czasu rozdysponowania całej puli 4100 sztuk.
Do czasu odbioru pojemnika, opakowania szklane nadal należy gromadzić w zielonych workach.

pojemniki-na-szk_c5_82o.800x0.png