Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Rośnie dług Chełma

Kalendarz Piotr Janowski
Rośnie dług Chełma

Radni zatwierdzili zmniejszenie planowanych na ten rok dochodów miasta. Prezydent złożył jednak nie tylko wniosek o korektę dochodów, ale pod obrady postawił także uchwałę upoważniającą go do emisji obligacji na 10 mln zł. Na załatwienie tych spraw potrzebne były dwie sesje Rady Miasta.

Zwołana na wtorek sesja Rady Miasta miała niecodzienny tryb. Radni dowiedzieli się o niej około godz. 18 w poniedziałek (21 grudnia). Tym samym radni mieli zaledwie kilka godzin na zapoznanie się z przedstawionymi przez prezydenta projektami uchwał. Nie wszystkim radnym się to spodobało.

Prezydenckie projekty nie były błahe. Przede wszystkim bowiem oficjalnie urząd przyznał, że nie ma szans na realizację projektu sprzedaży MPEC. Z budżetu wykreślono więc kwotę – jak na chełmskie warunki – ogromną. W uzasadnieniu do uchwały czytamy

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2020 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 67 308 530,34 zł.

Taki ubytek po stronie dochodów musiał odbić się na miejskich. Zmalały one o ponad 54, 3 mln zł. Z prostej matematyki wynika, że w budżecie chełmskiego samorządu powstał deficyt w niebagatelnej kwocie 13 000 000,00 zł. Zmianę budżetu radni przyklepali bez dyskusji. Od głosu wstrzymali się radni Koalicji Obywatelskiej (4) Klubu Radnych “Rozwój i Demokracja” (1).

Kasa popłynie z obligacji i…

Źródłem pokrycia deficytu będzie emisja papierów wartościowych w kwocie 10 000 000,00 zł i środków przyjętych do depozytu w kwocie 3 000 000,00 zł z Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie – referowała Skarbnik Miasta, Marzena Guzowska.

Obligacje mają zapewnić miastu pieniądze m.in. na  na wykup starszych obligacji oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych. Bez względu jednak na przeznaczenie uzyskanych w ten sposób pieniędzy, miasto zwiększa swój dług. Potwierdza to uzasadnienie do projektu uchwały:

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej  korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. (…) Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Miasta.

Pozyskane 10 mln zł trzeba jednak zwrócić. Trzy serie obligacji mają przewidziane terminy wykupu – 2 mln zł w 2029 r. 5 mln zł w 2030 r. i 3 mln zł z terminem wykupu w 2031 r.

…depozytu

Kolejne 3 miliony władze pozyskają na mocy kolejnej uchwały. Na jej podstawie samorząd przyjmie w depozyt pieniądze samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Chełm,  samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych. To nic innego jak swoista pożyczka. W uzasadnieniu do uchwały zapisano to wprost:

W stanowisku Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 12 marca 2015 r. wskazano, że: Środki przyjęte w depozyt należy traktować jako krótkoterminowe „pożyczki” mające na celu sfinansowanie czasowego niedoboru środków finansowych jednostki samorządu terytorialnego służących pokryciu deficytu budżetu w szerokim tego słowa znaczeniu (ale nie jego źródeł) lub planowanym rozchodom budżetu.

Raczej nie trzeba dodawać, że głosowań w sprawie zwiększenia zadłużenia miasta nie poprzedzała żadna dyskusja. Nadal wstrzymywali się od głosu radni KO.

Sesja nr 2

We wtorkowej sesji nie uczestniczył ani prezydent Jakub Banaszek, ani jego I zastępca Janusz Cieszyński. Miejską władzę wykonawczą reprezentowała Dorota Cieślik, II zastępca prezydenta. I to ona na zakończenie obrad złożyła życzenia świąteczne wszystkim radnym. Jak się później okazało – przedwcześnie.

Tuż po godzinie 17 radni ponownie zasiedli przed ekranami swoich komputerów, by wziąć udział najpierw w obradach Komisji Budżetu, a chwilę później w kolejnej sesji Rady Miasta. Pod nieobecność prezydentów zwołała ją D. Cieślik. Tak sytuację tłumaczył przewodniczący Rady Miasta Longin Bożeński.

Radni ponownie zajęli się kolejną zmianą w budżecie miasta na kończący się rok. Za zaistniały “incydent” czyli zwołanie kolejnej sesji Rady Miasta tego samego dnia, podczas obrad Komisji Budżetu przeprosiła radnych skarbnik miasta. Konieczność zwołania tej sesji wynikła z “drobnego przeoczenia”. Otóż otwierając władzom miasta drogę do emisji obligacji, zapomniano o konieczności wpisania do uchwały budżetowej informacji o zwiększonym o 10 mln limicie długu. Niby formalność, ale bez niej nie byłoby mowy o emisji  obligacji. Sprawę zaprezentowała M. Guzowska. Przed godz. 18 sprawa została załatwiona. Limit dopuszczalnego długu z tytułu kredytów i pożyczek wzrósł z 30 mln zł do 40 mln zł.