Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Wstąp do armii 

Kalendarz Piotr Janowski
Wstąp do armii 

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Chełmie prowadzi rekrutację do nowego rodzaju służby w wojsku. Chodzi dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Akcja prowadzona jest w ramach kampanii „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”.

Czym jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa?

W skrócie- jest to nowy rodzaj czynnej służby wojskowej. Kandydat deklarujący chęć wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (oraz dodatkowo – dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę).

wojsko_ar-scaled.jpg

Jeżeli wybierze dobrowolną zasadniczą służbę wojskową to:

  • przejdzie przez 2 etapy służby– 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (Masz wybór – nie musi być skoszarowany, możesz pełnić służbę i mieszkać poza jednostką);
  • będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia na poziomie żołnierzy zawodowych od 4560 zł, ale także: – prawo do urlopuwypoczynkowego, – możliwość wstąpienia do aktywnej rezerwy lub terytorialnej służby wojskowej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), – prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej (po maksymalnie 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym, – pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;
  • na czas szkolenia podstawowego będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie;
  • będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia;
  • będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.

Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej!

Więcej informacji można uzyskać:

  • Wojskowe Centrum Rekrutacji w Chełmie – ul. Koszarowa 1B. Tel.  261 161 356, 261 161 345, 261 161 391,
  • portal zostanzolnierzem.pl
  • stronie internetowej www.wkuchelm.wp.mil.pl.
  • Centrum znajdziesz również na Facebook i Twitter.