Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Zadbaj o głos i kręgosłup – bezpłatne szkolenia

Kalendarz Anna Wesołowska
Zadbaj o głos i kręgosłup – bezpłatne szkolenia

Profilaktyka może uchronić przed niezdolnością do pracy. Dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza pracujących na bezpłatne szkolenia z zakresu zapobiegania schorzeniom głosu i kręgosłupa.

Pracodawcy z województwa lubelskiego mogą zgłosić pracowników do udziału w jednym z dwóch szkoleń.
Pierwsze to „Jak sprawnie i bezpiecznie pracować głosem?”. Skorzystają z niego głównie pracownicy sektora edukacji (np. nauczyciele), biur obsługi klientów oraz call center.

Drugi temat to „Profilaktyka obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego w miejscu pracy”. To szkolenie powinno zainteresować szczególnie osoby zatrudnione w handlu, przetwórstwie przemysłowym, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, administracji publicznej, budownictwie, transporcie i gospodarce magazynowej oraz przy naprawie pojazdów samochodowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 503 566 133 oraz pisząc na adres e-mail marta.witkowska@edu-pasja.pl. Rekrutacja już ruszyła.

Szkolenia są bezpłatne – podkreśla Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Zakład finansuje je z funduszu wypadkowego, by zapobiegać chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy. Same choroby zawodowe corocznie są przyczyną kilkuset orzeczeń o niezdolności do pracy, na podstawie których ZUS przyznaje renty.