Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych

Kalendarz Piotr
Spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych

Stowarzyszenie Twórców Ludowych zajmuje się twórczy, kultywowaniem tradycji od 1968 roku. 15 stycznia 2015 r. w Sali Konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury w Krasnymstawie odbyło się spotkanie opłatkowo- noworoczne. 

Spotkanie otworzył i przywitał gości Dyrektor Krasnostawskiego Domu  Kultury Damian Kozyrski, który złożył życzenia twórcom i podziękował za ich pracę na rzecz społeczności lokalnej. W spotkaniu uczestniczyli także: Prezes Oddziału Danutą Perestaj, Starosta Krasnostawski Janusz Szpak, Burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz, Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw Edward Kawęcki, Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Krasnystaw Tadeusz Kiciński oraz Proboszcz Parafii Trójcy Przenajświętszej ksiądz Roman Skowron. Odbyła się także artystyczna część spotkania. Aktorzy z grupy teatralnej KDK przedstawili spektakl „Herody”, który nawiązuje do dawnych tradycji kolędowania. Wszyscy goście przełamali się opłatkiem, złożyli sobie nawzajem życzenia noworoczne i rozpoczęli wspólne kolędowanie.

Chełmski oddział Stowarzyszenia Twórców Ludowych z siedzibą w Krasnostawskim Domu Kultury skupia twórców z terenu powiatów krasnostawskiego, chełmskiego i włodawskiego. Prezesem oddziału jest Danuta Perestaj, a opiekunem Jadwiga Nowacka.