Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Pomagają seniorom

Kalendarz Anna Wesołowska
Pomagają seniorom

Szczególną troską objęto osoby starsze i kombatantów. Trwa operacja Terytorialsów „Odporna Wiosna”. Chodzi o łagodzenie skutków kryzysu epidemiologicznego.

Podczas gdy część żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej realizuje różne zadania wspólnie z Policją czy Strażą Graniczną, ponad setka żołnierzy w ramach „Odpornej Wiosny” wspiera kombatantów i seniorów w naszym regionie. To właśnie osoby starsze są najbardziej narażone na zarażenie wirusem COVID-19 i to one potrzebują teraz szczególnej uwagi i troski, aby ograniczyć ich zachorowalność.

Żołnierze monitorują sytuację osób starszych, wymieniają informacje z ośrodkami pomocy społecznej oraz stowarzyszeniami zrzeszającymi kombatantów. Pomoc polega przede wszystkim na załatwianiu codziennych spraw, takich jak transport czy zakupy. Ważnym aspektem zadań jest informacja i edukacja.

Zostań w domu!

Konieczność pozostania w domu oraz ograniczenie kontaktów do niezbędnego minimum ma teraz kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa seniorów oraz ich najbliższych. Terytorialsi przypominają więc o zasadach kwarantanny, zachęcają seniorów do pozostania w domu oraz przestrzegania prostych zasad higieny, jak np. częste mycie rąk.
To dzisiaj najskuteczniejsze sposoby uniknięcia zachorowania.

Częstokroć pojawiają się nieprawdziwe informacje, które mają na celu wprowadzenie zamętu społecznego i tworzenie fałszywego obrazu rzeczywistości. Dlatego ważne jest, by temu nie ulegać, a informacje czerpać ze sprawdzonych i autoryzowanych źródeł.

Uważaj na oszustów

Niepokojącym zjawiskiem są pojawiające się próby wyłudzenia pieniędzy od osób starszych, m.in. „na żołnierzy WOT”. Dlatego Terytorialsi przypominają o zasadach udzielania pomocy przez żołnierzy WOT.

Seniorzy, którym pomagają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej podzieleni są na dwie grupy. Pierwsza to kombatanci i osoby starsze objęte bezpośrednią opieką koordynatora z brygady. To wsparcie obejmuje robienie zakupów, a co za tym idzie przepływ pieniędzy. Osoby te zostały poinformowane o zasadach nieprzekazywania pieniędzy nikomu poza żołnierzem WOT – opiekunem z ramienia brygady OT.

Drugą grupą są osoby objęte opieką Ośrodków Pomocy Społecznej i Caritas. Wsparcie tych osób polega na dostawach paczek żywnościowych z banków żywności. W stosunku do tej grupy osób żołnierze WOT nie są upoważnieni do robienia dodatkowych zakupów, a co się z tym wiąże, nikt nie może pobierać na nie pieniędzy.

Jak rozpoznać żołnierza WOT?

Żołnierze WOT wspierający kombatantów i osoby starsze, wyglądają następująco: oliwkowy beret, mundur żołnierza Wojska Polskiego, na lewym ramieniu oznaka „Polski Walczącej” wraz z mottem „Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Tożsamość każdego żołnierza można też potwierdzić prosząc o książeczką wojskową, w której jest m.in. nazwisko i zdjęcie żołnierza.

Wszyscy seniorzy, do których Terytorialsi dostarczają żywność, zakupy czy leki, otrzymują ulotki, w których znajduje się informacja o tym, że osoby, które nie zgłosiły się wcześniej do systemu pomocowego WOT, nie powinny przekazywać pieniędzy i wpuszczać do domu osób podających się za żołnierza. Ulotki takie są również zamieszczane na tablicach informacyjnych w blokach oraz w skrzynkach pocztowych.

Pomocny telefon

Przypominamy o numerze telefonu 800-100-102.
To bezpłatna, całodobowa, ogólnopolska infolinia pomocy psychologicznej WOT, adresowana do osób samotnych, starszych, źle znoszących izolację lub odczuwających stan wzmożonego zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa.