Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Są umowy na drogę ekspresową

Kalendarz Anna Wesołowska
Są umowy na drogę ekspresową

Podpisaliśmy umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S12: Piaski-Dorohucza oraz Chełm-Dorohusk, o łącznej długości 33 km – informuje lubelski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dzisiaj (26 maja) w Stołpiu pod Chełmem (foto poniżej) podpisane zostały umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S12. W wydarzeniu uczestniczył m.in. Andrzej Adamczyk – minister infrastruktury.
Chodzi o odcinki Piaski-Dorohucza oraz Chełm-Dorohusk, o łącznej długości 33 km. Obydwa zrealizuje Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Łączna wartość tych kontraktów to 1 mld 358 mln zł. 

Przetargi na wyłonienie wykonawców GDDKiA ogłosiła jesienią ubiegłego roku. W postępowaniu na realizację odcinka Piaski – Dorohucza wpłynęło 10 ofert, a najkorzystniejszą, opiewającą na ok. 358 mln zł złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Oferta tej firmy, o wartości 1 mld zł, okazała się również najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka Chełm – Dorohusk (wpłynęło 12 ofert).

Wykonawca będzie miał 39 miesięcy na realizację inwestycji, nie wliczając w to okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Zakończenie prac planowane jest więc w 2027 r.

Zakres inwestycji

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa – po dwa pasy w każdym kierunku. Towarzyszyć im będą drogi do obsługi ruchu lokalnego i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.
W sumie na obu odcinkach powstaną m.in. 23 wiadukty, most, 20 przejść dla zwierząt (w tym pięć górnych).

Realizowana będzie w systemie Projektuj i buduj. A to oznacza, że zadaniem wykonawcy jest zaprojektowanie, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudowanie trasy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Przebieg

Trasa pobiegnie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny zurbanizowane i cenne przyrodniczo.

Odcinek Piaski – Dorohucza (o długości 9,8 km) zaczynać będzie się na istniejącym węźle Piaski Wschód, który zostanie przebudowany w ramach planowanej budowy drogi S17 Piaski – Łopiennik.

Nowa droga początkowo przebiegać będzie po północnej stronie obecnej DK12, następnie przetnie ją i od południa ominie Biskupice. Koniec odcinka planowany jest na wysokości Pełczyna, gdzie w tymczasowym rozwiązaniu kierowcy zjadą na DK12. Wynika to z wyłączenia z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych, fragmentu o długości ok. 5,7 km między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe na połączeniu zakładanych wcześniej dwóch odcinków realizacyjnych. W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono bowiem występowanie odpadów przemysłowych. W związku z tym zapadła decyzja o ominięciu składowiska.

Wkrótce GDDKiA podpisze umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej dla tego odcinka. To najkrótsza droga do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia jej z sąsiednimi odcinkami.

Z kolei początek odcinka Chełm – Dorohusk (23 km) zaplanowano w miejscowości Srebrzyszcze, gdzie „ekspresówka” przetnie istniejącą DK12. Dalej trasa S12 przebiegać będzie po południowej stronie obecnej drogi krajowej. Ominie m.in. rezerwat przyrody Roskosz oraz miejscowość Pławanice. Za Teosinem, gdzie planowana jest budowa Miejsc Obsługi Podróżnych, przekroczy linię kolejową nr 7 relacji Warszawa – Dorohusk. W okolicach miejscowości Okopy powstanie węzeł drogowy Dorohusk.

Porozumienie z Wojewodą Lubelskim 

Wraz z budową odcinka drogi ekspresowej Chełm – Dorohusk, powstaną także drogi dojazdowe do obsługi przejścia drogowego w Dorohusku. Porozumienie w tej sprawie podpisali niedawno Wojewoda Lubelski Lech Sprawka i p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.

Porozumienie obejmuje zaprojektowanie i budowę dróg do obsługi istniejącego drogowego przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku oraz do planowego Terminala Samochodowego w Okopach na odcinku ok. 2,5 km od Okop w kierunku granicy (po obu stronach jezdni). Inwestycję sfinansuje Wojewoda Lubelski.

S12 Piaski – Dorohusk 

Droga ekspresowa S12 między Piaskami a przejściem granicznym w Dorohusku będzie liczyć ok. 75 km. Dla odcinka Dorohucza – Chełm trwa jeszcze obligatoryjna kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Natomiast dla obwodnicy Chełma, Wojewoda Lubelski niedawno wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Budowę realizuje firma Strabag i  rozpocznie ją już w połowie roku. Efekty zobaczymy za dwa lata.

347393411_1311140363086428_6253066493623131216_n-scaled.800x0.jpg

Źródło: Miasto Chełm