Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Prezydent z absolutorium. Zarzuty wobec poprzedników

Kalendarz Piotr
Prezydent z absolutorium. Zarzuty wobec poprzedników

Rada Miasta na swoim posiedzeniu w środę udzieliła Prezydentowi Jakubowi Banaszkowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Decyzja była jednogłośna.

Głosowanie nad absolutorium uważane jest za jedno najważniejszych głosowań w roku. To ocena, jaką radni wystawiają Prezydentowi, za wykonanie budżetu w ubiegłym roku. I choć sama decyzja chełmskich rajców była jednomyślna, nie brakowało głosów, że tak naprawdę ocenić należy byłą już prezydent Agatę Fisz.

Przewodniczący Klubu Radnych PiS Kamil Błaszczuk w stanowisku, które wygłosił w imieniu klubu, zaznaczył że sytuacja jest specyficzna, bowiem głosujemy nad absolutorium dla Prezydenta Banaszka, a „de facto” oceniamy działania poprzedniego zarządu.

Błaszczuk podkreślił, że wykonanie dochodów miasta w ubiegłym roku było o 20 milionów mniejsze niż zakładano. Zaznaczył także, że w budżecie źle oszacowano ważne projekty, jak choćby budowę Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej, przebudowę DK12 w granicach miasta czy Wdrożenie e-usług Publicznych.

W swoim stanowisku, radni PiS zaznaczyli również, że zapisy budżetu dotyczące spółek komunalnych były „iluzoryczne” i nierealne, co pokazały sprawozdania finansowe za ubiegły rok. Na początku roku Prezes MPGK mówił nawet o widmie upadłości. Radni podkreślili także błędy przy realizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego i brak inwestycji o znaczeniu strategicznym dla rozwoju miasta.

Ostatecznie Klub PiS zagłosował „za” absolutorium z uwagi na zmianę Prezydenta i działania, które ich zdaniem, mają pozytywny charakter.

[…] nie sposób nie zauważyć starań nowego Prezydenta w zakresie działań naprawczych – mówił Kamil Błaszczuk. – To nie tylko ograniczanie wydatków, reforma oświaty, redukcja i konsolidacja zadłużenia, ale także rozsądna i dalekosiężna polityka gospodarcza – podsumował.

Dużo bardziej krytyczne wobec samej Prezydent Fisz, jak również Regionalnej Izby Obrachunkowej było stanowisko klubu „Porozumienie dla Chełma”.

Przewodniczący Klubu Piotr Krawczuk vel Walczuk zaznaczył, że jego klub w pełni zgadza się z bardzo licznymi i krytycznymi uwagami, jakie zgłosiła Komisja Rewizyjna. Dodał także, że Wieloletnia Prognoza Finansowa to „nierealne cuda”. Powołał się tutaj na opinię Mariusza Gołaszewskiego, prezesa firmy Aesco Poland, która przeprowadzała w Chełmie audyt finansów. Sugerował on wówczas, że Regionalna Izba Obrachunkowa – jego zdaniem – nie powinna przyjąć prognozy zaproponowanej przez poprzednie władze miasta.

Jako Klub Porozumienie dla Chełma bardzo krytycznie podchodzimy nie tylko do działań poprzednich władz, ale także do Regionalnej Izby Obrachunkowej – mówił Krawczuk vel Walczuk. – Można powiedzieć, że mieliśmy nierealny WPF (Wieloletnią Prognozę Finansową – przyp. red), ale za to mamy realny dług. Dodam – dług, który musimy wspólnie spłacać. Przypomnę tylko, że na koniec roku 2018, dług Chełma wyniósł 162,5 miliona złotych i ta liczba najwyraźniej podsumowuje okres poprzednich rządów – wyliczał radny.

Bierna na powyższe zarzuty nie pozostała sama Agata Fisz. Była prezydent zaznaczyła, że na wszystkie pytania i wątpliwości Komisji Rewizyjnej zostały udzielone wyczerpujące odpowiedzi. Zwróciła także uwagę, że podczas uchwalania budżetu na rok 2019 nikt z obecnej Rady Miasta nie miał żadnych poważnych zastrzeżeń, choć został on przygotowany przez ten sam zespół ludzi, którzy przygotowali budżety na rok 2018, 2017 i poprzednie. Agata Fisz odniosła się także do zarzutów Piotra Krawczuka vel Walczuka wobec Regionalnej Izby Obrachunkowej:

Ja myślę, że Pan Radny trochę za śmiało podszedł do opinii, że Regionalna Izba Obrachunkowa pracowała w niewłaściwy sposób. Jest to organ, który podlega pod Ministra Spraw Wewnętrznych, więc byłabym tutaj daleko od takich śmiałych ocen – sugerowała