Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Pozwólmy seniorom decydować o sobie

Kalendarz Piotr Janowski
Pozwólmy seniorom decydować o sobie

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Nasz Chełm” złożyło w Urzędzie Miasta Chełm petycję wzywającą samorząd do podjęcia działań związanych z zabezpieczeniem w budżecie miasta pieniędzy przeznaczonych na wsparcie osób starszych. Chodzi o 100 tys. zł. Wystąpienie poparło 227 starszych mieszkańców Chełma.

Wnioskodawcy apelują do władz miasta o utworzenie w budżecie na rok przyszły pozycji adresowanej do osób starszych. Chodzi o 100 tys. zł, które miałyby zostać rozdysponowane jako granty dla Klubów Seniora.

W mieście mamy 10 takich Klubów – mówi Prezes Stowarzyszenia „Nasz Chełm” Joanna Bielecka – Można jednak podejrzewać, że będzie ich przybywać. Zadziała bowiem demografia. Od lat mamy przecież do czynienia z procesem starzenia się społeczeństwa. Nie inaczej jest i w naszym mieście. Już dzisiaj ponad 26 procent jego mieszkańców stanowią ludzie w wieku poprodukcyjnym.

W zgodniej opinii członków stowarzyszenia i osób związanych z klubami seniora, ta rosnąca grupa społeczna wymaga szczególnej uwagi. Konieczne jest przygotowanie dla niej oferty zapewniającej im udział w życiu społecznym

Autorzy petycji piszą:

„Warunkiem pomyślnego starzenia się jest dobry stan zdrowia, małe ryzyko niepełnosprawności oraz zachowanie aktywności życiowej, wyrażającej się w wysokim poziomie sprawności fizycznej i umysłowej. Utrzymaniu aktywności sprzyja udział seniorów w różnorakich inicjatywach organizowanych przez samych seniorów, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty”.

Uważamy, że nie wolno zapominać, że seniorzy mają pełne prawo do uczestnictwa w życiu naszego miasta. Należy im więc stworzyć możliwości podejmowania własnych inicjatyw i działań – podkreśla Bielecka.

Petycja proponuje by zasada przeznaczania części budżetu na realizację działań pod wspólnym tytułem „Inicjatywy Seniorów”, obowiązywała także w latach kolejnych.